Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Składki ZUS. Co grozi za spóźnione opłaty?

0
Podziel się:

Gdy przedsiębiorca przegapi termin zapłaty ubezpieczeń, musi liczyć się z koniecznością doliczenia do samej wartości ubezpieczeń należnych odsetek.

Składki ZUS. Co grozi za spóźnione opłaty?

Obowiązek opłacania składek ZUS dotyczy każdego z przedsiębiorców. Stawki składek mogą być różne, ale nie ominą nikogo. Czy nie zapłacenie składki w terminie niesie za sobą negatywne konsekwencje? Jeżeli tak, to jakie?

Ubezpieczenia społeczne jak i zdrowotne przedsiębiorca ma obowiązek opłacać do dnia 10 miesiąca za miesiąc poprzedni. Właścicielom firm, którzy zatrudniają pracowników termin zapłaty upływa 15 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Terminy te są odgórnie narzucone i to przedsiębiorca ma obowiązek ich dotrzymania.

W sytuacji, gdy przedsiębiorca przegapi termin zapłaty ubezpieczeń musi liczyć się z koniecznością doliczenia do samej wartości ubezpieczeń należnych odsetek. Ich wartość będzie zależała od długości okresu jaki minie od wymagalnego terminu płatności do dnia dokonania zaległej zapłaty, włącznie z tym dniem. Obecnie, od dnia 7 marca 2013 stawka za nieterminowe opłacenie ubezpieczeń społecznych wynosi 11,5 proc. w stosunku rocznym. Dodatkowy koszt naliczony za zwłokę opłaca się łącznie z nieterminowo płaconymi składkami. W związku z tym nie należy tych kwot rozdzielać jak informuje ZUS.

| Ważne: Jeżeli wartość odsetek za nieterminową płatność ZUS wynosi mniej niż 6,60zł nie nakłada się na przedsiębiorcę obowiązku ich opłacania |
| --- |

Dodatkowa opłata

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma możliwość nałożenia na płatnika składek dodatkowej opłaty w wysokości 100 proc. nieopłaconych składek. Może więc nastąpić konieczność podwojenia wartości składki w przypadku nieterminowych wpłat. Dodatkowo długotrwałe nieopłacanie wymaganych składek może spowodować powstanie egzekucji należności nawet na drodze sądowej.

Zajęcie nieruchomości

W przypadku zalegania przedsiębiorcy z opłatą z tytułu należności za składki, ZUS ma prawo do wystąpienia o przymusowy wpis do hipoteki w księdze wieczystej nieruchomości należącej do przedsiębiorcy, a w przypadku braku księgi, ma możliwość wystąpić o jej założenie.Jest to prawo Zakładu Ubezpieczeń a nie obowiązek, a zatem ostateczna decyzja o postępowaniu należy do ZUS.

Brak ubezpieczenia chorobowego

Nieopłacenie składki ZUS w terminie wiąże się z ustaniem ubezpieczenia chorobowego. Co ważne ubezpieczenie to ustaje od pierwszego dnia miesiąca, za który nie opłacono składki na ubezpieczenie chorobowe. Oznacza to, że jeżeli przedsiębiorca nie opłaci składki ubezpieczenia za kwiecień w terminie do 10 maja, automatycznie nie będzie on podlegał ubezpieczeniu chorobowemu już od 1 kwietnia.

Zapłata zaległej składki, tylko w przypadku gdy odsetki nie przekroczyły wysokości 6,60zł, powoduje automatyczne odblokowanie ubezpieczenia. Jeżeli jednak odsetki od zaległości są wyższe nawet opłata składki wraz z odsetkami nie gwarantuje automatycznego, ponownego podlegania ubezpieczeniom. Należałoby bowiem wystąpić dodatkowo z wnioskiem do ZUS o przywrócenie tytułu ubezpieczeń lub dokonać wyrejestrowania z ubezpieczeń (ZUS ZWUA)
i ponownej rejestracji (ZUS ZUA)
. Wówczas przedsiębiorca będzie miał pewność, że po opłaceniu kolejnych składek podlega ubezpieczeniom.

Jak uniknąć kar?

W celu uniknięcia negatywnych konsekwencji nieopłacenia składek w sytuacji gdy przedsiębiorca wie, że jego trudna sytuacja finansowa nie pozwoli mu opłacić składek w terminie może zwrócić się do ZUS z wnioskiem o odroczenie terminu płatności lub rozłożeniu należności na raty.

Tu należy spełnić dodatkowe warunki m.in. bez względu na trudną sytuację składki na ubezpieczenie emerytalne i zdrowotne za zatrudnionych pracowników oraz innych ubezpieczonych niebędących płatnikami składek na własne ubezpieczenia muszą zostać opłacone. Jeżeli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie przedsiębiorca nie będzie zobowiązany do opłacania odsetek za opłacenie składek w późniejszym ściśle określonym przez ZUS terminie.

Przedawnienie należności z tytułu składek na ZUS następuje z upływem 5 lat od dnia, w którym stały się wymagalne (czyli od ustawowego terminu płatności składki).

Czytaj więcej w Money.pl
Preferencyjne składki ZUS. Ile wynoszą? Przedsiębiorcy zakładający działalność mogą korzystać z preferencyjnych ZUS maksymalnie przez okres pełnych 24 miesięcy.
Składki ZUS. Kto i ile musi płacić? Niektóre z osób, rozpoczynających jednoosobową działalność gospodarczą, mogą opłacać niższe składki na ubezpieczenia społeczne.
Wypłata odszkodowania jako przychód. Kiedy? Wydatek na ubezpieczenie stanowi koszt firmowy, ponieważ służy zabezpieczeniu źródła przychodów.
Opłaca się wieszać flagę. Można ją odliczyć Interpelację w tej sprawie skierował do resortu finansów poseł PiS Stanisław Szwed.
wiadomości
wiadmomości
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)