Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Postępowanie uproszczone w procesie cywilnym

0
Podziel się:

Sprawy rozpoznawane w postępowaniu uproszczonym obejmują sprawy drobnych roszczeń. Jakich?

Postępowanie uproszczone w procesie cywilnym
(Mikdam/Dreamstime)

Przepisy Kodeksu postępowania cywilnego przewidują możliwość wszczęcia postępowania w postępowaniu uproszczonym.

Postępowanie uproszczone stanowi jedno z postępowań odrębnych należących do właściwości rzeczowej sądów rejonowych. Sprawy rozpoznawane w postępowaniu uproszczonym obejmują sprawy drobnych roszczeń, należą do nich:

1) roszczenia wynikające z umów, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza dziesięciu tysięcy złotych, a w sprawach o roszczenia wynikające z rękojmi, gwarancji jakości lub z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży konsumenckiej, jeżeli wartość przedmiotu umowy nie przekracza tej kwoty,

2) o zapłatę czynszu najmu lokali mieszkalnych i opłat obciążających najemcę oraz opłat z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej bez względu na wartość przedmiotu sporu.

Postępowanie uproszczone jest postępowaniem obligatoryjnym, co oznacza iż sprawa spełniająca powyższe przesłanki musi zostać rozpoznana w tym trybie, przewodniczący wydziału dokonuje tej oceny z urzędu. Ustawodawca przewiduje konieczność wnoszenia podstawowych dla przebiegu procesu pism w postaci formularzy. Obowiązkiem wniesienia pisma na formularzu dotyczy pozwu, odpowiedzi na pozew, sprzeciwu od wyroku zaocznego oraz pisma zawierającego wnioski dowodowe.

Wzorce formularzy zawarte są w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania stronom urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym Pozew, odpowiedź na pozew, sprzeciw od wyroku zaocznego i pismo zawierające wnioski dowodowe wnoszone w postępowaniu uproszczonym powinny być sporządzone na urzędowych formularzach. Dostępne są również w siedzibach sądów oraz na stronie internetowej ministerstwa sprawiedliwości. Brak dochowania obowiązku wniesienia wymienionych w przepisie pism w formie formularzy powoduje konsekwencje w postaci zwrotu pisma.

W odróżnieniu od innych postępowań w postępowaniu uproszczonym jednym pozwem można dochodzić tylko jednego roszczenia. Połączenie kilku roszczeń w jednym pozwie jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy wynikają z tej samej umowy lub umów tego samego rodzaju. W wypadku niedopuszczalnego połączenia w jednym pozwie kilku roszczeń przewodniczący zarządza zwrot pozwu, stosując art. 1301 k.c. Jeżeli powód dochodzi części roszczenia, sprawa podlega rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym tylko wtedy, gdy postępowanie to byłoby właściwe dla całego roszczenia wynikającego z faktów przytoczonych przez powoda. W przeciwnym wypadku sprawa rozpoznawana jest w postępowaniu zwyczajnym.

Zgodnie z art. 28 ustawy o kosztach sadowych w sprawach cywilnych w sprawie podlegającej rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym pobiera się opłatę stałą od pozwu, przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu umowy, a od apelacji, przy wartości przedmiotu zaskarżenia:

1) do 2.000 złotych - 30 złotych;

2) ponad 2.000 złotych do 5.000 złotych - 100 złotych;

3) ponad 5.000 złotych do 7.500 złotych - 250 złotych;

4) ponad 7.500 złotych - 300 złotych.

Czytaj więcej w Money.pl
Rewolucja w sądach. Trybunał rozpatruje zmiany Menedżerskiego podejścia do zarządzania sądami, wzmocnienie pozycji dyrektorów sądów i wprowadzono systemu ocen pracy sędziów - to najważniejsze zmiany proponowane w nowelizacji prawa.
To te miasta boją się likwidacji sądów Dziś posłowie mają głosować prezydenckie weto do obywatelskiej ustawy przywracającej część sądów okręgowych, zlikwidowanych przez reformę Gowina.
Prezydent proponuje, kiedy likwidować sądy Precyzyjne kryteria, na podstawie których szef MS miałby prawo tworzenia i likwidacji sądów rejonowych określa prezydencki projekt noweli ustawy o sądach powszechnych.
wiadomości
wiadmomości
kraj
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)