Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na
oprac. Marlena Kostyńska
|
aktualizacja

Przychód a dochód – czym się od siebie różnią?

0
Podziel się:

Myśląc o potocznych pojęciach, dosyć często słów przychód i dochód używa się zamiennie. Jednakże z podatkowego punktu widzenia, przychód i dochód to dwa zupełnie różne określenia i absolutnie nie należy używać ich naprzemiennie.

Przychód oraz dochód nie są pojęciami synonimicznymi w rozumieniu prawa podatkowego
Przychód oraz dochód nie są pojęciami synonimicznymi w rozumieniu prawa podatkowego (East News)

Czym jest przychód?

Przychód to pieniądze, które się uzyskuje, jednak nie mają one przełożenia na faktyczną sytuację finansową. Jest to przysporzenie majątkowe, którego otrzymanie powoduje obowiązek rozliczenia się z podatku dochodowego.

Przychodem określa się pieniądze uzyskiwane z tytułu stosunku pracy, pracy wykonywanej na podstawie stosunku służbowego albo z działalności gospodarczej. Dane dotyczące tego, czym różni się przychód od dochodu, znaleźć można w Artykule 12 ustęp 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Znajdujące się w nim zapisy za przychód uznają wszelkie otrzymane pieniądze albo wartości pieniężne, a także zwrócony lub odliczony podatek VAT. Przychód to również świadczenia, które mają charakter nieodpłatny.

Przychód dzieli się na trzy rodzaje. Zalicza się do nich* przychód całkowity* – czyli ogólną wartość wszystkich sprzedanych usług i produktów. W celu jego wyliczenia należy cenę produktu pomnożyć przez liczbę sprzedanych. Innym rodzajem przychodu jest* przychód przeciętny, czyli uzyskiwany przez firmę ze sprzedaży jednego produktu. Aby go policzyć, należy przychody całkowite podzielić przez wielkość sprzedanych produktów. Ostatni rodzaj to przychód krańcowy*. Rozumie się przez niego przyrost przychodu całkowitego, który uzyskuje się poprzez zwiększenie sprzedaży o jednostkę danego produktu albo usługi.

Na podstawie wyłącznie przychodu nie można oceniać ekonomicznej sytuacji przedsiębiorstwa. Dopiero po odjęciu kosztów jego uzyskania można mówić o dochodzie. Przychód a dochód różnią się więc znacząco i nie wolno o tym zapominać.

Czym są koszty uzyskania przychodu?

Koszty uzyskania przychodu to wydatki, które ponieść trzeba, aby osiągnąć przychód, a także zachować lub zabezpieczyć jego źródło. Dodatkowo muszą to być koszty ponoszone w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Nie każdy jednak koszt jest kosztem uzyskania przychodu.

Czym jest dochód?

Dochód to, najprościej mówiąc, przychody po odjęciu kosztów ich uzyskania. Dochód musi być wyższy niż koszty podatkowe. Jest to zysk, który pozostaje w kieszenie pracownika lub właściciela firmy. Przychód a dochód rozróżnią się więc znacząco swoją wysokością. Od przychodu odejmuje się na przykład wszystkie składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe.

Obrót

Rozróżnienie przychód a dochód to jednak nie jest wszystko. Dochodzi jeszcze pojęcie obrotu, które nierzadko jest mylone z dochodem. Obrotem nazywa się wszelkie wpływy albo należności wynikające ze sprzedaży towarów, albo usług, które pomniejszone są o należny podatek dochodowy. Obrót to również kwota, która pozyskana jest z zadatków, zaliczek oraz przedpłat dokonanych przez klientów na poczet realizacji danej usługi lub sprzedaży towaru. Kwota obrotu ulega również zwiększeniu o wszelkie otrzymane dotacje, subwencje i dopłaty, które bezpośrednio wpływają na cenę produktu lub usługi.

Przychód a dochód – podsumowanie

Dobrym miernikiem sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa jest wyłącznie analiza dochodu, nie przychodu ani obrotu. Tylko dochód przedstawia realną informację o wysokości wypracowanego zysku. Przede wszystkim dlatego, że są w nim uwzględnione wszelkie poniesione przez przedsiębiorcę koszty.

rynek pracy
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)