Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Samochód osobowy w firmie. Jak sfinansować inwestycję?

0
Podziel się:

Zakup auta nowego czy używanego? Jeśli używane, to jak długo? Diesel czy benzyna? Kredyt czy leasing? A może własna gotówka? Oto odpowiedzi.

Samochód osobowy w firmie. Jak sfinansować inwestycję?
(Gudellaphoto - Fotolia.com)

Zakup auta nowego czy używanego? Jeśli używane, to jak długo? Diesel czy benzyna? Kredyt czy leasing? A może własna gotówka?

Wyróżnić możemy dwie formy leasingu: operacyjny i kapitałowy. Ten pierwszy jest znacznie bardziej popularny. Dlatego najczęściej mówiąc o leasingu, mówimy o leasingu operacyjnym. Polega on na nabyciu przez leasingodawcę samochodu i udostępnieniu go leasingobiorcy w zamian za wynagrodzenie płatne w ratach. Przedsiębiorca uzyskuje samochód bez konieczności jego zakupu. Jego właścicielem jest leasingodawca, a użytkownikiem leasingobiorca.

Ważne jest, że raty te dla firmy stanowią koszt uzyskania przychodu i przyczyniają się do obniżenia podatku dochodowego (efekt działania tarczy podatkowej)
.

Tak pozyskany samochód firma nie wprowadza do ksiąg rachunkowych. Tym samym nie jest on ujmowany w bilansie firmy i nie ma możliwości jego amortyzowania. Natomiast odwrotna sytuacja ma miejsce przy finansowaniu leasingiem kapitałowym, który jest podobny do kredytu - środek ujmowany jest w aktywach firmy i można go amortyzować.

Leasing - na co zwrócić uwagę?

Zawierając umowę leasingu należy szczegółowo przeanalizować zarówno jej treść jak i Ogólne Warunki Leasingu (OWL). Nieodzownym elementem tej analizy powinna być również Tabela Opłat i Prowizji. Komplet tych dokumentów określa zobowiązania stron umowy, warunki, na jakich dany przedmiot jest użyczony, a także wysokość wszelkich kosztów związanych z użytkowaniem rzeczy.

Szczególną uwagę należy zwrócić na sposób ustalania comiesięcznej raty leasingowej. Tutaj warto zaznaczyć, że leasingodawcy, jeszcze przed płatnością pierwszej raty, mogą pobierać czynsz inicjalny - w zasadzie jest to swojego rodzaju wkład własny, który jest wymagany przez banki (środki, którymi przedsiębiorca musi dysponować już na wstępie).

Rata leasingowa, podobnie jak kredytowa, jest uzależniona od stopy procentowej. Ta z kolei może być stała lub zmienna. Jeśli raty leasingowe wyliczane są w oparciu o stałą stopę procentową, to mamy pewność co do wysokości przyszłych zobowiązań związanych z korzystaniem z użyczonej rzeczy. Z drugiej strony zmienne oprocentowanie, które z reguły bazuje na wskaźniku WIBOR, pozwala osiągnąć większe korzyści w warunkach niskich stóp procentowych. Te zaś z kolei przede wszystkim są uzależnione od poziomu inflacji.

Warto decydować się na zmienne oprocentowanie, gdy stopy procentowe są na wysokim poziomie. Można bowiem oczekiwać ich obniżenia, a tym samym zmniejszenia wysokości raty. Gdy zawieramy umowę przy niskich stopach, można rozważyć oprocentowanie stałe.

Czytaj więcej [ ( http://static1.money.pl/i/h/211/m8915.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/podatki/artykul/chcesz;odliczyc;100;proc;vat-u;od;auta;prowadz;ewidencje,226,0,1451746.html) *Chcesz odliczyć 100 proc. VAT-u od auta? Prowadź ewidencję * Przedsiębiorcy, którzy wykorzystują auto również na cele prywatne, będą mogli odliczyć połowę VAT-u. Obecnie w Polsce mamy najniższe stopy procentowe w historii i jest bardzo niewielkie prawdopodobieństwo, że ich poziom zostanie jeszcze obniżony. Znacznie bardziej prawdopodobne jest ich podwyższenie. Tym samym biorąc samochód w leasing oparty o zmienną stopę, owszem, będziemy odnosić korzyści w postaci niższych rat, ale w krótkim terminie. W dłuższej perspektywie, przy wzroście stóp, może okazać się, że rozwiązanie te będzie niekorzystne. W takich warunkach jak obecne, warto rozważyć leasing oparty o stałą stopę, jeśli jej wysokość
jest atrakcyjna, nie odbiega rażąco od oprocentowania zmiennego w tej chwili.

Okres trwania umowy leasingowej z reguły trwa do 5 lat (minimalny czas to 2 lata). W takim czasie nie tylko sytuacja gospodarcza może ulec zmianie, ale również możliwe jest pogorszenie finansów firmy. Wówczas mogą powstać opóźnienia z płatnościami rat, a w skrajnych przypadkach przedsiębiorca będzie zmuszony do cięcia kosztów i między innymi do rezygnacji z użytkowania samochodu. Warto sprawdzić, z jakimi kosztami będą się wiązać nieterminowe płatności, zerwanie albo cesja umowy.

