Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na
oprac. Marlena Kostyńska
|
aktualizacja

Sprawozdanie finansowe spółki – elementy składowe i terminy

0
Podziel się:

Firmy, które mają obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych, muszą je złożyć nie tylko w Krajowym Rejestrze Sądowym, ale także we właściwym urzędzie skarbowym. Jeśli tego nie zrobią, czekają je konsekwencje.

Sprawozdanie finansowe należy złożyć w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz we właściwym urzędzie skarbowym
Sprawozdanie finansowe należy złożyć w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz we właściwym urzędzie skarbowym (Fotolia, Syda Productions)

Sprawozdanie finansowe sporządzane jest na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych lub na inny dzień bilansowy, jeśli stosujemy odmienne zasady wyceniania aktywów i pasywów.

Elementy sprawozdania finansowego

Elementami sprawozdania finansowego są:

  • bilans;
  • rachunek zysków i strat;
  • informacja dodatkowa, która obejmuje wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

Trzeba pamiętać, że każda firma, która musi przygotować sprawozdanie finansowe, musi je złożyć nie tylko w Krajowym Rejestrze Sądowym, ale również we właściwym urzędzie skarbowym. Jeśli taki obowiązek nie będzie spełniony, przedsiębiorcę czekają konsekwencje karne.

Kiedy trzeba złożyć sprawozdanie finansowe?

Kierownik danej jednostki musi to zrobić w ciągu 15 dni od momentu, gdy sprawozdanie finansowe zostanie zatwierdzone. Sprawozdanie finansowe składane jest we właściwym rejestrze sądowym.

Do rejestru składane jest:

  • roczne sprawozdanie finansowe;
  • opinia biegłego rewidenta w sytuacji, gdy sprawozdanie podlegało badaniu;
  • odpis uchwały albo postanowienia, które mówią o tym, że roczne sprawozdanie jest zatwierdzone. Jednocześnie informujemy o podziale zysku lub pokryciu straty.

W przypadku spółek kapitałowych, komandytowo-akcyjnych, towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, spółdzielni oraz przedsiębiorstw państwowych trzeba też przekazać sprawozdanie z działalności.

Sprawozdanie z działalności jest osobnym dokumentem. Informuje ono o stanie majątku firmy, a także jej sytuacji finansowej. Pozwala to ocenić działalność w poprzednich latach i zaplanować przyszłe działania. Sprawozdanie musi zawierać informację o ryzykach i zagrożeniach. Chodzi tu szczególnie o wszystko to, co może wpływać na sytuację spółki. Musi się tu więc znaleźć informacja o nabyciu udziałów albo ich sprzedaży, o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego. Raport taki przekazuje się do podpisu obecnemu zarządowi spółki. Przy jego przygotowaniu biorą udział też osoby, które odpowiadają za prowadzenie ksiąg rachunkowych. Po przygotowaniu takiego sprawozdania zarząd zwołuje zwyczajne zgromadzenie wspólników, na którym podejmowana jest uchwała o tym, że sprawozdanie jest zatwierdzone. Jeżeli zarząd nie dochowa terminu złożenia sprawozdania, to musi to zrobić rada nadzorcza lub komisja rewizyjna spółki.

Sprawozdanie finansowe spółki – terminy

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od osób prawnych zarówno podatnicy, jak i spółki, które wchodzą w skład grupy kapitałowej, muszą też przekazać sprawozdanie finansowe do urzędu skarbowego. Sprawozdanie takie przekazuje się w formie elektronicznej w ciągu 10 dni od dnia, w którym zostało ono zatwierdzone. Trzeba oczywiście złożyć też sprawozdanie z badania takiego sprawozdania. Tego obowiązku nie mają podatnicy, którzy nie muszą sporządzać badania sprawozdania finansowego.

W przypadku osób fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą, a także wspólników spółki cywilnej jest inaczej. Ich dotyczy ustawa o PIT. W związku z tym, jeśli prowadzą księgi rachunkowe, to muszą sporządzić sprawozdanie finansowe jako element rocznego zeznania podatkowego. Trzeba je więc dostarczyć do urzędu najpóźniej do 30 kwietnia następnego roku.

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)