Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Podatek od nieruchomości - jak zapłacić mniej

0
Podziel się:

Warto zwrócić uwagę na nowe zwolnienia oferowane przez gminę. Niższy podatek zapłacimy też od nieruchomości w remoncie.

Podatek od nieruchomości - jak zapłacić mniej
(Gehringj/Dreamstime.com)

*Podatek od nieruchomości często jest istotną częścią wszystkich obciążeń podatkowych osób prowadzących działalność gospodarczą. *

Z tego względu warto dostrzec pewne możliwości optymalizacji w tym podatku.

Przykładowo, jeśli dana nieruchomość ze względów technicznych nie jest i nie może być wykorzystywana w prowadzonej działalności gospodarczej, wówczas nieruchomość ta nie będzie podlegać opodatkowaniu według stawki właściwej dla budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz dla budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

W takiej sytuacji nieruchomość będzie podlegać opodatkowaniu według stawki niższej, właściwej dla kategorii tzw. pozostałych budynków lub ich części. Dotyczy to także nieruchomości remontowanej, która nie została jeszcze wprowadzona do ewidencji środków trwałych.

Działalność prowadzona w mieszkaniu

Ponadto należy zwrócić uwagę, że jeżeli lokal mieszkalny został zajęty na prowadzenie działalności gospodarczej, ale powierzchnie zajmowane na jej prowadzenie służą jednocześnie celom mieszkalnym, to będą one korzystały ze stawki podatkowej właściwej dla budynków mieszkalnych, co będzie oznaczać dla podatnika niższe obciążenie podatkowe (zob. interpretacja IIIRF 31100/1/02/07).

Jaka stawka dla budowli?

Wiele trudności powoduje zagadnienie opodatkowania budowli. To właśnie budowle powodują znaczne obciążenie dla przedsiębiorców, jako że są one opodatkowane stawką w wysokości 2 procent ich wartości, przy czym wartości tej nie pomniejsza się o dokonane odpisy amortyzacyjne.

Utrwalone przekonanie co do kwalifikacji określonej nieruchomości jako budowli powoduje niekiedy, że podatnik nie dokonuje _ przeglądu _ dokonanej niegdyś klasyfikacji. Nierzadko jednak pierwotna kwalifikacja okazuje się błędna. Optymalizacja w tym zakresie polega więc przykładowo na przeglądzie dotychczasowych klasyfikacji oraz jej zmianie zgodnie z najnowszymi tendencjami oraz wyrokami sądowymi.

*ZOBACZ TAKŻE: *
Stawki podatku od nieruchomościPrzykładowo, zgodnie ze stanowiskiem NSA urządzenie techniczne znajdujące się w budynku, stanowi element tego budynku i w związku z tym nie może być opodatkowane jako budowla (sygn. akt: II FSK 418/08). Takie urządzenie będzie więc podlegać opodatkowaniu od powierzchni użytkowej budynku, w którym się znajdują. Niestety, wiele przedsiębiorstw podążając za raz dokonaną klasyfikacją, nalicza podatek od nieruchomości od budowli znajdujących się w budynkach.

Podobna sytuacja wystąpić może w odniesieniu do np. kotłowni, której podatnik może nie opodatkowywać jako budowli stawką 2 procent, gdyż kotłownia ta nie jest wyodrębniona w przestrzeni, lecz znajduje się często w budynku stanowiącym odrębny przedmiot opodatkowania (zob. interpretacja z dnia 22 czerwca 2004 r., sygn. akt: F.II.0621/7/04).

Gmina może zmniejszyć podatek

W kwestii podatku od nieruchomości warto jednocześnie pamiętać o możliwości wprowadzania zwolnień przedmiotowych przez organy stanowiące gminy. Często rady gmin stosują takie zwolnienia w celu poprawy koniunktury gospodarczej na obszarze gminy lub ze względów społecznych.

Przykłady

  1. Uchwałą Rady Miasta Wrocławia z dnia 19 lutego 2009 r. (Nr XXXI/1034/09) zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki lub ich części oraz budowle zajęte na potrzeby działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorców, którzy rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wrocławia.
  1. Uchwałą Rady Miasta Poznania z dnia 20 listopada 2007 r. (Nr XXVI/255/V/2007) zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części oraz budowle o charakterze ogólnodostępnym zajęte na prowadzenie zadań z zakresu kultury fizycznej realizowanych przez sport i rekreację ruchową (czyli np. basen).
  1. Uchwałą Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 grudnia 2007 r. (Nr XX/678/2007) w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej zwalnia się grunty, budynki lub ich części w związku z nowymi inwestycjami w sektorze turystyki przeznaczonymi na hotele, działalność związaną z turystyką *oraz *działalność związaną ze sportem.
  1. Uchwałą Rady Miasta Opola z dnia 30 sierpnia 2007 r. (Nr XVI/148/07) w ramach Opolskiego Programu Pomocy Przedsiębiorcom wprowadza się zwolnienia w podatku od nieruchomości w zakresie nowych inwestycji lub nowo tworzonych miejsc pracy.

Co do zasady, przedsiębiorca może skorzystać ze zwolnienia ustanowionego w drodze uchwały rady gminy (rady miasta) pod warunkiem, że nie zalega on z zapłatą zobowiązań podatkowych oraz innych należności pieniężnych stanowiących dochód tej gminy (miasta). Przypomnieć należy, że takiego zwolnienia podatkowego udziela się na wniosek podatnika.

Bez względu jednak na rozmiar optymalizacji w podatku od nieruchomości, pamiętać należy o korzyściach wynikających z możliwości zaliczenia podatku od nieruchomości do kosztów uzyskania przychodów.

POPRZEDNIE CZĘŚCI PORADNIKA OPTYMALIZACJI PODATKOWEJ:

Autor jest doradcą podatkowym, partnerem w spółce doradztwa podatkowego Piekielnik i Partnerzy we Wrocławiu

wiadomości
porady
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)