Poza sposobem ustalania wysokości raty i kwestiami rozwiązania umowy, ważnym elementem jest rozliczenie szkody całkowitej przedmiotu leasingu. Ta część OWL przewiduje, co się stanie, gdy samochód zostanie skradziony lub uszkodzony. Należy podkreślić, że w takim przypadku leasingobiorca będzie zobowiązany do opłacania rat leasingowych aż do momentu, gdy leasingodawca otrzyma decyzję ubezpieczyciela o wypłacie odszkodowania. Może wystąpić taka sytuacja, w której wysokość odszkodowania nie pokryje kosztów poniesionych przez finansującego związanych z zakupem samochodu. Zostanie bowiem wypłacona kwota odpowiadająca rynkowej wartości samochodu, nie zaś wartości według ceny zakupu. Wówczas leasingobiorca będzie zobowiązany do dopłacenia pewnej kwoty, aby wyrównać straty finansującego. Przed taką sytuacją może uchronić ubezpieczenie GAP, dzięki któremu ubezpieczyciel pokryje taki koszt.

Czytaj więcej [ ( http://static1.money.pl/i/h/88/m115544.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/podatki/artykul/preferencje;podatkowe;w;2014;roku,219,0,1451739.html) *Preferencje podatkowe w 2014 roku * Przedsiębiorcy którzy w tym roku nie mogli skorzystać z niektórych preferencji podatkowych ze względu na wyższe przychody, w 2014 r. mają na to szanse. W kwestii ubezpieczenia samochodu także warto zwrócić uwagę, że firmy leasingowe nierzadko współpracują z ubezpieczycielami. Dzięki temu mogą uzyskiwać preferencyjne warunki ubezpieczenia, które są niedostępne dla indywidualnych klientów. Ubezpieczenie takie może być wliczone w raty leasingowe. Koniecznie należy sprawdzić, czy w przypadku awarii pojazdu lub powstałej szkody leasingodawca (lub ubezpieczyciel) dostarczy samochód zastępczy. Warto zwrócić również uwagę, kto ponosi koszty eksploatacyjne.

Równie istotne są założenia umowy, dotyczące tego, co nastąpi po pełnym okresie użytkowania. Zazwyczaj spotykane się trzy warianty: wykup auta, wydłużenie leasingu lub oddanie samochodu. Warto zauważyć, że przedsiębiorca, który skorzysta z wykupu, może dwukrotnie odliczyć VAT. Pierwszy raz odliczenie przysługuje przy płatności rat leasingowych, a drugi przy wykupie. Dlatego, że opłacanie leasingu traktowane jest płatność za usługę, wykup natomiast traktowany jest jako osobna transakcja, której skutkiem jest dostarczenie towaru. Należy zatem zwrócić uwagę, jaki będzie koszt wykupu. Niska kwota, poniżej 3500 zł, pozwala na jednorazowe odniesienie jej na poczet kosztów uzyskania przychodów, ale z drugiej strony oznacza to niższy VAT do odliczenia. Z kolei wyższa kwota wykupu umożliwia odliczenie większej kwoty tego podatku. Trzeba jednak pamiętać, że wykup za wyższą kwotę wiąże się z wprowadzeniem środka trwałego do ksiąg rachunkowych firmy.

Przedsiębiorca wybierający wariant wydłużenia leasingu, powinien zwrócić uwagę, na jakich dalszych warunkach będzie funkcjonować umowa. W tym miejscu należy zaznaczyć, że choć raty leasingowe mogą ulec znacznemu zmniejszeniu, to poziom pozostałych kosztów może się nie zmienić. Tym samym wzrasta ryzyko poniesienia kosztów opłat manipulacyjnych, które w odniesieniu do nowego poziomu rat leasingowych mogą okazać się nieproporcjonalnie wysokie.

W przypadku, gdy przedsiębiorca nie zdecyduje się na wykup auta ani na przedłużenie leasingu, musi oddać samochód leasingodawcy. Co ważne, firma finansująca może wypłacić leasingobiorcy kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy ceną uzyskaną ze sprzedaży przedmiotu leasingu a jego wartością końcową. Należy sprawdzić, czy wypłata tej kwoty nie jest uzależniona od spełnienia pewnych warunków, takich jak wskazanie leasingodawcy osoby trzeciej, która nabędzie dotychczas używany samochód.

Ile firm leasingowych, tyle OWL i umów. Każde z nich, choć podobne, to wielość zapisów i sposób sformułowania i określania pewnych zdarzeń powoduje to, że istotnie się różnią. Dlatego im OWL bardziej przejrzyste i zrozumiałe, tym lepiej. Sygnałem ostrzegawczym powinna być wielość i mnogość skomplikowanych kalkulacji, schematów i procedur. Dogodne warunki leasingu warunkują wygodę tej formy finansowania.

