Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Składka zdrowotna rencisty, który jest wspólnikiem spółki cywilnej

0
Podziel się:

Ustawa przewiduje możliwość zwolnienia od opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne ze względu na ustalone prawo do emerytury lub renty, ustalony stopień niepełnosprawności, uzyskiwanie niskich przychodów.

Składka zdrowotna rencisty, który jest wspólnikiem spółki cywilnej
(domin_domin/iStockphoto)

Składka na ubezpieczenie zdrowotne jest opłacana w wysokości nieprzekraczającej kwoty należnej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, w przypadku gdy osoba zaliczona do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności uzyskuje przychód jedynie z tytułu prowadzenia działalności pozarolniczej, z wyłączeniem osób, które zawiesiły wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów **o swobodzie działalności gospodarczej.

Jak wynika z przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają osoby spełniające warunki do objęcia ubezpieczeniami społecznymi lub ubezpieczeniem społecznym rolników, które m.in. są osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą lub osobami z nimi współpracującymi, z wyłączeniem tych, które zawiesiły wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

Osoba zaliczona do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności, która uzyskuje przychody jedynie z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności lub współpracy przy niej, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaca w wysokości nieprzekraczającej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Zasada dotyczy wyłącznie przedsiębiorców, którzy prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą na zasadach ogólnych. Nie stosuje się jej zatem do osób, które opłacają podatek w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w formie karty podatkowej. Osoby te nie wpłacają zaliczek na podatek dochodowy, lecz ryczałt w określonej wysokości, zależnej od rodzaju prowadzonej działalności, lub podatek dochodowy w formie karty podatkowej.

Zatem dla osoby, która legitymuje się umiarkowanym bądź znacznym stopniem niepełnosprawności, prowadzona pozarolnicza działalność gospodarcza stanowi dla niej jedyne źródło przychodu, uiszcza zatem składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości nieprzekraczającej kwoty należnej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Osoba korzystająca z takiej ulgi w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA wykazuje prawidłową podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 75 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej _ Monitor Polski _, oraz składkę obniżoną do kwoty zaliczki na podatek dochodowy. **

Podstawa prawna:

  • art. 81 ust. 2, art. 82 ust. 10 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 ze zm.)
Czytaj więcej na temat składek ZUS
[ ( http://static1.money.pl/i/h/219/t126427.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/podatki/artykul/zmiana;prawa;latwiej;umorzyc;zus,14,0,897294.html) Zmiana prawa: Łatwiej umorzyć ZUS Prezydent podpisał nowelę ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Skorzystają m.in. kobiety po zasiłku macierzyńskim.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/197/t82373.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/prawo/artykul/odszkodowanie;z;tytulu;likwidacji;dzialu;w;wysokosc;skladek,12,0,886284.html) Odszkodowanie z tytułu likwidacji działu w wysokość składek W takim przypadku można skrócić okres wypowiedzenia, pod warunkiem, że wypłaci się z tego tytułu odszkodowanie.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/96/t115552.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/podatki/artykul/jakie;obowiazki;przy;przekroczeniu;limitu;skladek,243,0,886259.html) Jakie obowiązki przy przekroczeniu limitu składek W razie sporu na płatniku spoczywać będzie obowiązek udowodnienia, że pracownik przekazał nieprawdziwe informacje.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/47/t35119.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/podatki/artykul/wynagrodzenie;chorobowe;a;wysokosc;skladek;do;zus,181,0,886453.html) Wynagrodzenie chorobowe a wysokość składek do ZUS Pieniądze wypłacane pracownikowi za czas niezdolności do pracy nie stanowią podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)