Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Spóźniona wypłata - jakie dokumenty do ZUS?

0
Podziel się:

Sytuacja, w której pracodawca spóźni się z wypłatą wynagrodzenia może wywołać wątpliwości, co do jego zobowiązań względem ZUS.

Spóźniona wypłata - jakie dokumenty do ZUS?
(Simone Van Den Berg/Dreamstime.com)

Sytuacja, w której pracodawca spóźni się z wypłatą wynagrodzenia może wywołać wątpliwości, co do zakresu dokumentów, które powinien przekazać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Dla lepszego zobrazowania tego problemu, posłużmy się następującym przykładem:

  • **_ Z powodów finansowych wypłaciliśmy pracownikom wynagrodzenie dopiero 12 września, zamiast 31 sierpnia. Czy pracodawca może przekazać do ZUS za dany miesiąc wypełnione druki ZUS RCA i deklarację ZUS DRA, gdy nie wypłacił pracownikom wynagrodzenia? Co z raportami RZA od zleceniobiorców, którzy również nie otrzymali wynagrodzenia? _

Odpowiedź

Płatnik powinien przekazać do ZUS komplet raportów, natomiast jeżeli w danym miesiącu nie wypłacał żadnych wynagrodzeń ani zasiłków, powinien złożyć raporty ZUS RCA, ZUS RZA i ZUS DRA, w których wykaże podstawy wymiaru składek oraz kwoty składek o wartości zerowej. Tak wynika z art. 41 ustawy systemowej, zgodnie z którym raporty miesięczne za osoby podlegające ubezpieczeniu składa się za każdy miesiąc, w jakim te osoby pozostawały w ubezpieczeniu, bez względu na to, czy osoby te osiągnęły w tym miesiącu przychód czy nie.

Okresami podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu jest dla pracowników - okres zatrudnienia, dla zleceniobiorców - okres trwania umowy zlecenia. Jeżeli w danym miesiącu ubezpieczony nie osiągnął przychodu, ale nadal pozostaje w stosunku pracy lub jest związany umową zlecenia z płatnikiem składek, należy złożyć do ZUS odpowiedni raport.

Przykład

  • _ Zleceniobiorca, zatrudniony w innym zakładzie pracy na podstawie umowy o pracę z wynagrodzeniem wyższym od minimalnego wynagrodzenia, zawarł umowę zlecenie na prace konserwacyjno-techniczne na okres od 1 lutego 2011 do 31 grudnia 2011 r. Wynagrodzenie określono w kwocie 15 zł za godzinę. Zleceniobiorca nie wnosił o objęcie go dobrowolnym ubezpieczeniem społecznym. _

Ponieważ w ciągu 2 pierwszych miesięcy było niewielkie zapotrzebowanie na jego pracę (pracował 2-3 godziny miesięcznie), zleceniobiorca uznał, że nie ma potrzeby rozliczania tak niewielkich kwot i wolał by je rozliczono później, wraz z większym wynagrodzeniem. Wobec tego wynagrodzenie w wysokości 975 zł za wszystkie prace wykonane w okresie od lutego do kwietnia wypłacono 10 maja. Jak w takim razie powinno wyglądać rozliczenie składkowe tego zleceniobiorcy?

Ponieważ zleceniobiorca jest zatrudniony u innego pracodawcy i osiąga tam przychód wyższy niż minimalne wynagrodzenie, z tytułu wykonywanej umowy obowiązkowo podlega jedynie ubezpieczeniu zdrowotnemu. Tego zleceniobiorcę należało zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego od 1 lutego 2011 w raporcie ZUS ZZA. Następnie zleceniobiorca powinien zostać wykazany w raportach miesięcznych ZUS RZA za miesiące luty, marzec i kwiecień z zerową podstawą wymiaru składki zdrowotnej, a w raporcie za maj, składanym do 15 czerwca - z podstawą składki zdrowotnej wynoszącą 975 zł.

Warto wiedzieć, że niewykazywanie w raportach ZUS RZA lub ZUS RCA zleceniobiorców, którzy w danym miesiącu nie osiągnęli przychodu, a których umowa zlecenie trwała nadal w miesiącu, za który były składane raporty, jest jednym z najczęściej popełnianych błędów.

Podstawa prawna

  • Art. 9 ust. 1–2 oraz art. 13 ustawy systemowej.
    • Art. 66 ust. 1 pkt 1 i 82 ust. 1 ustawy zdrowotnej.
Czytaj więcej o obowiązkach przedsiębiorcy względem ZUS
[ ( http://static1.money.pl/i/h/96/t115552.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/podatki/artykul/jakie;obowiazki;przy;przekroczeniu;limitu;skladek,243,0,886259.html) Jakie obowiązki przy przekroczeniu limitu składek W razie sporu na płatniku spoczywać będzie obowiązek udowodnienia, że pracownik przekazał nieprawdziwe informacje.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/47/t35119.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/podatki/artykul/wynagrodzenie;chorobowe;a;wysokosc;skladek;do;zus,181,0,886453.html) Wynagrodzenie chorobowe a wysokość składek do ZUS Pieniądze wypłacane pracownikowi za czas niezdolności do pracy nie stanowią podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/36/t25636.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/kadry/artykul/jak;wypelnic;zus-3;w;przypadku;urlopu;ojcowskiego,229,0,861413.html) Jak wypełnić ZUS-3 w przypadku urlopu ojcowskiego Za okres urlopu ojcowskiego przysługuje zasiłek.
wiadomości
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)