Oszczędności podatkowe przy finansowaniu leasingiem

Jak określić oszczędności podatkowe przy finansowaniu leasingiem? Po pierwsze, wszelkie wydatki związane z leasingiem stanowią koszt uzyskania przychodu. Po drugie, przedsiębiorcy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT. Różnicę pomiędzy wysokością podatku VAT a kwotą, którą można odliczyć, wpisuje się w koszty. Należy podkreślić, że prawo do pełnego odliczenia VAT, mają samochody, które można zakwalifikować jako ciężarowe.

Rozważmy dwa przypadki - kupno samochodu używanego o wartości netto 40 tys. zł oraz nowego, którego cena netto wynosi 100 tys. zł. Załóżmy koszt finansowania na poziomie 7,5 proc., okres finansowania 5 lat, raty płatne co miesiąc. Dodatkowo przyjmijmy, przy tańszym samochodzie, że leasingodawca pobiera czynsz inicjalny na poziomie 10 proc. wartości netto. Przy kupnie droższego auta opłata inicjalna stanowi 20 proc. wartości netto. Na potrzeby uproszczenia kalkulacji pominięto koszty wykupu samochodu. Firma rozlicza się według podatku liniowego w wysokości 19 proc. Stawka VAT to 23 proc.

| Oszczędności podatkowe przy finansowaniu leasingiem, dane w zł | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | Odliczenie na podstawie art. 86a ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT według stanu na 1.01.2014 | Odliczenie na podstawie art. 86a ust 2 pkt 6) lit. c ustawy o VAT według stanu na 1.01.2014 | Odliczenie na podstawie planowanych zmian w ustawie o VAT wchodzących w życie 1.03.2014 |
| źródło: obliczenia Money.pl | | | |
| Cena brutto samochodu | Limit w odliczeniu VAT, 60%, nie więcej niż 6.000 (samochód osobowy) | Pełne odliczenie podatku VAT (samochód ciężarowy) | Limit w odliczeniu VAT, 50% (samochód osobowy) |
| 49.200 (9.200 VAT) | 6.000 + 19% x

((9.200 -6.000)+ + (10% x 40.000)+ + 66.969))

= 20.092 | 9.200 + 19% x

((10% x 40.000)+ + 66.969))

= 22.684 | 4.600 + + 19% x

((9.200 - 4.600)+ + (10% x 40.000)+ + 66.969))

= 18.958 |
| 123.000 (23.000 VAT) | 6.000 + + 19% x

((23.000 -6.000)+ + (20% x 100.000)+ + 167.424))

= 44.841 | 23.000 + +19% x

((20% x 100.000)+ + 167.424))

= *58.611 * | 11.500 + 19% x

((23.000 - 11.500)+ +(20% x 100.000)+ +167.424))

= 49.296 |

Oszczędności podatkowe to nic innego, jak kwota odliczonego VAT powiększona o korzyści wynikające z obniżenia zobowiązań z tytułu podatku dochodowego w okresie użytkowania samochodu. Innymi słowy, tarcza podatkowa polega na tym, że koszty obniżają podstawę opodatkowania. Przy finansowaniu leasingiem na poczet kosztów uzyskania przychodów można więc wpisać nadwyżkę podatku VAT, której nie można odliczyć, czynsz inicjalny oraz raty leasingowe. Należy pamiętać, że w przypadku wykupu auta można ponownie odliczyć VAT.

W związku z powstającymi oszczędnościami podatkowymi, należy zwrócić nie tylko uwagę na cenę samochodu, ale na tzw. rzeczywisty koszt nabycia samochodu. To jest cena samochodu pomniejszona o korzyści podatkowe.

Rzeczywisty koszt nabycia samochodu przy finansowaniu leasingiem, dane w zł
Odliczenie na podstawie art. 86a ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT według stanu na 1.01.2014 Odliczenie na podstawie art. 86a ust 2 pkt 6) lit. c ustawy o VAT według stanu na 1.01.2014 Odliczenie na podstawie planowanych zmian w ustawie o VAT wchodzących w życie 1.03.2014
źródło: obliczenia Money.pl
Cena brutto samochodu *Limit w odliczeniu VAT, 60%, nie więcej niż 6.000 (samochód osobowy) * *Pełne odliczenie podatku VAT (samochód ciężarowy) * *Limit w odliczeniu VAT, 50% (samochód osobowy) *
49.200 (9.200 VAT) 29.108 26.516 30.242
123.000 (23.000 VAT) 78.159 64.389 73.704

