Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

W 2009 roku rząd zamierza wyczyścić prawo

0
Podziel się:

Na uchwalenie czeka 10 projektów legislacyjnych istotnych dla przedsiębiorców i pracowników.

W 2009 roku rząd zamierza wyczyścić prawo
(PAP/Tomasz Gzell)

2009 rok, pod względem planów legislacyjnych rządu, upłynie pod hasłem _ czyszczenia prawa _. Ministrowie zapowiadają drugi etap wspierania przedsiębiorczości. Narzędziem będą w większości nie nowe ustawy, ale uchylanie bubli i ograniczeń w już istniejących aktach prawnych.

Spośród zapowiadanych zmian Money.pl wybrało 10 najistotniejszych projektów rządu i koalicji, których wpływ na rozwój przedsiębiorczości, jeżeli wejdą w życie, uważa za największy.

Raport Money.pl
*Kontrole skarbowe pod kontrolą firm * Sejm uchwalił projekt zmiany ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, autorstwa ministra Adama Szejnfelda. zobacz raport Money.pl

1. Likwidacja koncesji, licencji, zezwoleń

Reglamentacja - prawne wyłączenie pewnych dóbr ze sfery wolnych stosunków gospodarczych w zakresie produkcji, wymiany, posiadania, przechowywania. Źródło: Leksykon PWN.Jeden z najciekawszych projektów ministra Adama Szejnfelda przewiduje, likwidację zbędnych ograniczeń gospodarki rynkowej. Zniknąć mają niektóre zezwolenia, pozwolenia, licencje.

Prawnie wyłączenie pewnych produktów ze sfery wolnego rynku i regulowanie przez państwo ich obrotu nazywane jest reglamentacją.

Stąd ustawę usuwającą niektóre z tych systemów ograniczeń ministerstwo nazywa _ dereglamentacyjną _. Ani słownik języka polskiego, ani leksykon PWN nie wiedzą jeszcze co dokładnie _ dereglamentacja _ oznacza. Na dzień dzisiejszy - ministerstwo gospodarki również. Wiadomo jednak, że kryterium wyboru, które systemy racjonowania obrotu oraz jakimi dobrami, będą: _ względy bezpieczeństwa państwa oraz prawo międzynarodowe. Głównie unijne _.

| Komentarz Piotra Rogowieckiego z Konfederacji Pracodawców Polskich: |
| --- |
| W latach 1989 - 2007 liczba reglamentacji wzrosła z 384 do 682, a jej obszarów - ze 120 do 241. Pokazuje to skale problemu, dlatego mamy nadzieję, że inicjatywa Ministerstwa Gospodarki poprawi stan rzeczy w tym zakresie. Każda reglamentacja spowalnia bowiem rozwój, ograniczając konkurencję. Jej eliminacja przekłada się na wzrost liczby podmiotów gospodarczych funkcjonujących w danym obszarze. To zaś wymusza konkurencję cenową i jakościową. |

2. Zbędne ustawy wylądują w koszu

Za pomocą ustawy derogującej znikną niekorzystne dla handlu i wolnego rynku przepisy, inne niż reglamentacja. Ministerstwo gospodarki zapowiada usuniecie bubli prawnych - artykułów a w niektórych przypadkach całych ustaw. Oficjalnie wiadomo, że taki los czeka ustawę o wielkopowierzchniowych obiektach handlowych. Na szczegóły musimy jeszcze poczekać.

Raport Money.pl
*10 bzdur podatkowych dekady * Prawo podatkowe pełne jest absurdów i niespójności. Radzimy, jak najkorzystniej sobie z nimi radzić. zobacz raport Money.pl

3. Krótsze chorobowe płatne przez pracodawcę

Obecnie, za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego - pracownik zachowuje prawo do 80 procent wynagrodzenia. Do Sejmu trafił projekt ustawy skracający ten okres do 14 dni.

