Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na
oprac. Marlena Kostyńska
|
aktualizacja

Spółka cywilna – wszystko, co warto o niej wiedzieć

0
Podziel się:

Założenie spółki cywilnej jest jedną z najbardziej popularnych forma prowadzenia swojej działalności gospodarczej. Wiele osób wybiera właśnie ją ze względu na prostotę.

Spółki cywilnej nie musimy rejestrować w KRS
Spółki cywilnej nie musimy rejestrować w KRS (pixabay.com / CC0)

Co to jest spółka cywilna?

Spółka cywilna musi zostać założona przez minimum dwie osoby. Stają się oni wspólnikami. Charakter takiej spółki reguluje Kodeks cywilny i ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Zgodnie z nią przedsiębiorcami są wspólnicy w spółce cywilnej. Ma to znaczenie wówczas, kiedy określa się, kto jest stroną w procesie. Wierzyciel wobec długów do sądu może podać tylko wspólników, a nie spółkę. Opodatkowaniem objęci się również wspólnicy, a nie spółka.

Taki rodzaj spółki nie jest podmiotem prawnym. Przy jej zakładaniu nie ma obowiązku rejestracji w KRS.

Założenie spółki cywilnej

Spółka cywilna zakładana jest w celu osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego. Aby ją założyć, należy podjąć odpowiednie kroki:

  • Potencjalni wspólnicy, którzy są osobami fizycznymi, mają obowiązek zarejestrowania się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  • Drugim krokiem jest spisanie umowy spółki cywilnej lub udanie się w tym celu do notariusza.
  • W dalszej kolejności należy zgłosić spółkę do Głównego Urzędu Statystycznego, aby uzyskać numer REGON.
  • Spółka cywilna musi zostać także zgłoszona do urzędu skarbowego, aby otrzymać numer NIP. Zgłoszenia należy dokonać w terminie 14 dni od dnia zawarcia spółki. Jest to czynność cywilnoprawna, od której należy zapłacić podatek. Jego stawka to 0,5% wartości wkładów wniesionych do spółki.
  • Ostatni krok to uzupełnienie wpisów wspólników spółki o numer REGON oraz NIP.

Spółka zatrudniająca pracowników musi ich również zgłosić w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych jako płatnika składek. Wspólnicy spółki dokonują swoich zgłoszeń samodzielnie.

Umowa spółki cywilnej zakłada obecność stron. Są to jej wspólnicy, którymi mogą być nie tylko osoby fizyczne, a także osoby prawne i jednostki organizacyjne (ułomne osoby prawne).

Spółka cywilna – umowa

Spółka cywilna powinna posiadać umowę zawartą na piśmie. Jeżeli przewiduje ona przeniesienie własności nieruchomości, powinna zostać zawarta notarialnie.

Umowa spółki cywilnej jest stosunkowo prosta. To wspólnicy decydują, jaką dokładnie formę przybierze. Konieczne jest jednak oznaczenie stron umowy, cel gospodarczy (przede wszystkim osiąganie zysków) i działania, jakie mają zostać podjęte w celu realizacji celu. Jest to wniesiony do spółki wkład pieniężny i niepieniężny.

Możliwe są także zapisy dodatkowe. Dotyczą one przede wszystkim rodzaju wnoszonego wkładu, zasad dzielenia się zyskiem, podziału zysków i strat, zasad reprezentacji spółki i innych. Jeżeli jakiegoś zapisu nie będzie, zasadne są wówczas przepisy Kodeksu cywilnego.

Spółka cywilna musi mieć określoną nazwę. Jeżeli tworzą ją osoby fizyczne, zawierać musi nazwiska i imiona wszystkich wspólników i dopisek spółka cywilna. Możliwe jest oczywiście nadanie dodatkowej nazwy.

Prowadzenie spółki cywilnej

Prowadzenie spółki cywilnej jest w głównej mierze związane z podejmowaniem decyzji w sprawie jej działalności. Zwykłe sprawy spółki dotyczą jej codziennej działalności i każdy członek może o nich decydować samodzielnie (chyba że inny wspólnik wyrazi sprzeciw). Sprawy, które przekraczają zwykłe interesy spółki, czy bardzo istotne, są podejmowane w formie uchwały. Wówczas wyrazić swoje zdanie muszą wszyscy wspólnicy, a decyzja podejmowana jest jednogłośnie. Istnieją także sprawy nagłe, kiedy niepodjęcie działania byłoby niekorzystne. Wówczas to każdy wspólnik samodzielnie podejmuje decyzję.

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)