Jeśli więc cena brutto samochodu wynosi 49.200 zł, a przedsiębiorca ma możliwość odliczania pełnego podatku VAT, to po uwzględnieniu przykładowych kosztów leasingu, rzeczywista cena nabycia pojazdu maleje do około 26.516 zł. Jeśli samochód kwalifikuje się jako osobowy, wówczas koszt ten wyniesie 29.108 zł. Zakup auta po wejściu planowanych zmian w ustawie o VAT, spowoduje wzrost rzeczywistej ceny do 30.242 zł. Z drugiej strony, warto zwrócić uwagę, że działa to też w drugą stronę. Bowiem im wyższy VAT, tym większe oszczędności. Tak więc po wejściu w życie 50 proc. limitu na odliczanie VAT, rzeczywista cena nabycia samochodu osobowego o wartości 123.000 brutto wyniesie 73.704 podczas gdy w obecnych warunkach prawnych wynosi ona 78.159. Przedsiębiorcy, którzy zdążą odliczyć całość podatku VAT zakupią ten samochód za rzeczywistą kwotę wynoszącą 64.389 zł.

Zalety i wady leasingu

Nie ulega wątpliwości, że dla przedsiębiorcy, który nie dysponuje kapitałem na sfinansowanie inwestycji, jest to atrakcyjne rozwiązanie. Główne zalety leasing auta to:

 • - znacznie prostsza i krótsza procedura niż kredytowanie zakupu przez bank;
 • - brak szczegółowego badania zdolności kredytowej przedsiębiorcy;
 • - zobowiązania związane z finansowaniem leasingiem nie obciążają pasywów firmy, a co za tym idzie nie jest pogarszana zdolność kredytowa przedsiębiorcy;
 • - raty leasingowe stanowią koszt uzyskania przychodu, dzięki czemu obniżana jest - kwota podatku dochodowego (efekt działania tarczy podatkowej);

Oczywiście, z drugiej strony finansowanie leasingiem wiąże się z pewnymi niedogodnościami, takimi jak:

 • - samochód jest własnością leasingodawcy, a nie przedsiębiorcy;
 • - potencjalne problem związane z cesją lub wypowiedzeniem umowy;
 • - ryzyko powstania szkody całkowitej - choć można się przed nią ubezpieczyć, to jednak wciąż możliwa jest sytuacja, w której przedsiębiorca będzie płacić za użytkowanie samochodu, którego nie ma;
 • - mnogość różnego rodzaju wysokich opłat, np. takich jak opłata za dostarczenie mandatu za przekroczenie prędkości.

Finansowanie inwestycji kredytem

Sfinansowanie zakupu kredytem wiąże się z wprowadzeniem samochodu do środków trwałych firmy. Tym samym możliwe jest jego amortyzowanie. Ponadto odsetki od kredytu stanowią koszt uzyskania przychodu, dzięki czemu możliwe jest wykorzystanie efektu tarczy podatkowej (zmniejszają wysokość zobowiązania z tytułu podatku dochodowego). Podstawowymi parametrami, które charakteryzują kredyt, to jego oprocentowanie, rodzaj zabezpieczenia oraz wymagana wysokość wkładu własnego. Ten ostatni jest wymagany przez banki, ponieważ chcą one przerzucić część ryzyka na przedsiębiorcę.

Na co zwrócić uwagę biorąc kredyt

Oprocentowanie, którego poziom ustala bank, najczęściej jest zmienne i bazuje na stawce WIBOR. Do tego doliczana jest marża banku. O ile bank nie ma wpływu na stawkę WIBOR, tak poziom marży uzależniony jest od zdolności kredytowej firmy. Warto spróbować negocjować jej wysokość. Należy pamiętać, że dłuższy okres kredytowania przyczynia się do obniżenia rat, za to w sumie koszty kredytu są wyższe.

Odsetki nie są jedynymi kosztami jakie kredytobiorca ponosi. Dlatego trzeba zwrócić również uwagę na inne koszty, określone w tabeli opłat, takie jak wysokość prowizji, która może istotnie zawyżać koszt kredytu. Tym samym efektywne oprocentowanie kredytu może znacznie przewyższać nominalne. Dodatkowo bank może wymagać ubezpieczenia spłaty kredytu na wypadek śmierci. Koszty takiej polisy mogą podwyższyć ratę, co realnie podnosi koszty obsługi długu. Ponadto banki stosują różnego rodzaju formy zabezpieczeń, wśród nich najczęściej wyróżnia się częściowe przewłaszczenie na rzecz banku oraz cesję praw z polisy AC. Oznacza to, że nabywca staję się jedynym właścicielem samochodu dopiero po spłacie całości zadłużenia, natomiast w przypadku kradzieży - wypłacane odszkodowanie w pierwszej kolejności pokrywa pozostałe do spłaty raty kredytu. Inną odmianą przewłaszczenia jest również warunkowe przewłaszczenie - w tym przypadku bank staje się współwłaścicielem samochodu dopiero, gdy zalegamy z płatnościami rat kredytu.

