Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Spółka partnerska

0
Podziel się:

Spółka jawna to specyficzna forma służąca wyłącznie do wykonywania wolnych zawodów.

aktualizacja 2010-12-21

ZALETY I WADY SPÓŁEK PARTNERSKICH
Zalety Wady
Ograniczenie odpowiedzialności za zobowiązania powstałe w wykonywaniu działalności przez innych partnerów Możliwość działalności spółki wyłącznie w zakresie wykonywania wolnego zawodu partnerów
Brak określonych wymagań kapitałowych Nie posiada osobowości prawnej
Prowadzenie spraw spółki można przekazać zarządowi Spółkę mogą założyć tylko osoby fizyczne
Nie jest wymagana tzw. "pełna księgowość"

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych

Definicje

Spółką partnerską jest spółka osobowa, utworzona przez wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą.

Spółka może być zawiązana w celu wykonywania więcej niż jednego wolnego zawodu, chyba że odrębna ustawa stanowi inaczej.

Umowa spółki partnerskiej powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności.

Partnerami w spółce mogą być wyłącznie osoby fizyczne uprawnione do wykonywania wolnych zawodów:

1. adwokata
2. aptekarza
3. architekta
4. inżyniera budownictwa
5. biegłego rewidenta
6. brokera ubezpieczeniowego
7. doradcy podatkowego
8. maklera papierów wartościowych
9. doradcy inwestycyjnego
10. księgowego
11. lekarza
12. lekarza dentysty
13. lekarza weterynarii
14. notariusza
15. pielęgniarki
16. położnej
17. radcy prawnego
18. rzecznika patentowego
19. rzeczoznawcy majątkowego
20. tłumacza przysięgłego

Wykonywanie wolnego zawodu w spółce może być uzależnione od spełnienia dodatkowych wymagań przewidzianych w odrębnej ustawie.

Wysokość kapitału

Nie ma określonego minimum

Nazwa

Firma spółki partnerskiej powinna zawierać nazwisko co najmniej jednego partnera, dodatkowe oznaczenie "i partner" bądź "i partnerzy" albo "spółka partnerska" oraz określenie wolnego zawodu wykonywanego w spółce.

Dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu "sp. p.".

Firmy z oznaczeniem "i partner" bądź "i partnerzy" albo "spółka partnerska" oraz skrótu "sp. p." może używać tylko spółka partnerska.

Spółka partnerska powstaje z chwilą wpisu do rejestru.

Odpowiedzialność

Partner nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem przez pozostałych partnerów wolnego zawodu w spółce, jak również za zobowiązania spółki będące następstwem działań lub zaniechań osób zatrudnionych przez spółkę na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku prawnego, które podlegały kierownictwu innego partnera przy świadczeniu usług związanych z przedmiotem działalności spółki.

Umowa spółki może przewidywać, że jeden albo większa liczba partnerów godzą się na ponoszenie odpowiedzialności tak jak wspólnik spółki jawnej.

Wszyscy partnerzy odpowiadają osobiście i solidarnie całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki nie związane z wykonywaniem wolnego zawodu, np. zaciągnięcie kredytu przez spółkę,

Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki

Każdy partner ma prawo reprezentować spółkę samodzielnie, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

Pozbawienie partnera prawa reprezentowania spółki może nastąpić tylko z ważnych powodów uchwałą powziętą większością trzech czwartych głosów w obecności co najmniej dwóch trzecich ogólnej liczby partnerów. Umowa spółki może przewidywać surowsze wymogi powzięcia uchwały.

Pozbawienie partnera prawa reprezentowania spółki staje się skuteczne z chwilą wpisu do rejestru.

Umowa spółki partnerskiej może przewidywać, że prowadzenie spraw i reprezentowanie spółki powierza się zarządowi.

Księgowość

zakładam firmę
porady
baza wiedzy
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)