Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na
oprac. Marlena Kostyńska
|
aktualizacja

Podatek dochodowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

1
Podziel się:

O ile w spółkach osobowych podatek dochodowy rozliczany jest przez wspólników, o tyle w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością sprawa rozliczenia podatku jest bardziej skomplikowana. Jak rozliczany jest podatek w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością?

Rozliczanie podatku dochodowego w spółce z o.o. to złożona kwestia
Rozliczanie podatku dochodowego w spółce z o.o. to złożona kwestia (PORTRAIT IMAGES ASIA BY NONWARIT, Shutterstock)

Spółka z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma osobowość prawną. Jest całkowicie osobnym bytem. Ma swój NIP i swój odrębny majątek. Zysk spółki to przychody pomniejszone o koszty. Spółka od zysku płaci podatek CIT w wysokości 19 proc.

Żeby pieniądze spółki trafiły do wspólników, muszą sobie oni wypłacić dywidendę. I od tej dywidendy muszą zapłacić podatek. To zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 19 proc.

Kodeks spółek handlowych a podatki

Z przepisów kodeksu spółek handlowych wynika, że w umowie spółki trzeba określić rodzaj rozporządzania zyskiem. Wspólnicy mogą przeznaczyć na wypłatę dywidendy, na pokrycie straty z lat ubiegłych, podwyższenie kapitału zakładowego albo na fundusz zapasowy lub rezerwowy. O przeznaczeniu zysku wspólnicy decydują po zakończeniu się roku obrachunkowego w specjalnej uchwale. Tylko w przypadku podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy wspólnikom przysługuje roszczenie o wypłatę udziału w zysku.

Podjęcie uchwały o podziale zysku nie rodzi jeszcze obowiązku podatkowego, a czyni to dopiero wypłata (lub pozostawienie do dyspozycji) dywidendy dla wspólników spółki z o.o. lub powiększenie kapitału zakładowego spółki ze środków zgromadzonych w postaci kapitału zapasowego lub rezerwowego (tzw. kapitalizacja funduszy). Dotyczy to zarówno zysku netto roku obrotowego, jak i zysku przekazanego na te kapitały w poprzednich latach.

W przypadku przekazania zysku na fundusze specjalne, czyli na kapitał zapasowy lub rezerwowy, spółka z o.o. płaci wyłącznie podatek od osób prawnych CIT i nie następuje wtedy podwójne opodatkowanie.

Podsumowując, zatrzymanie zysku w spółce z o.o. nie powoduje konsekwencji podatkowych dla wspólników, z wyjątkiem przeznaczenia zysku na podwyższenie kapitału zakładowego. Jeśli któryś ze wspólników podejmie decyzję o nieodebraniu przez niego kwoty dywidendy, pojawia się świadczenie na rzecz spółki w postaci nieoprocentowanej pożyczki. Stanowi to podstawę do naliczenia podatku od dnia następnego po tzw. dniu dywidendy.

Konkludując, jeśli dochód spółki z o.o. trafi do kieszeni jej wspólników, jest dwukrotnie opodatkowywany. Pierwszy raz podatkiem od osób prawnych (CIT), a drugi raz zryczałtowanym podatkiem dochodowym udziałowców (PIT).

Jak uniknąć podwójnego opodatkowania w sp. z o.o.?

Żeby ograniczyć skutki podwójnego opodatkowania spółki z o.o., można m.in. zawierać ze wspólnikami umowy o dzieło, najmu powierzchni biurowej, można rozliczać prawa do używania znaku towarowego.

Spółka musi mieć zarząd, a wspólnicy muszą go powołać i ustalić wynagrodzenie dla członków zarządu. Wynagrodzenie członków zarządu stanowi koszt spółki.

Wynajem powierzchni biurowej od wspólnika

Spółka może korzystać z części nieruchomości mieszkalnej jednego ze wspólników. Wydatki związane z najmem będą kosztem spółki. Wspólnik, jako osoba fizyczna, będzie mógł zapłacić 8,5 proc. ryczałtowego podatku od najmu.

Umowa o dzieło lub zlecenie

Spółka nie musi nikogo zatrudniać. Ma oczywiście do tego prawo. Spółka może z "pracownikiem" podpisać umowę o dzieło. Będzie to koszt dla spółki, który obniża dochód spółki. To wszystko pozwala na niższy podatek. Osoba, która podpisuje umowę o dzieło zapłacić podatek (o jego wysokości zależy to, czy umowa będzie zawierała 20 proc. czy 50 proc. koszty uzyskania przychodu).

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(1)
AnaG
5 lata temu
Z tymi umowami o dzieło trzeba być bardzo ostrożnym. Patrząc na ostatnie postępowanie ZUS-u to jeśli nie jesteś "Szymborską" lub "da Vinci" to grożą ci składki składki na ubezpieczenie społeczne.