Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na
oprac. Marlena Kostyńska
|
aktualizacja

Umowa o pracę na czas nieokreślony

0
Podziel się:

Umowa o pracę na czas nieokreślony jest jednym z najbardziej podstawowych i powszechnych rodzajów umowy o pracę w Polsce. Umowa tego rodzaju wyróżnia się tym, że nie wskazuje dokładnej daty, w której ma trwać i nie ma żadnych ograniczeń umownych dotyczących czasu jej trwania.

Co powinna zawierać umowa o pracę na czas nieokreślony?
Co powinna zawierać umowa o pracę na czas nieokreślony? (iStock.com)

Umowa o pracę na czas nieokreślony w przeciwieństwie do umowy o pracę na czas określony nie ma podanych konkretnych ram swojego trwania i stanowi to zasadniczą różnicę między nimi.

Umowa o pracę na czas nieokreślony – prawne aspekty

  • czas trwania umowy nie jest ograniczony z góry;
  • umowa może zostać rozwiązana za wypowiedzeniem przez pracownika lub pracodawcę, ale pracodawca musi wskazać powód (przyczyny) rozwiązania umowy (pracownik nie ma takiego obowiązku) i przestrzegać kilku innych wymogów proceduralnych;
  • z tych powodów uważa się, że umowa na czas nieokreślony zapewnia szerszą ochronę przed rozwiązaniem stosunku pracy i większą stabilnością zatrudnienia niż w przypadku innych rodzajów umów o pracę;
  • ze względu na "domyślny" charakter umowy, umowa o pracę bez klauzuli dotyczącej jej trwania prawdopodobnie zostanie uznana, w świetle orzeczeń Sądu Najwyższego, za umowę na czas nieokreślony.

Rozwiązanie umowy o pracę na czas nieokreślony

Rozwiązanie umowy o pracę na czas nieokreślony wiąże się ze stosownym okresem wypowiedzenia. Wynosi on dwa tygodnie, jeżeli zatrudnienie było krótsze niż pół roku; miesiąc, jeżeli zatrudnienie trwało więcej niż pół roku oraz trzy miesiące, jeżeli zatrudnienie to minimum trzy lata.

Do prawidłowego wyliczenia okresu wypowiedzenia należy doliczyć także czasu zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, jeżeli zmiana pracy powstała na skutek przejścia zakładu pracy.

Pracodawca w celu prawidłowego rozwiązania umowy o pracę na czas nieokreślony musi uzasadnić swoją decyzję. Pracownik w tej samej sytuacji nie jest zobligowany do przedstawienia powodów rezygnacji z pracy.

Umowa o pracę na czas nieokreślony rozwiązana w nieprawidłowy sposób może być powodem zwrócenia się do sądu pracy. W takim przypadku sąd pracy zastosuje się do żądań pracowniczych i stwierdzi bezzasadność wypowiedzenia. W wyroku może nakazać przywrócenie pracownika do pracy lub wypłatę odszkodowania.

W sytuacji, gdy już w trakcie trwania okresu wypowiedzenia pracownik nabierze prawa do dłuższego okresu wypowiedzenia (minie określony czas zatrudnienia), stosuje się właśnie taki wydłużony okres wypowiedzenia. Umowa o pracę na czas nieokreślony zalicza do czasu wypowiedzenia wszystkie okresy zatrudnienia u danego pracodawcy, niezależnie czy pomiędzy nimi pojawiły się przerwy. Wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony jest niezależne od wymiaru godzin zatrudnienia pracownika.

Umowa o pracę na czas nieokreślony wlicza do czasu swojego trwania także urlop wychowawczy, urlop bezpłatny, zwolnienia lekarskie.

Ważne jest dobre wyliczenie prawidłowego okresu wypowiedzenia. W przypadku liczenia go w miesiącach, pierwszym dniem jego trwania jest kolejny miesiąc następujący po tym, w którym pracownik lub pracodawca wypowiedział umowę. Jeżeli okres wypowiedzenia liczy się w tygodniach, za pierwszy dzień jego trwania uznaje się niedzielę następującą po złożeniu wypowiedzenia.

Umowa o pracę na czas nieokreślony – rozwiązanie za porozumieniem stron

Umowa o pracę na czas nieokreślony może również zostać rozwiązana za porozumieniem stron. Wówczas obie strony w zgodnym oświadczeniu rezygnują z okresu wypowiedzenia. Dzięki takiemu rozwiązaniu pracownik może szybciej rozpocząć pracę w innej firmie, natomiast pracodawca nie jest zmuszany do zatrudniania pracownika, który może nie pracować już odpowiednio do zajmowanego przez siebie stanowiska.

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)