| Komentarz Anny Wolskiej ze Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza: |
| --- |
| Jest to korzystna zmiana, choć nie do końca satysfakcjonująca środowisko pracodawców. Nowelizacja nie zmienia zasadniczo sytuacji, w której pracodawca, mimo opłacania składek ubezpieczeniowych ponosi główny ciężar finansowy wypłacanych pracownikowi zasiłków chorobowych. Jednakże, analizując statystyki zwolnień lekarskich, zwolnienia w przedziale 14-30 dni stanowią dość znaczny odsetek. Zmiana z pewnością przyczyni się do obniżenia kosztów pracy - a co za tym idzie, wzrostu motywacji pracodawców do zatrudniania pracowników. |

4. Pracodawcy prywatni będą mogli zwalniać kobiety w ciąży

Obecnie umowa o pracę z kobietą w ciąży zawarta na czas określony lub okres próbny, dłuższy niż miesiąc, ulegająca rozwiązaniu po trzecim miesiącu ciąży pracownicy - ulega przedłużeniu do dnia porodu.

Nieoficjalnie z tego względu pracodawcy ostrożniej zatrudniają kobietę _ w wieku rozrodczym _, w obawie przed nadużyciem przepisu. Dodatkowo, prawo zakazuje pytać o plany macierzyńskie na rozmowach kwalifikacyjnych. Co prowadzi do dyskryminacji ze względu na wiek i płeć.

Jedna z nowelizacji kodeksu pracy (projekt Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 lutego 2008) przewiduje, że zwolnienie kobiety w ciąży będzie możliwe. Za odprawą. Ale tylko przez tzw. _ pracodawców prywatnych _.

| Jaka odprawa będzie przysługiwała kobiecie w ciąży? |
| --- |
| Art. 67 23. §1 nowelizacji k. p.: Jeżeli rozwiązanie umowy o pracę zawartej na czas nie określony z pracownicą w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego, przez pracodawcę będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, jest nieuzasadnione lub narusza przepisy o wypowiadaniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia umów o pracę, pracownicy przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia: 1. za czas do dnia porodu, 2. za czas do końca urlopu macierzyńskiego - nie mniej jednak, niż za 3 miesiące. |

5. Zwolnienie osoby w wieku przedemerytalnym i zwolnienie ze świadczenia pracy

Obecnie prawo zabrania zwolnić pracownika na 4 lata przed emeryturą (art. 39 k. p.)
. Jedna z nowelizacji kodeksu pracy przewiduje, że będzie to możliwe. Ale za wysoką odprawą.

Zmiany poprawią pozycję pracodawcy. Przepisy te, jeżeli wejdą w życie, zdecydowanie zmniejszą liczbę spraw sądowych o odszkodowanie tytułem zwolnienia z pracy. I paradoksalnie zmniejszą liczbę zwalnianych.

| Jaka odprawa będzie przysługiwała osobie w wieku przedemerytalnym? |
| --- |
| Art. 6722 nowelizacji k. p. (projekt z dnia 25 lutego 2008) §1. Pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę zawartą na czas nie określony pracownikowi, o którym mowa w art. 39. W takim przypadku pracownikowi przysługuje odprawa pieniężna. *§2 *Wysokość odprawy, o której mowa w § 1, jest uzależniona od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi: 1. jednomiesięczne wynagrodzenie, za każdy rok przepracowany u danego pracodawcy - jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 5 lat, 2. sześciomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony dłużej niż 5 lat, 3. dziewięciomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony dłużej niż 10 lat, 4. dwunastomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony dłużej niż 15 lat. |

Zwalniany pracownik, w poczuciu wyrządzanej mu krzywdy może szkodzić firmie. W chwili obecnej zwolnić go ze świadczenia pracy można jedynie za jego zgodą.

Zwolnienie ze świadczenia pracy umożliwi projekt ministerstwa pracy ustawy z dnia 25 lutego 2008, jeżeli wejdzie w życie. Zwalniany otrzymałby wynagrodzenie za cały okres wypowiedzenia z góry.

