Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Rejestracja spółki przez internet. Nowe formy spółek na liście

0
Podziel się:

Czy alternatywne sposoby rejestracji przez internet nie będą źródłem nowych komplikacji i kłopotów dla przedsiębiorców?

Rejestracja spółki przez internet. Nowe formy spółek na liście
(istockphoto)

Już nie tylko spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, ale też spółkę jawną i spółkę komandytową można zarejestrować przez internet. To efekt zmian w prawie, z których można korzystać od 15 stycznia tego roku. Czy w związku z dodaniem nowych możliwości e-rejestracji spółki, rozwiązano istniejące już problemy z tym związane? Czy alternatywne sposoby rejestracji przez internet nie będą źródłem nowych komplikacji i kłopotów dla przedsiębiorców, którzy chcą wybrać tę prawdopodobnie łatwiejszą i szybszą drogę do rozpoczęcia działalności?

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 4) wprowadziła nową możliwość rejestracji spółek jawnych i komandytowych oraz rozszerzyła dokonywanie zmian przez internet w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością.

Za pomocą systemu teleinformatycznego prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości każdy może zarejestrować nie tylko spółkę z o.o., ale także spółkę jawną i komandytową. Taka rejestracja odbywa się z wykorzystaniem wzorca umowy, dostępnego na stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości.

Niektóre przepisy ww. nowelizacji wejdą jednak w życie dopiero 1 kwietnia 2016 r. Od tej daty będzie można m.in. dokonać określonych zmian w umowach wszystkich trzech rodzajów spółek zarejestrowanych za pomocą systemu teleinformatycznego Ministerstwa Sprawiedliwości. Ustawodawca bowiem wprowadził pojęcie postanowień zmiennych umowy, czyli postanowień umowy spółki zawartej przy wykorzystaniu wzorca umowy, które zgodnie z podobnym wzorcem mogą być następnie modyfikowane przez wybór odpowiednich wariantów poszczególnych postanowień albo przez wprowadzenie odpowiednich danych w określone pola wzorca. Dla przykładu można wymienić możliwość zgłoszenia zmiany przez internet wspólnika spółki, przedmiotu działalności gospodarczej oraz wartości kapitału zakładowego.

Oprócz tego, ww. nowelizacją obniżono opłaty za wnioski o wpis spółki (z ograniczoną odpowiedzialnością, jawnej i komandytowej) do Krajowego Rejestru Sądowego, które zostały zawarte przy wykorzystaniu wzorców umowy udostępnionych w systemie teleinformatycznym . Obecnie opłata od wniosku o pierwszy wpis wynosi 250 zł, a nie jak dotychczas 500 zł, zaś wniosek o zmianę już nie kosztuje 250 zł, a jedynie 200 zł.

Warto zwrócić uwagę, że obowiązująca już zmiana Kodeksu spółek handlowych przewiduje możliwość wykorzystania przy rejestracji spółki jawnej i spółki komandytowej, podpisu potwierdzonego zaufanym profilem Platformy Usług Administracji Publicznej (e-PUAP), czyli drugą (obok bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem) formę autoryzacji wniosków o wpis spółki przez internet do KRS-u.

Dodatkowo, rejestracja spółki komandytowej oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez internet nie wymaga zawarcia umowy spółki w formie aktu notarialnego. Wszystkie niezbędne dokumenty generowane są automatycznie, przy wykorzystaniu zaufanego profilu, czyli darmowego podpisu elektronicznego podczas popisywania tychże dokumentów w formie elektronicznej. Jednak na pokrycie kapitału zakładowego spółki można wnieść wyłącznie wkłady pieniężne.

Przy spółkach rejestrowanych przez internet nie jest możliwe wnoszenie kapitału zakładowego w postaci rzeczowej (aport). Wspólnicy mają 7 dni (od daty wpisu do rejestru przedsiębiorców) na wniesienie wkładów na pokrycie kapitału zakładowego. Ponadto, w spółce, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy, wspólnicy mogą ustanowić prokurę przy wykorzystaniu wzorca uchwały udostępnionego w systemie teleinformatycznym.

Proces wprowadzania ułatwień dla przedsiębiorców jest z pewnością dobrym i długo wyczekiwanym kierunkiem zmian, tym bardziej wobec informatyzacji coraz większej liczby dziedzin życia i działalności. Korzyścią możliwości rejestracji spółek przez internet, w porównaniu z tradycyjnym sposobem rejestracji, jest krótszy czas i niższe koszta, co powinno przyciągnąć większą liczę chętnych do rozpoczęcia lub zmiany formy działalności gospodarczej. Ważną kwestią jest brak konieczności ponoszenia kosztów notarialnych przy tworzeniu spółki komandytowej i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Z drugiej strony z rejestracją przez internet wiążą się wciąż powracające problemy w sferze teleinformatycznej. Na dzień przygotowywania niniejszego artykułu możliwość rejestracji spółki z o.o. przez internet była na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości zawieszona. Można spotkać się z większą ilością problemów technicznych takich jak zawieszanie się systemu teleinformatycznego, brak możliwości podglądu danych zarejestrowanych w systemie, a w efekcie brak możliwości sprawnej rejestracji spółki przez internet.

Wadą tego sposobu utworzenia i rejestracji ww. trzech rodzajów spółek może okazać się fakt, że wzorzec umowy znajdujący się w systemie Ministerstwa Sprawiedliwości jest szablonowy i może nie spełniać potrzeb wielu przedsięwzięć gospodarczych. Wspólnicy nie mogą formułować indywidualnie treści zawiązywanej umowy spółki i tylko w ograniczonym zakresie mają dowolność, np. co do czasu trwania spółki, czy określenia kadencji organu spółki (w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością). Wyjściem z tej sytuacji jest zmiana zapisów konkretnej umowy spółki już po jej zarejestrowaniu. To jednak wiąże się z czasem i dodatkowymi kosztami kolejnej rejestracji zmian, a w efekcie internetowa rejestracja traci sens.

Zatem z jednej strony dopuszczenie przez ustawodawcę możliwości rejestracji określonych form działalności gospodarczej przez internet upraszcza proces rozpoczynania tejże działalności oraz zmniejsza koszty. Z drugiej strony z uwagi na niedoskonałość systemu oraz częste usterki techniczne korzystanie z nowych możliwości może być ograniczone. Jak na razie może być to alternatywa dla najprostszych i najmniejszych podmiotów gospodarczych. Jednakże np. tam, gdzie wspólników jest więcej lub należy odpowiednio zabezpieczyć ich uprawnienia oraz obowiązki, założenie spółki przez internet nie będzie rozwiązaniem uszytym na miarę.

Bartłomiej Łukomski, aplikant adwokacki
KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT MAGDALENA AMEREK-KRAJEWSKA
Czytaj więcej w Money.pl
Jak rozliczyć dotację na start firmy z PUP? Otrzymane pieniądze muszą być należycie udokumentowane i rozliczone.
Dokumenty firmy. To musisz w nich umieścić Zobacz co, zgodnie z przepisami, powinno się tam znaleźć.
Możesz płacić tylko 3 procent podatku Nie wszystkim jednak skorzystanie z tak niskiej stawki się opłaca. Zobacz, kto nie powinien jej stosować.
wiadomości
wiadmomości
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)