Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Zatrudnianie obcokrajowca - jakie obowiązki trzeba spełnić

0
Podziel się:

Według rozporządzenia ministra pracy jest 26 kategorii pozwalających na zatrudnienie cudzoziemca bez uzyskania zezwolenia na pracę w Polsce.

Zatrudnianie obcokrajowca - jakie obowiązki trzeba spełnić
(Kadmy/Dreamstime)

Statystyki mówią, że około 300 tys. cudzoziemców mieszka w Polsce nielegalnie. Większość z nich pracuje na czarno (głównie pracownicy ze Wschodu). Obowiązujące **przepisy nakładają na przedsiębiorców chcących zatrudnić takich pracowników w Polsce określone obowiązki.

Na początku należy wskazać, że ograniczenia w zatrudnianiu cudzoziemców w Polsce dotyczą osób pochodzących z krajów spoza Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Aktem prawnym regulującym zasady zatrudniania tych cudzoziemców w Polsce jest ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2008 r., Nr 69, poz. 415, z późniejszymi zmianami).

Aktualne regulacje ustawowe przewidują obowiązek uzyskania zezwolenia na pracę na wniosek podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi (przyszłego pracodawcy). Zezwolenie jest wydawane przez właściwego wojewodę ze względu na siedzibę pracodawcy.

W celu uzyskania zezwolenia na pracę pracodawca obowiązany jest zapewnić cudzoziemcowi wynagrodzenie nie niższe od wynagrodzenia pracownika wykonującego pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku. Ponadto powinien uzyskać informację od starosty właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy.

[ ( http://static1.money.pl/i/h/62/t89918.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/kadry/artykul/co;grozi;za;nielegalne;zatrudnienie;obcokrajowca,230,0,667878.html) Co grozi za nielegalne zatrudnienie obcokrajowca
Analiza rynku pracy ma na celu przede wszystkim ochronę potencjalnych pracowników będących obywatelami polskimi. Wymóg ten niekiedy okazuje się niemożliwy do spełnienia.

Warto pamiętać, że Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 30 sierpnia 2006 r. w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskiwania zezwolenia na pracę (Dz.U.06.156.1116 z późn. zm.) zawiera 26 obowiązujących kategorii wyjątków od wymogu uzyskania zezwolenia na pracę w Polsce. Do takich zaliczyć można np. obcokrajowców będących studentami studiów dziennych w okresie wakacyjnym (lipiec-wrzesień), a także obywateli państw graniczących Polską i wykonujących pracę w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy na podstawie oświadczenia potencjalnego pracodawcy zarejestrowanego w powiatowym urzędzie pracy.

Oprócz zezwolenia na pracę cudzoziemiec powinien mieć także odpowiednią wizę lub dokument pobytowy wydany przez inne państwo obszaru Schengen, chyba że przebywa legalnie na terytorium RP w ruchu bezwizowym. Zagadnienia te są regulowane przez ustawę z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (tj. Dz. U. z 2006 r., Nr 234, poz. 1694 z późn. zm.).

Czytaj w Money.pl
[ ( http://static1.money.pl/i/h/63/t110143.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/kadry/artykul/ulgi;i;dotacje;sposobem;na;ochrone;pracownikow,10,0,698378.html) Ulgi i dotacje sposobem na ochronę pracowników? Tak wynika z badań Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Pracy.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/63/t110143.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/kadry/artykul/placa;minimalna;w;gore;o;ile;wiecej;zaplaca;firmy,80,0,687952.html) Płaca minimalna w górę. O ile więcej zapłacą firmy? Od stycznia 2011 pracownikom na pełnym etacie zapłacić trzeba będzie co najmniej 1 386 złotych brutto. Wzrosną też stawki dodatku za pracę w nocy.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/112/t34416.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/kadry/artykul/kiedy;mozna;poprosic;zus;o;kontrole;czesto;chorujacego;pracownika,150,0,696726.html) Kiedy można poprosić ZUS o kontrolę często chorującego pracownika? Pracodawca może złożyć do ZUS wniosek o sprawdzenie, czy zwolnienie zostało wystawione prawidłowo. Jeśli lekarz orzecznik ZUS stwierdzi, że nie, zaświadczenie lekarskie traci ważność.

Autor jest radcą prawnym z Kancelarii Radców Prawnych Kurek, Kościółek, Wójcik

praca
wiadomości
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)