Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Pracodawca może dofinansować wypoczynek pracowników

0
Podziel się:

Z funduszu mogą korzystać pracownicy i ich rodziny, byli pracownicy - emeryci, renciści i ich rodziny oraz inne osoby, którym pracodawca przyznał w regulaminie prawo do korzystania z ZFŚS.

Pracodawca może dofinansować wypoczynek pracowników
(Theme Park Mom/CC/Flickr)

W najbliższych tygodniach wielu pracowników wyjedzie na zorganizowane wczasy, bądź skorzysta z innych form rekreacji. Pracodawcy mogą dofinansować ich wypoczynek ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

- _ O tym, jakie rodzaje i formy wypoczynku będą dofinansowywane ze środków ZFŚS-u danego pracodawcy, decyduje wewnętrzny regulamin (uzgodniony przez pracodawcę z zakładowymi organizacjami związkowymi, bądź w przypadku ich braku - pracownikami wybranymi przez załogę do reprezentowania). Tam są określone zasady przeznaczania środków na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej, zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z funduszu _ - mówi Monika Zakrzewska, ekspert PKPP Lewiatan.

Przykładowo ze środków funduszu mogą być dofinansowane: wczasy krajowe i zagraniczne, wczasy profilaktyczne, pobyt w sanatorium, kolonie, obozy, zimowiska, zielone szkoły dla dzieci i młodzieży, wypoczynek organizowany przez pracowników we własnym zakresie: agroturystyka i turystyka, wycieczki krajowe i zagraniczne.

Świadczenia socjalne finansowane z ZFŚS, w tym dopłata do wypoczynku, mają charakter uznaniowy - możliwość otrzymania takiego świadczenia oraz jego wysokość uzależnione są od tego, czy zakładowy regulamin przewiduje takie dopłaty oraz od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z funduszu.

Częstotliwość korzystania przez pracowników i ich rodziny z dopłat do wypoczynku jest zwykle uzależniona od środków funduszu przeznaczonych na dopłaty do wypoczynku w zakładzie pracy w danym roku. Może to oznaczać, że u jednego pracodawcy będzie możliwość korzystania z dopłat do różnych form wypoczynku kilka razy w ciągu roku, a u innego, posiadającego mniej środków na ten cel, będzie można skorzystać jedynie z dopłaty do jednej formy wypoczynku.

[ ( http://static1.money.pl/i/h/221/t98013.jpg ) ] (http://e-prawnik.pl/wiadomosci/informacje/kiedy-szef-moze-przerwac-nasz-urlop.html) Kiedy szef może przerwać nam wakacje?
Z funduszu mogą korzystać pracownicy i ich rodziny, byli pracownicy - emeryci, renciści i ich rodziny oraz inne osoby, którym pracodawca przyznał w regulaminie prawo do korzystania z ZFŚS. Pracodawca ma zatem możliwość wpływania na krąg beneficjentów funduszu dzięki stosownym zapisom w regulaminie.

Co ważne, świadczenia finansowane ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nie stanowią podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, ani też na ubezpieczenie zdrowotne. Niestety, dopłaty z ZFŚS do wszelkich form wypoczynku są dla pracownika świadczeniem pieniężnym i podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym, ponieważ ich wartość stanowi przychód ze stosunku pracy. Zatem pracownik otrzyma dofinansowanie do _ wczasów pod gruszą _ w kwocie netto, tj. pomniejszoną o pobraną zaliczkę na podatek dochodowy.


- _ Jeśli pracodawca, zatrudnia mniej niż 20 osób i nie tworzy funduszu, wówczas może wypłacić świadczenie urlopowe. Świadczenie to wypłaca raz w roku każdemu pracownikowi korzystającemu w danym roku kalendarzowym z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Podmiotami uprawnionymi do uzyskania świadczeń urlopowych są jedynie pracownicy, a nie np. emeryci czy renciści _ - tłumaczy Zakrzewska.

Sama wypłata świadczenia urlopowego następuje nie później niż w ostatnim dniu poprzedzającym rozpoczęcie urlopu wypoczynkowego i nie jest uzależniona od żadnego kryterium socjalnego. - _ Wysokość świadczenia urlopowego powinna zostać wyraźnie określona, np. w regulaminie wynagradzania, zarządzeniu pracodawcy., przy czym nie może przekraczać wysokości odpisu podstawowego obowiązującego w danym roku _ - dodaje Monika Zakrzewska.

Czytaj w Money.pl
[ ( http://static1.money.pl/i/h/10/t46602.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/kadry/artykul/odpowiedzialnosc;pracodawcy;za;niewykorzystany;urlop;pracownika,132,0,823684.html) Odpowiedzialność pracodawcy za niewykorzystany urlop pracownika Nieudzielenie zaległego urlopu do końca I kw. następnego roku grozi zarzutem działania sprzecznego z przepisami Kodeksu pracy.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/126/t75902.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/kadry/artykul/pracodawca;bedzie;mogl;badac;trzezwosc;pracownikow,159,0,862623.html) Pracodawca będzie mógł badać trzeźwość pracowników Dotychczas takie badanie można było przeprowadzić tylko na żądanie podwładnego.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/82/t77906.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/prawo/artykul/zobacz;jakie;zmiany;szykuje;rzad;dla;firm;i;pracownikow,42,0,848170.html) Zobacz, jakie zmiany szykuje rząd dla firm i pracowników Jedna z propozycji zakłada, że pracodawca będzie miał o cztery miesiące więcej na wydanie pracownikom zaległego urlopu wypoczynkowego.

Źródło: Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)