Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Pozew zbiorowy w Polsce. Rząd zaakceptował projekt

0
Podziel się:

Co najmniej dziesięć osób będzie mogło złożyć wspólny pozew w sądzie i dochodzić swoich praw. Otrzymają odszkodowanie równej wysokości.

Pozew zbiorowy w Polsce. Rząd zaakceptował projekt

Co najmniej dziesięć osób będzie mogło złożyć wspólny pozew w sądzie i dochodzić swoich praw. Otrzymają odszkodowanie równej wysokości. Rząd przyjął dziś projekt ustawy przedłożny przez ministra sprawiedliwości.

Osoby poszkodowane np. w katastrofie budowlanej czy na skutek użycia szkodliwego leku nie będą musiały osobno wnosić pozwów. Z pozwu zbiorowego będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy zawarli umowy o opcje walutowe, jeżeli sąd potwierdzi zasadność takiego typu postępowania.

Instytucja pozwu zbiorowego funkcjonuje już w Stanach Zjednoczonych i w wielu krajach Europy. Umożliwia całym grupom poszkodowanych wspólne występowanie do sądów ze swoimi roszczeniami.

Nowe przepisy mają spowodować szybsze i skuteczniejsze dochodzenie roszczeń. Sąd zbada materiał dowodowy jednokrotnie. Ta forma dochodzenia należności może być szczególnie popularna w przypadku dochodzenia małych kwotowo roszczeń. Obecnie osobom poszkodowanym nie opłaca się wnosić sprawy do sądu, jeśli zostali oszukani na małe kwoty, np. uczestnicy wycieczki oszukani przez biuro podróży na kwotę 300 złotych.

By wnieść pozew zbiorowy co najmniej dziesięć osób w stosunku do jednego sprawcy musi mieć podobne roszczenie. Np. gdy zbiorą się poszkodowani korzystający z usług jednego banku, osoby prowadzące kurację tym samym medykamentem czy uczestniczące w jednym wypadku drogowym lub poszkodowane w katastrofie. Sąd okręgowy oceni czy istnieje więź między podmiotami, która daje im możliwość połączenia ich w grupę i złożenia pozwu zbiorowego. Sędzia, zanim przystąpi do rozstrzygania sprawy, może odrzucić pozew, gdy stwierdzi brak takich okoliczności.

Po złożeniu pozwu trzeba będzie zamieścić ogłoszenie w prasie. Oprócz osób, które wniosły pozew, uczestnikami postępowania będą mogły zostać osoby, które do niego dołączą.

Wątpliwości prawników budzi brak możliwości modyfikacji grupy przed zakończeniem postępowania. Projekt zawiera rozwiązanie, że osoba, która wstąpiła do grupy, nie będzie mogła z niej wystąpić aż do czasu jego zakończenia.

Wniesienie pozwu zbiorowego będzie związane z uiszczeniem opłaty sądowej w wysokości 2 proc. wartości przedmiotu sporu.

W przypadku wygranej co do zasady każdy z powodów otrzyma jednakowe odszkodowanie. Możliwość zróżnicowania wysokości roszczeń istnieje, ale tylko w sytuacji, gdy niemożliwe jest ujednolicenie roszczeń pieniężnych wszystkich członków grupy, np. ze względu na różny charakter wyrządzonych im szkód.

Postępowanie grupowe podzielono na cztery etapy: Dodaj wykresy do Twojej strony internetowej

Możliwe będzie dochodzenie roszczeń o różnym charakterze, zarówno pieniężnych, jak i niepieniężnych. W przypadku dochodzenia roszczeń pieniężnych, członkowie grupy muszą wyrazić zgodę na ryczałtowe określenie należnego im odszkodowania. Oznacza to, że rezygnują z możliwości dochodzenia tych należności indywidualnie i w zwiększonej wysokości.

Pozwany będzie mógł zażądać kaucji na pokrycie kosztów postępowania

Kaucja na pokrycie kosztów procesu będzie składana w gotówce na wniosek pozwanego. Będzie się ją składać w gotówce i nie może być ona wyższa niż 10 proc. wartości przedmiotu sporu. Pozwany, w toku postępowania, może zażądać zwiększenia jej wysokości. Decyzję o zmianie będzie podejmował sąd.

| Postępowaniem grupowym będą objęte roszczenia tych osób, które wyrażą taką wolę (technika opt-in). Dla ustalenia osobowego składu grupy niezbędne będzie zatem złożenie oświadczeń o przystąpieniu do grupy. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym nie będzie wykluczać możliwości wytoczenia procesu przeciw temu samemu pozwanemu przez osoby, które nie przystąpią do grupy, pomimo tego, że ich roszczenie nadawałoby się do tego, albo też wystąpiły z grupy w przewidzianym trybie. |
| --- |

Powodem w postępowaniu grupowym ma być tzw. reprezentant grupy.

Może to być członek grupy albo powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów. Reprezentant grupy uzgadnia m.in. zasady uczestnictwa w grupie oraz ustala wysokość wynagrodzenia dla adwokata. Na wniosek więcej niż połowy członków grupy sąd może dokonać zmiany jej reprezentanta.

| Przewidziano możliwość ugodowego załatwienia sprawy, podkreślając zarazem, że sąd może skierować strony do mediacji. Takie ugodowe załatwienie będzie mogło nastąpić w każdym stadium sprawy. Ugoda podlegać będzie kontroli sądu. |
| --- |

Ustawa ma wyeliminować ryzyko różnych rozstrzygnięć sądowych w takich samych sprawach. Niebezpieczeństwo takie istnieje, gdy prowadzonych jest kilkanaście różnych procesów.

prawo cywilne
wiadomości
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)