Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Zatrudnienie niepełnosprawnych daje ulgi podatkowe

0
Podziel się:

Firma w złej kondycji finansowej może uzyskać odroczenie lub rozłożenie na raty podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami. Pomoc może wynieść nawet 100 proc. wypłaty niepełnosprawnego pracownika.

Zatrudnienie niepełnosprawnych daje ulgi podatkowe
(Daquella manera/CC/Flickr)

Pracodawca, by skorzystać z ulgi, musi złożyć wniosek do urzędu skarbowego. Ulga ta stanowi dopuszczalną pomoc publiczną która nie podlega notyfikacji Komisji Europejskiej o ile nie przekroczy wysokości 10 milionów euro dla jednego przedsiębiorcy.

Ordynacja Podatkowa określa jaką formę może przybrać ulga w spłacie zobowiązań podatkowych. Może to być odroczenie terminu płatności podatku, rozłożenie zapłaty podatku na raty, odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetkami za zwłokę określonych w decyzji, o której mowa w art. 53a Ordynacji Podatkowej a także umorzenia w całości lub w części zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej.

Z ulgi mogą skorzystać pracodawcy zatrudniający pracowników niepełnosprawnych a także pracowników znajdujących się w niekorzystnej sytuacji i bardzo niekorzystnej sytuacji (np. osoby wychowujące samotnie dzieci czy osoby powyżej 50 roku życia).

O taką udzielenie takiej ulgi nie mogą wnioskować mali, średni oraz duzi przedsiębiorcy o ile są oni zagrożeni. Przez zagrożenie należy rozumieć spełnienie kryteriów przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu wytycznych wspólnotowych tj. jeżeli ani przy pomocy środków własnych, ani środków, które mogłoby uzyskać od właścicieli (akcjonariuszy) lub wierzycieli, nie jest ono w stanie powstrzymać strat, które bez zewnętrznej interwencji władz publicznych prawie na pewno doprowadzą to przedsiębiorstwo do zniknięcia z rynku w perspektywie krótko- lub średnioterminowej.

Nowe rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2009 w sprawie udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na zatrudnienie pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji i na zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych zastępuje rozporządzenie z 2007 rokuA szczególnie gdy: utraciła połowę swojego zarejestrowanego kapitału w przypadku spółki a także jeżeli spełnia ona kryteria w prawie krajowym w zakresie podlegania zbiorowej procedurze upadłościowej.

Pomoc na zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych może być udzielana łącznie z inną pomocą publiczną o ile łączna wartość pomocy nie przekroczy 100 procent kosztów pracy w okresie w którym są zatrudnieni pracownicy niepełnosprawni.

Jak już wspomniano wyżej ważne jest także aby nie przekroczyć sumy 10 milionów euro aby nie wynikła potrzeba notyfikacji KE. Zastrzeżenie, to jednak w Polskich warunkach odnosi się jednakże tylko dużych przedsiębiorstw.

Aby uzyskać ulgę pracodawca musi spełnić łącznie następujące przesłanki:

  • - osiągnąć wzrost liczby pracowników w porównaniu ze średnią z ostatnich 12 miesięcy (lub gdy brak takiego wzrostu wynika z rozwiązania stosunku pracy na wniosek pracownika, na mocy porozumienia stron),
    • - osiągnąć wzrost liczby pracowników niepełnosprawnych,
    • - pracownicy niepełnosprawni będą uprawnieni do nieprzerwanego zatrudnienia przez okres minimum 12 miesięcy,
    • - złożyć wniosek o udzielenie pomocy przed zatrudnieniem pracownika.

Właściwym do złożenia takiego wniosku jest _ zwykły _ organ podatkowy któremu przedsiębiorca podlega według przepisów ogólnych i wobec którego musi się rozliczyć z zaległości podatkowej.

W związku z powyższym, o ulgę może wystąpić pracodawca nie zagrożony który zatrudnia nowych pracowników. Ulga może być udzielana przez cały okres w którym pracodawca spełnia ww. wymogi czyli co do zasady zatrudnia nowych pracowników niepełnosprawnych.

Warto zwrócić uwagę, że nie jest to stała ulga podatkowa tylko, ulga przy rozliczaniu zaległości podatkowych. Jest ona udzielana przez organ podatkowy w przy spełnieniu wszystkich warunków (między innymi istnieniu zaległości podatkowej). Okres obowiązywania ulgi jest wobec tego skorelowany z samą zaległością i trwa do czasu jej spłacenia lub umorzenia.

Omawiane rozporządzenie zastąpiło rozporządzenie z dnia 24 sierpnia 2007 r. w sprawie udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na zatrudnienie. Dokonana zmiana polega na znacznym zawężeniu stosowania omawianej ulgi z tego powodu, że dotychczas rozporządzenie dotyczyło zatrudniania wszystkich pracowników a obecnie dotyczy jedynie określonych grup społecznych tj. niepełnosprawnych oraz osób w niekorzystnej i bardzo niekorzystnej sytuacji życiowej.

Autor jest prawnikiem w Kancelarii BSO Prawo & Podatki

wiadomości
porady
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)