Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na
Jakub Ceglarz
Jakub Ceglarz
|

Świadczenie pielęgnacyjne. Ile wynosi i komu przysługuje?

0
Podziel się:

Zobacz, w jakiej sytuacji należą ci się pieniądze.

Świadczenie pielęgnacyjne. Ile wynosi i komu przysługuje?
(Fotolia)

Rodzice osób niepełnosprawnych, którzy nie pracują, bo opiekują się chorym dzieckiem mogą liczyć na pomoc finansową z budżetu państwa. Jest ona przyznawana aktualnie w kwocie 1000 złotych, ale w następnych latach ma wzrosnąć do poziomu płacy minimalnej.

Te zmiany to efekt protestów, które wiosną miały miejsce w polskim Sejmie. Wówczas świadczenie wynosiło 620 złotych i rodzice niepełnosprawnych dzieci żądali jego natychmiastowego zwiększenia do poziomu płacy minimalnej. Zdołali jednak wynegocjować tylko 180 złotych podwyżki, która w połączeniu z 200-złotowym dodatkiem dała tysiąc złotych miesięcznie. Ówczesny premier obiecał jednak wzrost świadczenia (już bez dodatku) od początku 2015 roku do 1200, a od 2016 - do 1300 złotych netto. Kwota będzie waloryzowana co roku i dostosowywana do płacy minimalnej. Więcej o proteście rodziców w Sejmie przeczytasz tutaj.

Składki emerytalne i rentowe za osobę uprawniona do świadczenia gmina, a konkretnie wójt, burmistrz lub prezydent miasta, odprowadza przez 20 (w przypadku kobiet) lub 25 lat (dla mężczyzn). Świadczenie jest zwolnione z opodatkowania i nie zależy od wysokości osiąganych przez rodzinę dochodów.

Kto może się ubiegać o świadczenie?

Zgodnie z ustawą świadczenie pielęgnacyjne przysługuje:

 • matce lub ojcu,
 • opiekunowi faktycznemu dziecka,
 • osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną,
 • innym osobom, pod warunkiem, że każda z powyższych osób nie żyje, jest małoletnia lub posiada orzeczenie o niepełnosprawności,

jeśli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia, żeby opiekować się dzieckiem niepełnosprawnym, wymagającym stałego nadzoru, leczenia i rehabilitacji. Przy czym niepełnosprawność ta musi powstać najpóźniej w dniu ukończenia 18. lub 25. (jeśli dziecko jest w trakcie nauki) roku życia.

Świadczenie często jest mylone z zasiłkiem pielęgnacyjnym. Ten drugi przysługuje osobie niepełnosprawnej (a nie opiekunowi) na częściowe pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem opieki (na przykład zatrudnienia opiekunki) i wynosi 153 złote.

Wtedy nie masz szans na pieniądze

Organ gminy może odmówić przyznania świadczenia pielęgnacyjnego, jeśli:

 • opiekun ma prawo do emerytury, wcześniejszej emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
 • opiekun ma już prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego,
 • osoba wymagająca opieki pozostaje w związku małżeńskim, została umieszczona w rodzinie zastępczej lub korzysta z całodobowej opieki w specjalnym ośrodku przez więcej niż pięć dni w tygodniu,
 • członek rodziny osoby sprawującej opiekę lub osoba wymagająca opieki ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna.

Z wnioskiem do gminy lub MOPS-u

Formalnie wnioski o ustalenie świadczenia pielęgnacyjnego przyjmuje gmina, jednak często władze zlecają ten obowiązek lokalnemu ośrodkowi pomocy społecznej i to tam należy pójść z kompletem dokumentów. Wniosek może wyglądać różnie w zależności od gminy. Szablon obowiązujący w Warszawie możesz pobrać tutaj.

Do poprawnie wypełnionego wniosku należy dołączyć:

 • kopię dowodu tożsamości osoby ubiegającej się o świadczenie,
 • odpis aktu urodzenia dziecka,
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności dziecka,
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności rodziców (w przypadku, gdy o świadczenie stara się osoba niespokrewniona),
 • potwierdzenie nauki w szkole wyższej (gdy niepełnosprawność powstała pomiędzy 18. a 25 rokiem życia),
 • oświadczenie o niekorzystaniu z placówek zapewniających całodobową opiekę na dzieckiem.

Urząd może poprosić opiekuna o dostarczenie również innych dokumentów, indywidualnych dla poszczególnej sytuacji (na przykład aktu zgonu rodziców lub postanowienia sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej).

Jeśli wniosek został wypełniony błędnie, opiekun ma 14 dni od wezwania przez urząd do jego poprawy. Jeśli tego nie zrobi, wniosek pozostanie nierozpatrzony. Podobnie będzie w przypadku, gdy wnioskodawca nie dostarczy wymaganych dokumentów. Na ewentualne uzupełnienie braków ma od 14 do 30 dni, w zależności od uznania urzędu.

Czytaj więcej w Money.pl
NFZ może nie zapłacić za leczenie dziecka Jeśli nie złożysz tego dokumentu, mogą cię nawet ukarać grzywną.
Wtedy państwo zabierze ci cały alkohol Zobacz, jak nie doprowadzić do takiej sytuacji.
Darowizna? Nigdy nie przyjmuj jej w gotówce Jeśli popełnisz błąd lub spóźnisz się z deklaracją, może cię to kosztować nawet kilka tysięcy złotych.
giełda
wiadomości
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)