Warto być przygotowanym na wypadek, gdy firmie powinie się noga i tymczasowo utraci zdolność do terminowej spłaty zobowiązań. Dlatego trzeba sprawdzić, czy istnieje możliwość karencji, tj. tymczasowego zawieszanie spłaty rat kapitałowych kredytu. Dodatkowo należy zwrócić uwagę na warunki dokonywania zmian i rozwiązania umowy oraz przypadki, w których bank będzie miał prawo do wypowiedzenia umowy.

Oszczędności podatkowe przy finansowaniu kredytem

W przypadku finansowania inwestycji kredytem, w koszty można wpisać jedynie odsetki oraz amortyzację, będąca skutkiem ujęcia samochodu w środkach trwałych firmy. Po drugie, przedsiębiorcy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT. Różnicę pomiędzy wysokością podatku VAT a kwotą, którą można odliczyć, wpisuje się w koszty. Należy podkreślić, że prawo do pełnego odliczenia VAT mają samochody, które można zakwalifikować jako ciężarowe.

W związku z ujęciem auta w bilansie firmy, należy zwrócić uwagę na limity amortyzacji, którą można zaliczyć na poczet kosztów uzyskania przychodu. Otóż w przypadku samochodów osobowych maksymalna kwota amortyzacji wynosi 20 tys. euro, czyli około 80 tys. zł. Należy podkreślić, że takiego limitu nie ma dla samochodów osobowych, które można zakwalifikować jako ciężarowe.

Rozważmy analogiczną sytuację jak wcześniej rozpatrywana przy finansowaniu leasingiem, czyli dwa przypadki - kupno samochodu używanego o wartości netto 40 tys. zł oraz nowego, którego cena netto wynosi 100 tys. zł. Dodatkowo załóżmy koszt finansowania na poziomie 7,5 proc., okres finansowania 5 lat, raty płatne co miesiąc. Dodatkowo przyjmijmy przy tańszym samochodzie, że bank wymaga wkładu własnego na poziomie 10 proc. wartości netto. Przy kupnie droższego auta wkład własny stanowi 20 proc. wartości netto. Na potrzeby uproszczenia kalkulacji, pominęliśmy koszty prowizji. Firma rozlicza się według podatku liniowego w wysokości 19 proc. Stawka VAT to 23 proc.

| Oszczędności podatkowe przy finansowaniu kredytem, dane w zł | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | Odliczenie na podstawie art. 86a ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT według stanu na 1.01.2014 | Odliczenie na podstawie art. 86a ust 2 pkt 6) lit. c ustawy o VAT według stanu na 1.01.2014 | Odliczenie na podstawie planowanych zmian w ustawie o VAT wchodzących w życie 1.03.2014 | Odliczenie na podstawie planowanych zmian w ustawie o VAT wchodzących w życie 1.03.2014 |
| źródło: Money.pl | | | | |
| Cena brutto samochodu | Limit w odliczeniu VAT, 60%, nie więcej niż 6.000 (samochód osobowy) | Pełne odliczenie podatku VAT (samochód ciężarowy) | Limit w odliczeniu VAT, 50% (samochód osobowy) | Limit w odliczeniu VAT, 50% (samochód ciężarowy*) |
| 49.200 (9.200 VAT) | 6.000 + 19% x

((9.200 - 6.000) + + 40.000 + + 24.273))

= 18.820 | 9.200 + + 19% x (40.000 + 24.273) = 21.412 | 4.600 + + 19% x

((9.200-4.600) + + 40.000 + 24.273))

=17.686 | 4.600 + +19% x

((9.200-4.600) + +40.000 + +24.273))

= 17.686 |
| 123.000 (23.000 VAT) | 6.000 + + 19% x

((23.000 - 6.000) + + 80.000 + 53.939))

= 34.678 | 23.000 + + 19% x (100.000 + 53.939) = = 52.248 | 11.500 + 19% x

((23.500-11500) + + 80.000 + + 53.939))

= =39.228 | 11.500 + + 19% x

((23.500-11500) + + 100.000 + + 53.939))

= 43.028 |

*) Kalkulacja w oparciu o założenie, że samochód traktowany jest jak ciężarowy według ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych i osobowy według ustawy o VAT.

Analogicznie jak przy finansowaniu leasingiem - oszczędności podatkowe to kwota VAT odliczonego, powiększona o korzyści związane ze zmniejszeniem podstawy opodatkowania w okresie użytkowania samochodu. Przy finansowaniu kredytem efekt tarczy podatkowej możliwy jest do uzyskania dzięki amortyzacji oraz kosztom odsetek od zaciągniętego kredytu. Na poczet kosztów uzyskania przychodu można również zaliczyć nadwyżkę podatku VAT, której nie można odliczyć.

