Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Składki ZUS zaliczysz do kosztów dopiero po ich zapłaceniu

0
Podziel się:

Składki ZUS z zasady stanowią koszt działalności pracodawcy, zleceniodawcy czy też samego przedsiębiorcy i osób z nim współpracujących.

Składki ZUS zaliczysz do kosztów dopiero po ich zapłaceniu
(Georgy Pchemyan/Dreamstime.com)

Moment zaliczenia składek na ubezpieczenia społeczne do kosztów podatkowych z zasady ściśle wiąże się z terminem ich zapłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W przypadku przekroczenia terminu wynikającego z odrębnych przepisów, składki ZUS uznaje się za koszt uzyskania przychodów z zasady dopiero w miesiącu, w którym dokonano ich faktycznej zapłaty.

Moment zaliczenia składek ZUS do kosztów uzyskania przychodów uwarunkowany jest terminem ich zapłaty. Stanowią bowiem koszt uzyskania przychodów dopiero w momencie faktycznej zapłaty. Warto jednak pamiętać, że przepisy prawa podatkowego przewidują osobne regulacje, dotyczące momentu właściwego dla uznania wydatku poniesionego z tytułu zapłaty składek, w zależności od stosunku łączącego płatnika i osoby, której składki te dotyczą.

Składki na ubezpieczenia społeczne można bowiem podzielić według kryterium ich finansowania na:

  • składki ZUS pracowników, opłacane są w części przez pracodawcę, stanowiące koszt pracodawcy - z tytułu składek ZUS i pracownika - zaliczane są do kosztów wynagrodzeń pracodawcy;
  • składki ZUS zleceniobiorców, finansowane częściowo przez zleceniodawcę - koszty składek ZUS i zleceniobiorcę - koszty wynagrodzeń;
  • składki na ubezpieczenie przedsiębiorców i osób z nimi współpracujących, odliczane w rozliczeniu podatkowym od dochodu, lub zaliczane są do kosztów działalności.

Jak wynika z przedstawionego wyżej podziału składki ZUS, niezależnie od źródeł ich finansowania, z zasady stanowią koszt działalności pracodawcy, zleceniodawcy czy też samego przedsiębiorcy i osób z nim współpracujących.

Składki ZUS pracowników, opłacane przez pracodawcę

W pierwszym przypadku dotyczącym składek ZUS pracowników należy wyodrębnić datę wypłaty wynagrodzenia pracownikom. W przypadku, jeżeli wypłata pensji odbyła się w prawidłowym terminie to do kosztów uzyskania przychodu pracodawca ma prawo zaliczyć koszty wynagrodzeń, w tym składki ZUS finansowane przez pracowników, do miesiąca, którego te wynagrodzenia dotyczyły. W przypadku przekroczenia obowiązującego terminu wypłaty wynagrodzeń wynikającego z odrębnych przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego, pracodawca może zaliczyć je do kosztów podatkowych dopiero w miesiącu, w którym dokonał faktycznej wypłaty wynagrodzeń.

Warto ponadto podkreślić, że składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracodawcę mogą również stanowić koszt uzyskania przychodów w miesiącu, za który są należne wynagrodzenia, ale tylko w przypadku ich zapłaty do ZUS w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu obrachunkowym.

Składki ZUS zleceniobiorców

W przypadku składek zleceniobiorców, finansowanych przez nich samych to wydatki poniesione na ich zapłatę stanowią koszt uzyskania przychodów w miesiącu wypłaty przez zleceniodawcę należności wynikającej z zawartej umowy. Oznacza to, że koszt wynagrodzenia, w tym składki ZUS zleceniobiorcy, stanowi koszt podatkowy w miesiącu, w którym zleceniodawca dokonał zapłaty.

W przypadku zapłaty dokonanej w następnym miesiącu po miesiącu, którego należność dotyczyła nie ma możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia za miesiąc, którego ten koszt dotyczył.

Istotnym w tym miejscu wydaje się również, aby podkreślić, że składki ZUS, które finansuje zleceniodawca, stanowią dla niego koszt podatkowy w dacie ich zapłaty.

Składki na ubezpieczenie przedsiębiorców i osób z nimi współpracujących

Zupełnie inaczej przedstawia się rozliczenie składek ZUS dla celów podatkowych przedsiębiorcy i osób z nim współpracujących. W przypadku faktycznie opłaconych składek ZUS prowadzący działalność gospodarczą ma prawo wyboru zaliczania ich do kosztów uzyskania przychodów z działalności lub też odliczyć od dochodu stanowiącego podstawę wyliczenia należnego podatku dochodowego za miesiąc, w którym miała miejsce zapłata składek na ubezpieczenie społeczne.

Czytaj więcej w Money.pl
Co trzeba wiedzieć o ubezpieczeniu przedsiębiorcy? Każdy przedsiębiorca powinien pamiętać o regularnych rozliczeniach z urzędem skarbowym i ZUS. Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu.
Jakie składki ZUS musi opłacać początkujący przedsiębiorca? Osoby rozpoczynające prowadzenie działalności gospodarczej mają prawo do opłacania, przez okres dwóch lat od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, obniżonych składek na ubezpieczenie społeczne.
wiadmomości
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)