Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na
oprac. Marlena Kostyńska
|
aktualizacja

Przychody. Czym są i jakie mogą być ich źródła?

0
Podziel się:

Przychody to łączna wartość sprzedaży towarów lub usług liczona netto, czyli bez podatku VAT.

Przychody firm mogą być związane z produkcją dóbr, sprzedażą towarów lub świadczeniem usług
Przychody firm mogą być związane z produkcją dóbr, sprzedażą towarów lub świadczeniem usług (Bartosz KRUPA/East News)

Co to są przychody?

W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą przychodami są wszelkie wpływające aktywa. To więc wszystko to, co zasila aktywnie budżet konkretnej firmy. Przychody mogą być związane bezpośrednio z produkcją dóbr, sprzedażą towarów lub świadczeniem usług, oraz wszelkich innych czynności, które wynikają z podstawowej działalności danej firmy. Kiedy prowadzimy firmę, musimy wiedzieć, co należy zaksięgować jako przychód w firmie, kiedy powstaje dany przychód, jest to szczególnie ważne dla rozliczenia się z fiskusem, jeśli chodzi o podatek dochodowy. Dlatego też potrzebujemy znać przepisy regulujące i określające wszelkie przychody, z jakimi mamy do czynienia prowadząc działalność gospodarczą.

Co to jest przychód przedsiębiorstwa?

Przychód przedsiębiorstwa to wartość wszystkich sprzedanych towarów albo usług. Przychód powstaje w momencie wykonania usługi lub wydania towaru. Wszelki uzyskany przychód z działalności jest podstawą do obliczenia podatku dochodowego za dany miesiąc, którym musimy wykazać się w Urzędzie Skarbowym. Dlatego też musimy umieć obliczyć podatek za dany okres i wiedzieć jak to zrobić.

Co to jest przychód z działalności gospodarczej?

Przychodem z działalności gospodarczej, są wszelkie należne kwoty, nawet w przypadku, gdy przedsiębiorca ich nie otrzymał. Przychodem są wszystkie wpływy i należności majątkowe o charakterze trwałym, których realne otrzymanie powoduje obowiązek zapłaty podatku dochodowego. W art. 14 ust.2 o PIT definicja podatku dochodowego zostaje znacznie poszerzona, ustawodawca oprócz obrotu za przychód, który otrzymuje ze względu na prowadzoną działalność, dodatkowo wskazuje na inne źródła przychodu. Do innych źródeł przychodu mogą być wliczone środki trwałe, wartości niematerialne i prawne.

Jakie są przykłady na inne źródła przychodu?

Przedsiębiorca może też uzyskiwać przychody z innych źródeł niż tylko sprzedaż towarów lub usług. Jeśli np. wpłaca zysk na konto bankowe albo rachunek oszczędnościowy, to odsetki, które uzyskuje z tytułu tej wpłaty, będą zaliczone do przychodów z działalności. Przychodem z działalności mogą być też dotacje, dopłaty, subwencje, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenia, które przedsiębiorca uzyskał na pokrycie kosztów lub też zwrot wydatków. Do tego typu przychodów wliczamy:

  • wszelkie wartości należne umorzone, przedawnione, gdzie odpisy aktualizujące zostały zaliczone w skład kosztów firmowych;
  • wszystkie wartości przedawnionych, bądź też umorzonych zobowiązań, dotyczy to wcześniej wziętych kredytów czy też pożyczek;
  • przychody uzyskane z najmu, dzierżawienia, podnajmu;
  • wszelkie odszkodowanie za szkody, które dotyczą składników majątku działalności gospodarczej;
  • kary umowne;
  • różnice kursowe.

Przychód a opóźnienie w terminie płatności

Gdy sprzedajemy towar lub świadczymy usługę, to w danym dniu sprzedaży powstaje przychód, który musimy opodatkować podatkiem dochodowym. Dokumentem zaświadczającym o tej należności, jest przeważnie wystawienie faktury VAT, lub uregulowanie należności w sposób inny, mówi o tym art.14 ust.1c.o PIT. Często dzieje się tak, że terminy płatności zostają przesunięte, jednak nie jest to zjawisko rzadkie na polskim rynku pracy. Tutaj mamy do czynienia z sytuacją, gdy np.przedsiębiorca sprzedał towar kupującemu 20.05, faktura została wystawiona również w dniu 20.05 br., a należność otrzymał 25.05 br. Tutaj datą, w jakiej powstał przychód, jest 20.05 br.

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)