Rzeczywisty koszt nabycia samochodu przy finansowaniu kredytem, dane w zł
Odliczenie na podstawie art. 86a ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT według stanu na 1.01.2014 Odliczenie na podstawie art. 86a ust 2 pkt 6) lit. c ustawy o VAT według stanu na 1.01.2014 Odliczenie na podstawie planowanych zmian w ustawie o VAT wchodzących w życie 1.03.2014 Odliczenie na podstawie planowanych zmian w ustawie o VAT wchodzących w życie 1.03.2014
źródło: Money.pl
Cena brutto samochodu *Limit w odliczeniu VAT, 60%, nie więcej niż 6.000 (samochód osobowy) * *Pełne odliczenie podatku VAT (samochód ciężarowy) * *Limit w odliczeniu VAT, 50% (samochód osobowy) * *Limit w odliczeniu VAT, 50% (samochód ciężarowy) **
49.200 (9.200 VAT) 30.380 27.788 31.514 31.514
123.000 (23.000 VAT) 88.322 70.752 83.772 79.972

*) Kalkulacja w oparciu o założenie, że samochód traktowany jest jak ciężarowy według ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych i osobowy według ustawy o VAT.

Przy tańszych samochodach nie powstają istotne różnice w rzeczywistej cenie nabycia pojazdu w przypadku finansowania inwestycji leasingiem lub kredytem. Natomiast warto zwrócić uwagę, że limit amortyzacji powoduje to, że droższe auta lepiej wziąć w leasing (brak limitu związanego z ponoszeniem kosztów).

Plusy i minusy kredytu

Kredyt samochodowy posiada ważne zalety, których nie ma leasing, w szczególności:

 • - większa elastyczność banków - w zasadzie mamy wolną rękę, co do wyboru samochodu, jaki chcemy zakupić (niewiele firm leasingowych jest skłonnych finansować zakup samochodu używanego);
 • - większa swoboda co do ustalenia okresu kredytowania;
 • - możliwość spłaty kredytu przed terminem, bez ponoszenia dodatkowych kosztów;
 • - możliwość tymczasowego zawieszenia spłat rat kapitałowych

Natomiast wśród głównych wad finansowania kredytem samochodowym należy wymienić:

 • - pogorszenie zdolności kredytowej firmy;
 • - oprocentowanie uzależnione od kondycji finansowej;
 • - czasochłonna, wymagająca przedłożenia wielu dokumentów procedura.

Finansowanie gotówką

Wydaje się, że najprostszym rozwiązaniem jest kupno auta ze środków własnych. Wówczas stajemy się właścicielem wolnym od zobowiązań (pomijając obowiązek rejestracji pojazdu, ubezpieczenia itp.). Wydanie własnej gotówki i brak dodatkowych kosztów związanych z finansowaniem inwestycji jest często postrzegane jako najtańsza forma finansowania. Otóż nic bardziej mylnego. Finansowanie kapitałem własnym jest znacznie droższe i wynika to z wymaganej stopy zwrotu przez inwestorów. Oznacza to, że właściciel firmy inwestując środki własne powinien oczekiwać, że będą one pomnażane. Tym samym lepiej jest wydatkować kapitał na zapasy, rozwój sieci dystrybucji, czy też w inny sposób, który przyczyni się do zwiększenie skali działalności. Jest to bowiem coś, co pozwoli pomnożyć zyski firmy.

Warto także zaznaczyć, że przy finansowaniu gotówką pojawiają się tzw. koszty utraconych korzyści. Po pierwsze, odpływ gotówki może uniemożliwić sfinansowanie rozwoju przedsiębiorstwa.

A po drugie, finansowanie inwestycji ze środków własnych pozwala osiągnąć korzyści w postaci efektu tarczy podatkowej (koszty obsługi zobowiązań pomniejszające podatek dochodowy) tylko i wyłącznie z tytułu amortyzacji, która jest skutkiem ujęcia samochodu w aktywach firmy.

Duże firmy, posiadające ugruntowaną pozycję na rynku, charakteryzują się niższym kosztem kapitału własnego, ponieważ ich pole do dalszego wzrostu skali działalności jest już znacznie ograniczone. W takim przypadku właściciel będzie oczekiwać niższej stopy zwrotu z inwestycji niż w firmie, która dopiero się rozwija. Im większa firma, tym mniejsze koszty utraconych korzyści przy finansowaniu gotówką własną. Z uwagi na wysoki koszt kapitału małych firm, ich właściciele przy kupnie auta osobowego powinni skorzystać z leasingu lub kredytu, a środki własne wydawać na rozwój firmy.

