Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na
Monika Branicka
|

Plan finansowy, czyli kalkulacja kosztów i przychodów firmy

0
Podziel się:

Jak uzyskać dochody i zwrot poniesionych wydatków? Należy wdrożyć odpowiednie działania. Do ich opracowania służy strategia finansowa, którą warto zawrzeć w biznesplanie.

Plan finansowy, czyli kalkulacja kosztów i przychodów firmy
(jarmoluk / pixabay (CC0 Public Domain))

Jak uzyskać dochody i zwrot poniesionych wydatków? Należy zaplanować i wdrożyć odpowiednie działania. Do ich ustalenia przydaje się skrupulatny plan finansowy, który jest jedną z bardziej skomplikowanych, ale i najważniejszych części biznesplanu.

Zestawienia w formie budżetu, bilansu, rachunku zysków i strat, a także rachunki przepływów pieniężnych i uzasadnienia w komentarzach to główne elementy, z których powinien składać się starannie przygotowany plan finansowy. Jest on swego rodzaju podsumowaniem przewidywanych przychodów i kosztów działalności, przedstawiającym zakładane inwestycje, spodziewany majątek oraz źródła finansowania.

Przygotowanie strategii finansowej wymaga przede wszystkim rzetelności i staranności, ponieważ bardzo często stanowi ona przyczynek do podjęcia decyzji o rozpoczęciu lub zaniechaniu planowanej inwestycji. W przypadku tworzenia biznesplanu w celu pozyskania inwestorów, w pierwszej kolejności należy udowodnić, że zainwestowany kapitał zostanie rozsądnie spożytkowany i wpłynie na oczekiwane zyski.

W ekonomicznej części biznesplanu autor powinien uwzględnić przyczyny występowania poszczególnych zjawisk finansowych wraz z opisem sposobów na ich osiągnięcie, najlepiej w formie pisemnego komentarza do wartości liczbowych. Warto uwzględnić m.in. rachunki przepływów pieniężnych netto z różnych rodzajów działalności oraz szczegółowe wyjaśnienia do zastosowanych obliczeń.

Budżet - prognoza przychodów i kosztów firmy

W planie finansowym należy sformułować przychody i koszty związane z działalnością firmy w konkretnym okresie. Tworzony budżet powinien zawierać wstępne założenia obliczania kolejnych wartości i być jak najbardziej precyzyjny.

Przychody i koszty wymagają rodzajowego przedstawienia. Te pierwsze, należy więc podzielić na przychody wewnętrzne, które wynikają z posiadanych środków własnych, a także na zewnętrzne (np. kredyt, pożyczka, kapitał od prywatnego inwestora). Koszty mogą być stałe albo zmienne, czyli zależne od różnych czynników.

Budżet zakładany na dłuższy okres powinien zakładać zmiany poszczególnych wartości w czasie, które wynikają z przyjętej polityki cenowej i innych koncepcji, przygotowanych w biznesplanie. Dzięki temu możliwa będzie obserwacja np. przychodów wewnętrznych pod względem udziału w ogóle planowanych finansów firmy.

Do przygotowania wiarygodnego budżetu lub innych dokumentów finansowych przedsiębiorstwa przydadzą się dotychczasowe rozliczenia z tytułu poszczególnych kategorii przychodów i kosztów. Jeśli takowe nie istnieją, warto skupić się na stworzeniu realistycznych przewidywań.

Rokowanie wyników działalności

Bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych - w postaci tych uproszczonych dokumentów należy zaplanować oczekiwane wyniki działalności. Ta część planu finansowego powinna zostać sporządzona w oparciu o szczegółowe informacje zawarte w kolejnych rozdziałach biznesplanu.

Prognozę należy więc sporządzić na podstawie rachunkowości (przepisów finansowych) oraz obowiązujących zasad. Przewidywane wyniki firmy powinny być przedstawione w formie sumarycznego zestawienia planowanych rezultatów działalności. Są one szczególnie istotne z punktu widzenia zarówno właścicieli, jak i potencjalnych inwestorów.

Obliczenie dynamiki (analiza pozioma) oraz struktura (analiza pionowa) dokumentów umożliwi obiektywną ocenę relatywnej wagi poszczególnych pozycji w zestawieniach i funkcjonujących trendów.

Analiza wskaźnikowa jako narzędzie kontroli finansowej

Analiza pozioma i pionowa rachunku zysków i strat, bilansu oraz rachunku przepływów pieniężnych nie będzie funkcjonowała wystarczająco poprawnie bez uzupełnienia w postaci analizy wskaźnikowej. Dane do jej przygotowania można pozyskać z dokumentów sprawozdania przedsiębiorstwa.

Analizę planowanej efektywności finansowej przedsiębiorstwa wykonuje się na podstawie obliczonych wskaźników. Można je przygotować na podstawie konkretnych grup tematycznych: rentowności, bieżącej płynności finansowej oraz zdolności obsługi zadłużenia.

Wskaźniki finansowe umożliwiają kontrolę firmy, zarówno dla potrzeb oceny bieżącej, jak i w ramach długoterminowej prognozy środków pieniężnych, dlatego analiza wskaźnikowa jest uważana za najbardziej efektywna metodę badań finansowych.

* Sprawdź, jak napisać dobry biznesplan: *

firma
baza wiedzy
zakładam firmę
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)