Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Sprzedaż konsumencka. Jakie obowiązki ma przedsiębiorca?

0
Podziel się:

Celem ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej jest ochrona interesów konsumentów w trakcie zawierania umowy sprzedaży.

Sprzedaż konsumencka. Jakie obowiązki ma przedsiębiorca?
(hesa2 - Fotolia.com)

Celem ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (dalej jako ustawa s.w.s.k.), jest ochrona interesów konsumentów w trakcie zawierania umowy sprzedaży, jako najczęściej zwieranej umowy na rynku.

Należy jednak podkreślić, iż jej postanowienia zgodnie z regulacjami Kodeksu cywilnego stosuje się odpowiednio również do umowy dostawy (art. 6051 k.c.), umowy o dzieło (art. 6271 k.c.) oraz umowy komisu (art. 7701 k.c.).

Zakres przedmiotowy ustawy wskazuje art. 1, ustawę stosuje się do dokonywanej w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedaży rzeczy ruchomej osobie fizycznej, która nabywa tę rzecz w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. Zatem stronami umowy sprzedaży jest przedsiębiorca i konsument w rozumieniu art. 221 k.c. Ustawa s.w.s.k. wymienia szczególne obowiązki przedsiębiorcy zakresie informacyjnym, które ten powinien spełnić w sytuacji zawierania umów z konsumentem.

Zgodnie z art. 2 i 3 ustawy s.w.s.k., sprzedawca jest obowiązany podać do wiadomości kupującego cenę oferowanego towaru konsumpcyjnego oraz jego cenę jednostkową, chyba że wyrażają się one tą samą kwotą. Przy sprzedaży towaru konsumpcyjnego oferowanego luzem jest wymagane podanie jedynie ceny jednostkowej. Taki sam sposób podawania cen powinien być stosowany w reklamie.

Przez wzgląd na to, iż wystawienie rzeczy w miejscu sprzedaży na widok publiczny z oznaczeniem ceny stanowi ofertę, komentowany przepis ustawy s.w.s.k. wprowadza wymagania dotyczące oznaczenia ceny w ofercie danego przedsiębiorcy. Zatem zgodnie z art. 66 k.c. konsumenta nabywającego towar wiąże cena która jest prezentowana w witrynach sklepowych, na ulotkach reklamowych lub wskazana na półkach lub egzemplarzu towaru.

Dodatkowe obowiązki na sprzedającego nałożone są w przypadku szczególnych rodzajów sprzedaży tj. na raty, na przedpłaty, na zamówienie, według wzoru lub na próbę oraz sprzedaży za cenę powyżej dwóch tysięcy złotych. W takich przypadkach sprzedawca jest obowiązany potwierdzić na piśmie wszystkie istotne postanowienia zawartej umowy. Ponadto konsument ma prawo do żądania od sprzedawcy wydania pisemnego potwierdzenia zawarcia umowy, które powinno zawierać oznaczenie sprzedawcy z jego adresem, datę sprzedaży oraz określenie towaru konsumpcyjnego, jego ilość oraz cenę.

W art. 3 ustawy s.w.s.k. ustawodawca nałożył na sprzedającego obowiązek informacyjny w zakresie samego przedmiotu sprzedaży, jego cech i właściwości, a także sposobu ich przekazania. Zgodnie z przepisem sprzedawca jest obowiązany udzielić kupującemu jasnych, zrozumiałych i niewprowadzających w błąd informacji, które są wystarczające do prawidłowego i pełnego korzystania ze sprzedanego towaru konsumpcyjnego.

W szczególności sprzedający obowiązany jest podać nazwę produktu i firmę producenta lub importera oraz informacje o atestach i znakach jakości. Informacje te winny znajdować na towarze konsumpcyjnym (jego opakowaniu) lub być z nim trwale połączone, w przypadku gdy towar jest sprzedawany w opakowaniu jednostkowym lub w zestawie.

W pozostałych przypadkach sprzedawca jest obowiązany umieścić w miejscu sprzedaży towaru informację, która może zostać ograniczona do nazwy towaru i jego głównej cechy użytkowej oraz wskazania producenta lub importera. Sprzedawca powinien zapewnić kupującemu również odpowiednie warunki umożliwiające dokonanie wyboru towaru konsumpcyjnego i sprawdzenie jego jakości, oraz wydać kupującemu wraz z towarem konsumpcyjnym wszystkie elementy jego wyposażenia oraz instrukcje obsługi, konserwacji i inne dokumenty wymagane przez odrębne przepisy.

Czytaj więcej w Money.pl
Sprzedajesz piwo czy wódkę? Oto ważne terminy Zobacz co zrobić, by nie stracić zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
Bezpieczne transakcje handlowe z Rosją Jak zabezpieczyć swoje należności w relacjach z rosyjskimi kontrahentami?
Sklepy internetowe czeka więcej obowiązków Celem regulacji, które mają wejść w życie do czerwca 2014 r., jest zwiększenie ochrony osób robiących zakupy przez internet.
wiadomości
baza wiedzy
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)