Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Pakiety medyczne dla pracowników a podatek VAT

0
Podziel się:

Pracodawca powinien wystawiać faktury wewnętrzne i wykazać w rejestrze sprzedaży oraz deklaracji VAT-7 wartości z nich wynikające.

Pakiety medyczne dla pracowników a podatek VAT
(DNY59/CC/iStockphoto)

Przedsiębiorcy umożliwiają własnym pracownikom korzystanie z określonych benefitów, za które pobierają należne wynagrodzenie (w wielu przypadkach niższe niż obowiązujące w normalnym obrocie gospodarczym). Często są to tzw. pakiety medyczne. Pracownik wykupując określone usługi może korzystać z prywatnych klinik i porad medycznych.

W sytuacji, gdy przedsiębiorca nabywa przedmiotowe usługi (tut. pakiety medyczne) we własnym imieniu, ale na rzecz określonych pracowników, uznaje się że na potrzeby podatku VAT sam nabył, a kolejno wyświadczył te świadczenia.

Powyższe wynika z treści art. 8 ust. 2a ustawy o VAT, w którym czytamy, że w przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi. W takich sytuacjach uznaje się, że dla celów podatku od towarów i usług zleceniobiorca nabył usługę od faktycznego wykonawcy, a następnie wyświadczył usługę zleceniodawcy. W konsekwencji, przedsiębiorca (podatnik) odsprzedając przedmiotowe usługi na rzecz pracowników powinien rozliczyć je na gruncie podatku VAT.

Na szczęście usługi te korzystają ze zwolnienia od podatku VAT (art. 43 ust. 1 pkt 19a ustawy o VAT). W konsekwencji, podatnicy dokonujący odsprzedaży tzw. pakietów medycznych na rzecz pracowników nie zostają dodatkowo obciążeni tym podatkiem. Jednakże muszą pamiętać, że sprzedaż tą należy wykazać w rejestrze sprzedaży VAT oraz w deklaracji VAT-7. Jednocześnie, w sytuacji gdy pracownik zażąda faktury potwierdzającą zapłatę (potrącenie z pensji), wówczas istnieje obowiązek jej wystawienia.

Jeżeli wyżej wymienione świadczenie pracownik (bądź jego rodzina) otrzymuje nieodpłatnie pracodawca wówczas wykonuje nieodpłatną czynność, która również podlega rozliczeniu na gruncie VAT. Obecnie przepisy stanowią, że za odpłatne świadczenie usług uznaje się również nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika (art. 8 ust. 2 lit b ustawy o VAT).

W przypadku pakietów medycznych pracodawca obowiązany jest więc wystawiać faktury wewnętrzne (może być jedna zbiorcza miesięczna) i wartości z nich wynikające wykazać w rejestrze sprzedaży oraz deklaracji VAT-7. Również w tym przypadku można skorzystać ze zwolnienia od podatku.

Czytaj więcej o podatku VAT
Bony towarowe dla pracowników a podatek VAT Okres przedświąteczny to specyficzny czas wzmożonego obrotu bonami towarowymi, zakupionymi przez pracodawców i rozdawanymi następnie pracownikom.
Promocja typu "2+1 gratis". Jakie stawki VAT? Możliwe jest uznanie, że na gruncie ustawy o VAT dochodzi do jednej dostawy towarów, dla której podstawę opodatkowania stanowi cena nabycia towaru wiodącego.
Kiedy można skorzystać ze zwolnienia z VAT? Jeżeli wartość sprzedaży u podatników zwolnionych przekroczy określony ustawowo limit, zwolnienie traci moc w momencie przekroczenia tej kwoty.
wiadomości
wiadmomości
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)