Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Studenta należy zgłosić do ZUS

0
Podziel się:

Zgłoszenia należy dokonać na formularzu ZUS ZCNA.

Studenta należy zgłosić do ZUS
(PAP/Paweł Kula)

*Pracownik ma obowiązek zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego członków swojej rodziny, którzy nie mają swojego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego. Do ubezpieczenia zdrowotnego może być zgłoszone dziecko w okresie, w którym się kształci, nie dłużej jednak niż do 26. roku życia. *
W przypadku dziecka, które ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi nie ma bez ograniczenia wieku.

Studenta do ukończenia 26. roku życia należy zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny na formularzu ZUS ZCNA, a po ukończeniu 26 lat - wyrejestrować z tego ubezpieczenia.

Jeżeli więc student (niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu) spełnia warunki do podlegania ubezpieczeniu jako członek rodziny osoby ubezpieczonej, podlega z tego tytułu ubezpieczeniu zdrowotnemu i powinien być zgłoszony przez jednego z rodziców. Pracodawca dokonuje zarówno zgłoszenia, jak i wyrejestrowania członka rodziny na podstawie wniosku (oświadczenia) zgłoszonego przez pracownika.

Ubezpieczony składa wniosek o objęcie ubezpieczeniem członka rodziny

Zgłoszenie jest dokonywane poprzez złożenie przez płatnika składek (w przypadku pracowników będzie to pracodawca) formularza ZUS ZCNA (zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego). Ubezpieczony składa u płatnika wniosek o objęcie ubezpieczeniem członka rodziny, a płatnik wniosek ten przekazuje do ZUS na wymienionym formularzu.

Student ukończył 26 lat - co z ubezpieczeniem zdrowotnym

Gdy dziecko, które jest studentem kończy 26 lat (i nie ma orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub innego traktowanego na równi), powinno zostać wyrejestrowane z ubezpieczenia zdrowotnego. Po ukończeniu 26 lat obowiązek zgłoszenia studenta do tego ubezpieczenia ma szkoła wyższa. Wówczas rodzic który zgłosił go do ubezpieczenia powinien poinformować płatnika o tym fakcie płatnika, który przekaże wówczas formularz ZUS ZCNA i wyrejestruje członka rodziny z ubezpieczenia zdrowotnego.

| Podstawa prawna: |
| --- |
| art. 5 pkt 3, art. 66 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027). |

Autor jest specjalistą z zakresie ubezpieczeń społecznych.

wiadomości
porady
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)