Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na
Jakub Ceglarz
Jakub Ceglarz
|

Stawki zasiłku dla bezrobotnych. Ile wynoszą?

0
Podziel się:

Wysokość świadczenia może wynieść nawet tysiąc złotych. Trzeba jednak spełnić pewne warunki.

Stawki zasiłku dla bezrobotnych. Ile wynoszą?
(ANDRZEJ STAWINSKI/REPORTER)

Nawet tysiąc złotych brutto może otrzymać od starosty bezrobotny, który stracił pracę po przynajmniej 20-letnim zatrudnieniu. Mniej doświadczeni mogą liczyć na nieco niższe stawki, zależne od tego czy ich dotychczasowy staż pracy przekroczył już 5 lat.

Prawo do świadczenia przysługuje bezrobotnemu, który zarejestrował się w Powiatowym Urzędzie Pracy i spełnił dwa warunki. Po pierwsze, nie otrzymał propozycji odpowiedniego zatrudnienia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia, prac interwencyjnych lub robót publicznych i po drugie, w okresie poprzednich 18 miesięcy, przez przynajmniej 365 dni:

  • był zatrudniony lub wykonywał pracę nakładczą (tak zwane chałupnictwo) i osiągał z tego tytułu wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę (z wyłączeniem okresów urlopów bezpłatnych trwających łącznie dłużej niż 30 dni),
  • świadczył usługi na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia, prowadził działalność gospodarczą, wykonywał pracę w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności, pracował jako członek rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, przy czym podstawę wymiaru składek ZUS z każdej z tych aktywności stanowiła co najmniej kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  • był zatrudniony za granicą i przybył do Rzeczypospolitej Polskiej jako repatriant.

Do tych 365 dni zalicza się również okres odbywania służby wojskowej, urlopu wychowawczego czy pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy. Natomiast przy obliczaniu 18 miesięcy bierze się pod uwagę datę dzienną.

Ile wynosi zasiłek? To zależy od stażu pracy

Kwotę bazową zasiłku dla bezrobotnych w drugiej połowie 2014 roku stanowią kwoty:

  • 831,10 złotych, przez pierwsze trzy miesiące posiadania prawa do zasiłku,
  • 652,60 złotych, w pozostałych miesiące.

Może ona być wyższa lub niższa, w zależności od tego, jak długi staż pracy ma na swoim koncie bezrobotny. Jeśli staż jest krótszy niż 5 lat, to świadczenie zostanie wypłacone w wysokości 80 procent kwoty bazowej. Natomiast gdy ubiegający się o zasiłek przepracował już w życiu łącznie więcej niż 20 lat, to otrzyma 120 procent wartości bazowej. W pozostałych przypadkach (gdy okres zatrudnienia mieści się w przedziale 5-20 lat) wysokość zasiłku jest równa 831,10 lub 652,60 złotych.

Od kwoty brutto odprowadzana jest zaliczka na podatek dochodowy oraz składka na ubezpieczenie zdrowotne, nie jest natomiast opłacane ubezpieczenie emerytalne ani rentowe. Okres pobierania zasiłku zalicza się jednak do ogólnego stażu pracy.

Wysokości zasiłku w zależności od stażu pracy
Pierwsze 90 dni pobierania zasiłku Pozostały okres pobierania zasiłku
Źródło: Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 16 maja 2014 roku
Okres zatrudnienia Do 5 lat 5-20 lat Ponad 20 lat Do 5 lat 5-20 lat Ponad 20 lat
Brutto 664,90 zł 831,10 zł 997,40 zł 522,10 zł 652,60 zł 783,20 zł
Netto 583,06 zł 717,30 zł 851,63 zł 468,11 zł 572,87 zł 678,71 zł

Dłużej dla doświadczonych, opiekunów i samotnych rodziców

Zasiłek przyznawany jest zazwyczaj na okres 180 dni. Dłużej, bo przez 365 dni, świadczenie mogą pobierać bezrobotni, którzy:

  • mieszkają w powiecie, w którym stopa bezrobocia 30 czerwca poprzedniego roku przekraczała 150 % przeciętnej stopy bezrobocia w kraju,
  • mają więcej niż 50 lat i co najmniej 20-letni okres uprawniający do zasiłku,
  • mają na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat, a ich małżonek również jest bezrobotny i utracił prawo do zasiłku
  • samotnie wychowują co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat

Zasiłek jest wypłacany "z dołu", czyli dopiero po upływie miesiąca, za który się należy (jednak nie później, niż w ciągu 14 dni po jego zakończeniu).

Czytaj więcej w Money.pl
1300 złotych na rękę dla rodzica. Kiedy? Zobacz, w jakiej sytuacji należą ci się pieniądze.
Dwa tygodnie urlopu więcej dla mężczyzn Zobacz, co musi się wydarzyć, żebyś mógł dłużej odpoczywać od pracy.
Klient nie płaci? Tak go do tego zmusisz W większości przypadków wcale nie trzeba iść do sądu.
giełda
wiadomości
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)