Oszczędności podatkowe przy finansowaniu gotówką własną

Przy finansowaniu gotówką jedyne oszczędności powstają wskutek możliwości odliczenia podatku VAT oraz amortyzacji. Poniżej przedstawiono kalkulację oszczędności podatkowych w oparciu o analogiczne założenia jak wcześniej.

| Oszczędności podatkowe przy finansowaniu gotówką własną, dane w zł | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | Odliczenie na podstawie art. 86a ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT według stanu na 1.01.2014 | Odliczenie na podstawie art. 86a ust 2 pkt 6) lit. c ustawy o VAT według stanu na 1.01.2014 | Odliczenie na podstawie planowanych zmian w ustawie o VAT wchodzących w życie 1.03.2014 | Odliczenie na podstawie planowanych zmian w ustawie o VAT wchodzących w życie 1.03.2014 |
| źródło: Money.pl | | | | |
| Cena brutto samochodu | Limit w odliczeniu VAT, 60%, nie więcej niż 6.000 (samochód osobowy) | Pełne odliczenie podatku VAT (samochód ciężarowy) | Limit w odliczeniu VAT, 50% (samochód osobowy) | Limit w odliczeniu VAT, 50% (samochód ciężarowy*) |
| 49.200 (9.200 VAT) | 6.000 + 19% x
((9.200 - 6.000) + + 40.000 = 14.208 | 9.200 + + 19% x 40.000 = 16.800 | 4.600 + 19% x

((9.200-4.600) + + 40.000))

= 13.074 * | 4.600 + +19% x
((9.200-4.600) + +40.000 = *
13.074
|
| 123.000 (23.000 VAT) | 6.000 + + 19% x
((23.000 - 6.000) + + 80.000 = 24.430 | 23.000 + +19% x 100.000 = 42.000 * | 11.500 + + 19% x
((23.500-11500) + + 80.000 = *
28.980 * | 11.500 + + 19% x
((23.500-11500) + + 100.000 = *
32.780
|

*) Kalkulacja w oparciu o założenie, że samochód traktowany jest jak ciężarowy według ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych i osobowy według ustawy o VAT.

Przy finansowaniu inwestycji gotówką własną oszczędności podatkowe wynikają tylko i wyłącznie z kwoty VAT odliczonego oraz tarczy podatkowej, na którą składa się nadwyżka VAT, której nie można odliczyć oraz koszty amortyzacji. Oznacza to, że najmniejsze oszczędności finansowe powstają przy wydatkowaniu gotówki własnej. Innymi słowy, rzeczywista cena nabycia samochodu będzie wyższa, aniżeli przy finansowaniu inwestycji leasingiem lub kredytem. Poniżej w tabeli zawarto rzeczywiste koszty zakupu samochodu przy zakupie za gotówkę własną.

Rzeczywisty koszt nabycia samochodu przy finansowaniu gotówką własną, dane w zł
Odliczenie na podstawie art. 86a ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT według stanu na 1.01.2014 Odliczenie na podstawie art. 86a ust 2 pkt 6) lit. c ustawy o VAT według stanu na 1.01.2014 Odliczenie na podstawie planowanych zmian w ustawie o VAT wchodzących w życie 1.03.2014 Odliczenie na podstawie planowanych zmian w ustawie o VAT wchodzących w życie 1.03.2014
źródło: Money.pl
Cena brutto samochodu Limit w odliczeniu VAT, 60%, nie więcej niż 6.000 (samochód osobowy) Pełne odliczenie podatku VAT (samochód ciężarowy) Limit w odliczeniu VAT, 50% (samochód osobowy) Limit w odliczeniu VAT, 50% (samochód ciężarowy*)
49.200 (9.200 VAT) 34.992 32.400 36.126 36.126
123.000 (23.000 VAT) 98.570 81.000 94.020 90.220

Jaką kwotę VAT odliczyć?

Do tej pory VAT podlegający zwrotowi przy kupnie samochodu osobowego był limitowany. Podatnik miał możliwość odliczenia 60 procent podatku, ale nie więcej niż 6 tys. zł. Przez pierwsze miesiące 2014 roku można odliczyć 100 procent VAT przy kupnie samochodu. Choć dotychczasowy limit będzie nadal obowiązywać, to rozszerzony katalog przypadków, umożliwi pełen zwrot podatku nawet dla samochodów osobowych bez popularnej kratki.

Cały podatek będzie można odliczyć w przypadku zakupu aut osobowych, które w myśli ustawy samochodami osobowymi nie są, czyli m.in.:

1) pojazdy samochodowe mające więcej niż jeden rząd siedzeń, które oddzielone są od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą i u których długość części przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona po podłodze od najdalej wysuniętego punktu podłogi pozwalającego postawić pionową ścianę lub trwałą przegrodę pomiędzy podłogą a sufitem do tylnej krawędzi podłogi, przekracza 50% długości pojazdu; dla obliczenia proporcji, o której mowa w zdaniu poprzednim, długość pojazdu stanowi odległość pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a tylną krawędzią podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona w linii poziomej wzdłuż pojazdu pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a punktem wyprowadzonym w pionie od tylnej krawędzi podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków;

2) pojazdy specjalne - jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym wynika, że jest to pojazd specjalny;

3) pojazdy samochodowe inne niż wymienione w art. 86a ust. 2 pkt 1–5 ustawy o VAT, w których liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi:

a) 1 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 425 kg,

b) 2 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 493 kg,

c) 3 lub więcej - jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 500 kg.

Furtkę do zwrotu całości podatku otwiera ostatni punkt, ponieważ wiele samochodów osobowych spełnia kryterium trzech lub więcej siedzeń i ładowności większej niż 500 kg.

