Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Zarządzanie ryzykiem podatkowym

0
Podziel się:

Błędy w rozliczeniach podatkowych mogą skutkować nałożeniem sankcji na osoby odpowiedzialne za rozliczenia podatkowe firmy.

Zarządzanie ryzykiem podatkowym

Ryzyko podatkowe towarzyszy nieodłącznie podatnikom w procesie zarządzania przedsiębiorstwem i podejmowania strategicznych decyzji, wywierających często skutki w zakresie rozliczeń podatkowych.

Zainteresowanie ryzykiem podatkowym wzrasta szczególnie w obliczu niepewnej sytuacji występującej obecnie na światowych rynkach finansowych. Podkreślenia wymaga fakt, iż wszelkie nieprawidłowości występujące w zakresie rozliczeń podatkowych przedsiębiorstw powodują, iż zwiększa się ryzyko sporu w przypadku potencjalnej kontroli podatkowej.

ZOBACZ TAKŻE:

Błędy w rozliczeniach podatkowych mogą przy tym skutkować stwierdzeniem zaległości podatkowej oraz rodzić ryzyko nałożenia sankcji karno-skarbowych na osoby odpowiedzialne za rozliczenia podatkowe przedsiębiorstwa. Dlatego w celu eliminacji lub ograniczenia poziomu ryzyka kluczowe znaczenie ma efektywne zarządzanie ryzykiem podatkowym przy wykorzystaniu odpowiednich narzędzi podatkowych.

Chcesz zadać pytanie o zmiany w ustawie o VAT?Zapraszamy do udziału w Webcastach z ekspertami z Deloitte

Na poziom ryzyka podatkowego ma wpływ wiele czynników. Zasadniczo można je podzielić na czynniki zewnętrzne oraz wewnętrzne

Determinanty zewnętrzne związane są głównie z niestabilnością oraz niespójnością przepisów prawno-podatkowych oraz podejściem organów podatkowych. Natomiast do głównych czynników wewnętrznych kreujących ryzyko podatkowe należy zaliczyć:

  • zasoby ludzkie,
    • procesy i procedury podatkowe,
    • księgowe i zarządcze systemy informatyczne.

Nie można przy tym generalnie stwierdzić, który z tych czynników może mieć największy wpływ na poziom ryzyka podatkowego, gdyż będzie to zasadniczo uzależnione od sytuacji występującej w danym przedsiębiorstwie.

W przypadku czynników zewnętrznych, co do zasady utrudnione jest wdrożenie procedur mających na celu minimalizację ryzyka podatkowego, gdyż w praktyce podatnicy nie mają większego wpływu na kształt systemu podatkowego, w którym funkcjonują. Natomiast w obszarze czynników wewnętrznych istnieje szereg możliwości pozwalających na minimalizację poziomu ryzyka podatkowego.

W związku z powyższym kluczowego znaczenia nabiera konieczność identyfikacji obszarów, w których potencjalnie mogą _ ukrywać się _ ryzyka podatkowe. W tym zakresie niezmiernie istotne jest pogłębianie wiedzy pracowników w obszarze zarządzania ryzykiem podatkowym oraz wdrożenie w przedsiębiorstwie odpowiednich procedur, które powinny pozwolić m.in. na zidentyfikowanie a następnie ograniczenie lub wyeliminowanie obszarów ryzyka w sferze rozliczeń podatkowych, wdrożenie optymalnych rozwiązań podatkowych (pozwalających m.in. na osiągnięcie oszczędności podatkowych) oraz ograniczenie potencjalnej odpowiedzialności karnej skarbowej osób zajmujących się sprawami gospodarczymi przedsiębiorstwa.

Powyższe działania związane ze sferą rozliczeń podatkowych przedsiębiorstwa powinny przy tym przełożyć się także na zwiększenie efektywności w zarządzaniu przedsiębiorstwem (w tym finansowej) oraz kształtowanie przewagi konkurencyjnej i umocnienie pozycji rynkowej przedsiębiorstwa.

wiadomości
podatki
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)