Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Sprowadzanie i opłata produktowa – termin do końca marca

0
Podziel się:

O odzysku opakowań i innych odpadów mówi ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz.U. Nr 63, poz. 639 z późn. zm.).

Zgodnie z nią określona grupa przedsiębiorców, m.in. wytwórcy produktów, przedsiębiorcy, którzy wprowadzają na rynek krajowy w drodze importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia produkty w opakowaniach, niektóre sklepy – zobowiązani są do zapewnienia odzysku, a w szczególności recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych.

Obowiązek ten może być realizowany przez przedsiębiorcę samodzielnie albo za pośrednictwem organizacji odzysku. W przypadku jednak, gdy przedsiębiorca lub organizacja nie osiągną odpowiedniego poziomu recyklingu – muszą uiścić tzw. opłatę produktową.

Przedsiębiorca bądź występująca w jego imieniu organizacja odzysku sporządzają także roczne sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej i przedkładają je marszałkowi województwa.

UWAGA! Sprawozdanie za 2004 rok należy złożyć do 31 marca br. W tym samym czasie wpłacić trzeba należną opłatę produktową.

Do sporządzenia sprawozdania posłuży taki sam formularz jak w roku ubiegłym: OŚ-OP1. Wzór druku znajdziemy w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej (Dz. U. Nr 220, poz. 2189).

Eksporterzy i dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach składają sprawozdanie o masie wywiezionych za granicę opakowań: OPAK-3. Wzór tego sprawozdania zamieszczono w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów formularzy służących do składania rocznych sprawozdań o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań (Dz. U. z 2005 r. Nr 4, poz. 30)

Minister Środowiska w rozporządzeniu z dnia 3 października 2003 roku (Dz.U. Nr 180, poz. 1768) określił stawki opłat produktowych:

.

OPAKOWANIA STAWKI OPŁATY PRODUKTOWEJ W ZŁ ZA KG
z tworzyw sztucznych 2,56
z aluminium 1,28
ze stali, w tym z blachy stalowej 0,77
z papieru i tektury 0,61
ze szkła gospodarczego, poza ampułkami 0,15
z materiałów naturalnych (drewna i tekstyliów) – nie dot. palet drewnianych 0,31
wielomateriałowe 2,76

Stawki opłat nie dotyczą opakowań mających bezpośredni kontakt z produktami leczniczymi, jeżeli powstające z nich odpady opakowaniowe są odpadami niebezpiecznymi

Obowiązku terminowego regulowania opłaty produktowej lepiej nie lekceważyć.
W razie stwierdzenia, że przedsiębiorca lub organizacja nie dokonały wpłaty opłaty produktowej lub wpłata jest niższa od należnej - marszałek województwa określi w drodze decyzji wysokość zaległości wraz z odsetkami za zwłokę naliczonymi od następnego dnia po upływie terminu płatności. Odsetki są bardzo wysokie (takie same jak przy podatkach)
- aktualnie na poziomie 16 proc. w skali roku.

W przypadku niewykonania ww. decyzji - marszałek województwa nałoży dodatkową opłatę produktową w wysokości 50 proc. kwoty niewpłaconej uprzednio opłaty produktowej.

Obowiązek uiszczenia opłaty produktowej przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wpłata powinna nastąpić.

msp
zarzadzanie
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)