Niestety, taryfa ulgowa dla przedsiębiorców związana z odliczaniem VAT nie będzie trwała długo. Komisja Europejska wydała decyzję derogacyjną, która umożliwi ponowne wprowadzenie zmian związanych z odliczeniem VAT z tytułu nabycia samochodów. Zgodnie z propozycją ministerstwa finansów, przedsiębiorcy będą mogli odliczyć 50 proc. podatku.

Jak korzystnie sfinansować zakup samochodu osobowego?

Można powiedzieć, że zmiany w przepisach, które weszły w życie z początkiem 2014 r., zmieniły hierarchię opłacalności finansowania zakupu samochodu osobowego. Do tej pory, im droższy był pojazd, tym bardziej opłacalny był leasing. To za sprawą amortyzacji, której limit dla samochodów osobowych wynosi 20 tys. euro. Niemożliwe więc było pełne zamortyzowanie droższego samochodu, co de facto było niekorzystne dla podatnika. Takiego limitu nie ma i nie było przy finansowaniu leasingiem. Dzięki temu, im droższy był samochód (kwota powyżej 80 tys. zł), tym bardziej opłacalny był leasing, który umożliwia wpisanie całości rat leasingowych na poczet kosztów uzyskania przychodu.

Nowe zmiany w przepisach, które umożliwiły odliczenie całego podatku VAT, niosą ze sobą także inny skutek dla firmy. Pełne odliczenie VAT oznacza, że samochodu nie można traktować jak osobowy. Tym samym wiąże się to z brakiem limitu dla amortyzacji w kwocie 20 tys. euro. Oznacza to, że różnice pomiędzy finansowaniem kredytem a leasingiem się zacierają, a opłacalność formy finansowania jest uzależniona od wysokości i prawdopodobieństwa wystąpienia kosztów określonych w tabeli opłat i prowizji.

Czytaj więcej [ ( http://static1.money.pl/i/h/207/m255183.jpg ) ] (http://www.money.pl/sekcja/zmiany-w-vat-2014/auta;z;kratka;wkrotce;znikna;rzad;ekspresowo;lata;dziure;w;vat;a;firmy;zaplaca;wiecej,143,0,1460111.html) *Rząd ekspresowo łata dziurę w VAT. Firmy zapłacą więcej * Koniec aut z kratką to nie wszystko. Utrzymanie firmowego samochodu będzie droższe o ponad 1700 złotych rocznie. Rząd zapowiada intensywne prace nad zmianą prawa i korzystne przepisy będą obowiązywać prawdopodobnie tylko do marca tego roku. Przedsiębiorcy, którzy spóźnią się z zakupem samochodu, załapią się na nowe warunki odliczania podatku VAT, czyli 50 proc. podatku naliczonego.

Co z amortyzacją? Nie ulega wątpliwości, że wprowadzane zmiany i ogólna zmienność systemu podatkowego utrudniają zaplanowanie kosztów. Z jednej strony nadal funkcjonuje zapis o limicie amortyzacji dla samochodów osobowych zawarty w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Z drugiej strony wprowadzono definicję samochodu osobowego, spójną z zapisami w ustawie o VAT, dzięki której większość samochodów osobowych będzie można potraktować jak ciężarowe. I choć wejdzie w życie 50 proc. limit przy odliczeniu VAT, to teoretycznie nadal powinno być możliwe obejście limitu amortyzacji w wysokości 20 tys. euro. O ile ustawa o VAT może ulec zmianie w trakcie roku, tak ustawa o podatku dochodowym nie może się zmienić w trakcie roku kalendarzowego.

Powstała zatem sprzeczność, polegająca na tym, że choć samochód według ustawy o VAT może być samochodem osobowym, to według ustawy o podatku od osób fizycznych i prawnych można go traktować jak ciężarowy. Trudno jednak przewidywać, jaki kształt ustawa będzie miała w horyzoncie dłuższym niż przyszły rok oraz jak jak przepisy przejściowe będą wpływały na sytuację podatnika.

Z przykładowych kalkulacji wynika, że pod względem podatkowym, najtańszy wydaje się leasing. Różnica w oszczędności podatkowej pomiędzy leasingiem a kredytem głównie wynika z tego, że czynsz inicjalny można zaliczyć w koszty, czego nie można zrobić z wkładem własnym przy kredycie. Również limit amortyzacji przyczynia się do tego, że powyżej kwoty 20 tys. euro pod kątem podatkowym bardziej korzystnym rozwiązaniem finansowanie inwestycji leasingiem. Z drugiej strony należy zwrócić uwagę, że wielość oraz wysokość dodatkowych opłat przy leasingu jest znacznie większa niż przy kredycie. To działa na niekorzyść tej formy finansowania i w zasadzie może skłaniać ku stwierdzeniu, że bezpieczniej wziąć kredyt.

Czytaj więcej w Money.pl

wiadomości
druki
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)