Raport Money.pl
*Mamy powody, by bać się o pracę * Mijający rok jest zapowiedzią zwolnień, które czekają nas w 2009 i 2010 r. zobacz raport Money.pl

6. Zatrudnianie stażystów

Jedna z ustaw omawianych obecnie w Sejmie - o stażu absolwenckim, reguluje zasady zatrudniania absolwentów. Chodzi o możliwość bezpłatnego zatrudnienia absolwentów na trzy miesiące.

| Komentarz Anny Wolskiej ze Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza: |
| --- |
| Z perspektywy pracodawców Ustawa o stażu absolwenckim wydaje się bardzo dobrym rozwiązaniem dla obu stron - zarówno dla właścicieli firm jak i absolwentów. Zatrudnianie stażystów na mocy obowiązującej Ustawy o Promocji Zatrudnienia i Instytucjach Rynku Pracy niosło za sobą wiele ograniczeń - np. jego statusu na rynku pracy (wyłącznie osoby zarejestrowane jako bezrobotne), konieczność skorzystania z pośrednictwa urzędu pracy, co powodowało wydłużenie okresu załatwiania formalności związanych z zatrudnieniem absolwenta oraz brak możliwości swobodnego regulowania wynagrodzenia za staż (wynagrodzenie absolwenta będzie mogło być zdecydowanie wyższe i bardziej atrakcyjne dla absolwenta niż dotychczasowe, proponowane przez urząd pracy). Zawieranie umowy o odbywaniu stażu nie nosi znamion nawiązania stosunku pracy i zwalnia pracodawcę z obowiązku odprowadzania składek ZUS, co sprawia, że pracodawcy będą chętnie korzystać z takiej formy weryfikacji umiejętności kandydata do zatrudnienia i przygotowania go do
pełnienia obowiązków zawodowych w firmie. |

7. Koszty prac rozwojowych przedsiębiorca rozliczy na bieżąco

Ministerstwo finansów pracuje nad umożliwieniem przedsiębiorcom pełnego i bieżącego rozliczenia ponoszonych kosztów prac rozwojowych w trakcie ich trwania. Podatnicy będą mieli prawo wyboru, czy wydatki z tego tytułu będą zaliczane do kosztów podatkowych z datą ich poniesienia czy dopiero w roku podatkowym, w którym zostały zakończone. Ewentualnie - poprzez odpisy amortyzacyjne (jako wartości niematerialne i prawne).

Obecnie poniesione koszty prac rozwojowych zalicza się do kosztów uzyskania przychodów w roku podatkowym, w którym zostały zakończone (o ile nie mogą być uznane za wartości niematerialne i prawne).

8. Wyższa jednorazowa amortyzacja

Drugą istotną zmianą proponowaną przez ministerstwo finansów jest wyższy limit jednorazowej amortyzacji dla małych podatników i podatników rozpoczynających działalność gospodarczą. Ministerstwo planuje podnieść ten limit w roku 2009 lub 2010 do 100 tys. euro, z obecnych 50 tys. euro. Instrumentem tym objęte będą również firmy, które rozpoczęły działalność w 2008 roku.

Oba projekty ministerstwa finansów należą do planu stabilności i rozwoju, który ma złagodzić skutki spowolnienia gospodarczego.

| Komentarz Piotra Rogowieckiego z Konfederacji Pracodawców Polskich: |
| --- |
| Nadal nie robione jest nic, co poprawiłoby sytuacje w zakresie przepisów podatkowych. Przedsiębiorcy w każdym rankingu wskazują, że skomplikowanie prawa podatkowego jest jedną z głównych barier w ich działalności. Dlatego potrzebne jest opracowanie kompleksowego zestawu projektów nowelizacji ustaw podatkowych, ukierunkowanego na zmniejszenie i ułatwienie biurokratycznych obowiązków podatkowych. Dziś mamy najwyższe administracyjne koszty poboru podatków wśród krajów OECD. Nie podjęto na dobrą sprawę prac związanych z ułatwieniem formalnego przygotowania inwestycji. Przez to realizacja inwestycji drogowych, budowlanych zdecydowanie się wydłuża. Potrzebujemy przeglądu regulacji w tym zakresie, w szczególności w stosunku do wyboru wykonawcy, ochrony środowiska. Nie ma spójnego, kompleksowego systemu wspierania rozwoju innowacji w Polsce. W naszej ocenie wybiórcze nowelizację nie poprawią obecnego stanu rzeczy w tym zakresie. Potrzebne jest wypracowanie i wdrożenie modelu, który stworzy ramy współpracy pomiędzy
przedsiębiorcami, a naukowcami, wprowadzi zachęty podatkowe do innowacji, a jednocześnie poprzez zmniejszenie skomplikowania procedury podatkowej nasi naukowcy będą działać na rzecz rozwoju naszej gospodarki, a nie wyjeżdżać za granicę. |

