Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Ważność zaświadczeń w przetargach publicznych

0
Podziel się:

Startujący w przetargu może dostarczyć dodatkowe dokumenty po terminie składania ofert. Liczy się wtedy data ich obowiązywania a nie wystawienia zaświadczenia.

Ważność zaświadczeń w przetargach publicznych
(Simone Van Den Berg/Dreamstime.com)

Z sytuacją taką spotykamy się, gdy potencjalny wykonawca złoży niepełną dokumentację i zostanie wezwany przez zamawiającego do jej uzupełnienia.

Ze względu na to, że z art. 26 ust. 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej _ Pzp _) dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert.

Przepis ten nie określa żadnych wymagań w zakresie terminu wystawienia dokumentów. Wskazuje on jedynie, że muszą one potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu najpóźniej na dzień składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Przyjąć zatem należy, że w odpowiedzi na żądanie zamawiającego uzupełnienia dokumentów wykonawca może przedłożyć zarówno dokumenty wystawione przed dniem, w którym upływał termin składania ofert, jak i po tym dniu, o ile wynika z nich, że nie później niż w dniu otwarcia ofert w stosunku do wykonawcy zachodziły okoliczności wskazujące, że spełnia on warunki udziału w postępowaniu.

Mając to na uwadze, zaświadczenie wystawione po upływie terminu składania ofert, z którego treści wynika, że jest ono ważne również w okresie do dnia składania ofert, należy uznać za dokument potwierdzający spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert.

W konsekwencji, brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania wykonawcy, który w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego do uzupełnienia dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 Pzp takie zaświadczenie przedstawi.

wiadomości
porady
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)