Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Powiadom ZUS o zarobkach pracowników!

0
Podziel się:

Przedsiębiorca, zatrudniający osoby na świadczeniu przedemerytalnym musi do końca maja poinformować ZUS o ich dochodach.

Powiadom ZUS o zarobkach pracowników!
(DPA/PAP)

Osoby otrzymujące świadczenie emerytalne i dorabiające w ramach np. umowy o pracę czy zlecenia - muszą pilnować swoich przychodów. Jeśli zarobią więcej niż ustalony limit - ZUS zmniejszy bądź zawiesi przyznane świadczenie emerytalne.

ZUS rozlicza świadczeniobiorców na podstawie przesłanych do Zakładu zaświadczeń o uzyskanych zarobkach tych osób.

Zgodnie z art. 6 ust. 7 i 8 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych osoba pobierająca świadczenie przedemerytalne jest obowiązana niezwłocznie powiadomić organ rentowy o osiąganiu przychodu oraz o wysokości tego przychodu, a po zakończeniu roku rozliczeniowego, w terminie do dnia 31 maja następnego roku, o wysokości przychodu uzyskanego w roku rozliczeniowym.

UWAGA! Rozliczenie roczne składane do 31 maja br. obejmuje okres od 1 marca 2006 r. do 28 lutego 2007 roku.
Co ważne, obowiązek powiadomienia ZUS o zarobkach świadczeniobiorców spoczywa także na pracodawcy i zleceniodawcy, a w przypadku osoby pełniącej służbę na właściwej jednostce organizacyjnej.

W zaświadczeniu o uzyskanych przychodach pracodawca ujmuje kwoty podlegające obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, a więc wynagrodzenia za stosunku pracy, umowy zlecenia itp.

Jako przychód przepisy Ustawy o emeryturach i rentach z FUS uznają także kwoty *pobranych zasiłków: *chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego oraz wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, wypłacanego na podstawie przepisów Kodeksu pracy, i kwoty świadczenia rehabilitacyjnego i wyrównawczego, zasiłku wyrównawczego i dodatku wyrównawczego. Dochody te należy także wykazać w zaświadczeniu.

Pamiętaj, przychód uważa się za osiągnięty w miesiącu, w którym został wypłacony. Przy ustalaniu przychodu nie uwzględnia się kwot należnych za okres przed dniem, od którego ustalono prawo do świadczenia przedemerytalnego.

wiadomości
porady
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)