9. Uproszczenie zasad przyznawania dotacji z funduszy unijnych

Przedsiębiorca nie będzie musiał gromadzić wielu kosztownych załączników przed złożeniem wniosku o dopłatę, kiedy nie wie czy ją w ogóle ma szansę otrzymać. W 2009 r. wejdzie w życie zasada, że _ dokumentacja środowiskowa _ musi zostać złożona przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. A nie wraz z wnioskiem.

Ministerstwo rozwoju regionalnego poszerzy katalog dofinansowywanych wydatków. W ich skład wejdą również wydatki związane z kosztami najmu i dzierżawy gruntu oraz nieruchomości, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

| Komentarz Magdy Łubniewskiej, Senior Tax Konsultanta w Zespole Ulg i Dotacji w firmie doradczej KPMG: |
| --- |
| Propozycje zmian przedstawione przez ministerstwo rozwoju regionalnego polegają na uproszczeniu korzystania z funduszy unijnych. Kierunek jest jak najbardziej pozytywny dla przedsiębiorców. Kluczowe propozycje mają charakter jakościowy. Dotyczą przede wszystkim poszerzenia katalogu wydatków podlegających dofinansowaniu w ramach Innowacyjnej Gospodarki. Jest to zielone światło dla wielu inwestycji, które dotychczas miały niewielkie szanse na otrzymanie dofinansowania, ze względu na przykład na brak wymaganych certyfikatów. Zmiany te wpłyną pozytywnie na zwiększenie rozmiaru planowanych inwestycji poprzez możliwość sfinansowania z dotacji szerszego zakresu wydatków. Przedsiębiorcy zyskają także czas na pozyskanie stosownych decyzji środowiskowych. |

10. Koniec ery _ zaświadczeń _?

Ministerstwo gospodarki zapowiada ustawę zmieniającą obowiązek składania zaświadczeń, na obowiązek składania oświadczeń. W jakich przypadkach nie będzie konieczne ubieganie się o zaświadczenie? Jak informuje ministerstwo: _ wszędzie tam, gdzie względy bezpieczeństwa lub prawo międzynarodowe nie nakłada obowiązku takiego dokumentowania pewnych stanów prawnych lub faktycznych _. Szczegóły projektu nie są jeszcze znane.

ZOBACZ TAKŻE:

| KOMENTARZ: |
| --- |
| Monika Orzeł, dziennikarz Money.pl Wymienione projekty z kilku względów odegrają sporą rolę w 2009 roku. Po pierwsze - jeżeli wejdą w życie, skutecznie odblokują niektóre zatory działalności gospodarczej. Zarówno _ plan _ _ czyszczenia prawa _jak i _ plan stabilizacji i rozwoju _ zostały zbudowane wokół najczęściej wymienianych przez przedsiębiorców zagrożeń. Po drugie - związki pracodawców uważniej śledzą poczynania koalicji. Ustawodawca zamiast szykować _ niespodzianki _ dla firm, powinien możliwie szybko udostępniać szczegóły projektów. Jeżeli koalicja rozważy uwagi szerszego grona praktyków i ekspertów niż własne komisje, to usuwanie bubli nie przekształci się w tworzenie nowych. Istnieje jednak obawa, że na pięknych hasłach się skończy. Omawianie planów rządu w mediach spełni rolę PR-owej kampanii Platformy Obywatelskiej. A największym skutkiem zapowiedzi legislacyjnych będzie częstsze używanie interesujących słów typu _ reglamentacja _ czy _ derogacja _. |

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)