Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na
oprac. Marlena Kostyńska
|
aktualizacja

Wniosek o przywrócenie terminu. Kiedy można go złożyć?

0
Podziel się:

Wiele czynności musi być wykonanych w określonym terminie. Terminy takie często wskazuje też sąd. Niedotrzymanie terminu może spowodować, że czynność będzie bezskuteczna. Czy można więc skorzystać z przywrócenia terminu?

Jeśli chcemy złożyć wniosek o przywrócenie terminu, należy pamiętać, że może zostać uwzględniony w sytuacjach wyjątkowych
Jeśli chcemy złożyć wniosek o przywrócenie terminu, należy pamiętać, że może zostać uwzględniony w sytuacjach wyjątkowych (Paweł Kozioł/Reporter)

Kodeks postępowania cywilnego reguluje terminy, w jakich można dokonywać określonych czynności. Takie terminy nierzadko są też wskazywane przez sąd. Jeśli nie będziemy w stanie dotrzymać takiego terminu, może się okazać, że czynność okaże się bezskuteczna. Innymi słowy, każda czynność dokonana po terminie nie odnosi skutku.

Przywrócenie terminu – kiedy można złożyć wniosek?

Prawo daje jednak możliwość przywrócenia terminu. Wniosek w tej sprawie można złożyć jednak tylko w kilku określonych przypadkach. Przede wszystkim będzie to możliwe, jeśli opóźnienie, czyli w terminologii prawniczej "uchybienie terminu" zostało dokonane nie z winy osoby wnioskującej. Innymi słowy, istnieje szansa na przywrócenie terminu, jeśli doszło do zdarzenia, na które nie mieliśmy wpływu. Wina za niedochowanie terminu nie będzie zastosowana, jeśli stwierdzone zostanie, że nie można było dopełnić obowiązku w terminie z powodu wystąpienia przeszkody, która nie dała się przezwyciężyć. Chodzi tu np. wypadek losowy, nagłą chorobę i niemożliwe było np. złożenie pisma przez zastępcę.

Przywrócenie terminu nie będzie jednak możliwe, jeśli uchybienie nie pociągało za sobą ujemnych skutków. Trzeba wiedzieć, że sam fakt złożenia wniosku o przywrócenie terminu nie wpływa w ogóle na przebieg prowadzonego postępowania albo procesu wykonywania orzeczenia. Jeśli jednak zaistnieją wyjątkowe okoliczności, sąd ma prawo wstrzymać postępowanie.

Wniosek o przywrócenie terminu może zostać więc wniesiony tylko w sytuacji, gdy strona nie dokonała czynności nie ze swojej winy. Trzeba wiedzieć, że nie da się przywrócić terminu w sprawach dotyczących złożenia apelacji od wyroku o unieważnienie małżeństwa albo od wyroku rozwodowego w sytuacji, jeśli jeden z byłych małżonków wstąpił w następny związek małżeński. Jedną z podstawowych zasad jest też to, że nie jest możliwe przywrócenie terminów, od których uchybienia minęło ponad rok.

Wniosek o przywrócenie terminu – wymagania formalne

Wniosek taki musi być przygotowany na piśmie. Sąd nie przywraca terminu z urzędu. Przywrócenie terminu może nastąpić wyłącznie wtedy, gdy strona zainteresowana złoży wniosek w tej sprawie. Złożenie wniosku musi nastąpić w ciągu 7 dni od chwili ustania przyczyny uchybienia. Wniosek o przywrócenie terminu musi być skierowany do sądu, który wydał orzeczenie.

We wniosku należy zawrzeć informację o czynności procesowej, której dotyczy uchybienie. Trzeba też napisać, dlaczego nie został dochowany termin i że nie było to zawinione przez stronę. Bardzo istotne jest podanie daty, kiedy skończyła się przyczyna, przez którą powstało uchybienie. Trzeba pamiętać, żeby razem z wnioskiem o przywrócenie terminu, jednocześnie dokonać czynności, której terminu nie dochowano. Sąd zbada zasadność wniosku. Jeśli uzna go za właściwy, przywróci termin do wykonania czynności. Warto jednak pamiętać, że nie jest możliwe przywrócenie terminów przedawnienia.

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)