Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na
Monika Branicka
|

Rozliczasz PIT? Zobacz, z jakich ulg podatkowych możesz skorzystać

12
Podziel się:

Sprawdź, z których ulg podatkowych możesz skorzystać przy zeznaniu za 2016 rok.

bEErvQhx

Posiadasz zaświadczenie od lekarza o konieczności stosowania lekarstw, jesteś honorowym dawcą krwi, a może płacisz za internet mobilny lub stacjonarny? Sprawdź, z których ulg podatkowych możesz skorzystać przy zeznaniu za 2016 rok. Pamiętaj, aby wykazać je nie tylko w deklaracji, ale też w załączniku PIT/O.

W 2017 roku - podobnie jak w latach poprzednich - podatnikom wciąż przysługują ulgi podatkowe za ubiegły rok. Nie zmieniają się przy tym zasady ich rozliczania. Przypominamy kilka najpopularniejszych odliczeń, które warto mieć na uwadze przy wypełnianiu deklaracji PIT.

bEErvQhz

Ulga na internet

Wydatki na internet uszczuplają dochód (lub przychód), co w efekcie prowadzi do zmniejszenia podatku. Maksymalnie można odliczyć 760 zł, ale suma może być podwojona w przypadku rozliczenia małżeńskiego. Co ważne, zgodnie z przepisami z ulgi można skorzystać tylko przez dwa kolejne lata.

W skład kwoty ulgi internetowej wchodzi jedynie abonament za użytkowanie sieci. Nie wliczają się natomiast koszty instalacji, modernizacji czy serwisu technicznego. Podatnik może też odliczyć usługę mobilną lub bezprzewodową. Od 2011 roku nie ma znaczenia miejsce dostępu do sieci.

Podstawę do odliczenia stanowią rachunki lub faktury VAT, na których widnieją dane kupującego oraz informacje o: dostawcy, rodzaju wykupionej usługi i wysokości poniesionych kosztów. Warto również załączyć potwierdzenie zapłaty, czyli np. polecenie przelewu przez internet. Więcej o uldze internetowej przeczytasz w artykule.

bEErvQhF

Ulga na dziecko

Od 2016 roku rodzice rozliczający PIT mogą liczyć na wyższą ulgę prorodzinną. Na trzecie dziecko otrzymają 2000,04 zł, a na czwarte i każde kolejne - 2700 zł. Odliczenie na pierwszą oraz drugą pociechę w dalszym ciągu wynosi natomiast 1112,04 zł. Kwoty rozlicza się proporcjonalnie za każdy miesiąc sprawowania opieki (np. jeśli dziecko urodzi się w maju, w PIT należy wykazać tylko wartości z ośmiu miesięcy).

Rodziny z jednym dzieckiem skorzystają z odliczenia pod warunkiem, że ich roczne dochody nie przekroczą 112 000 zł (w przypadku samotnych rodziców - 56 000 zł). Osób z dwójką i więcej dzieci taki limit nie obowiązuje. Małżonkowie muszą natomiast pamiętać, że roczna kwota ulgi odnosi się do obu osób. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj.

Odliczenie od podatku przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym mieszkającym z dzieckiem oraz rodzicom zastępczym. Dotyczy dzieci małoletnich lub bez względu na wiek w przypadku otrzymywania zasiłku czy renty, pełnoletnich uczących się lub studiujących do 25 roku życia, a także pełnoletnich bez dochodów w wysokości powyżej 3089 zł i nieprowadzących działalności gospodarczej.

bEErvQhG

W zeszłym roku pojawiła się także ulga podatkowa na żłobki i przedszkola. To propozycja dla rodziców, którzy korzystają z publicznej lub prywatnej opieki nad dziećmi. Wydatki z tego tytułu pokryją dzięki nieopodatkowanym świadczeniom od pracodawcy. Przedsiębiorcy, którzy organizują żłobki i przedszkola w firmie, mogą natomiast wliczyć to w koszty uzyskania przychodów. Jakie są zasady korzystania z ulgi? Przeczytaj tutaj.

Ulga rehabilitacyjna

Z ulgi rehabilitacyjnej mogą skorzystać zarówno osoby niepełnosprawne, jak i ich opiekunowie (z dochodem podopiecznych nie wyższym niż 9120 zł). Odliczeniu podlegają wyłącznie koszty poniesione na cele rehabilitacyjne lub w związku z ułatwieniem wykonywanych czynności życiowych. Jest jeden warunek - poniesione opłaty nie mogły być wcześniej w całości sfinansowane z innych źródeł, np. przez NFZ.

Wydatki dzielą się na limitowane, których kwotę oblicza się z uwzględnieniem górnego i dolnego ograniczenia i nielimitowane - z możliwością odpisania całej sumy. Ulgę można więc wykorzystać m.in. na przystosowanie pojazdów mechanicznych, opiekę pielęgniarską czy opłacenie przewodników osób niewidomych. Szczegółowa lista wydatków jest dostępna tutaj.

bEErvQhH

Ulga na leki

Odliczenie jest jedną z opcji przysługujących w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Podstawą do ubiegania się o refundację leków jest zaświadczenie lekarza specjalisty o konieczności ich przyjmowania. Z dokumentu musi jasno wynikać, kto i jak długo (stale czy czasowo) wymaga konkretnej kuracji. Odpisowi od dochodu podlega nadwyżka wydatków podatnika ponad 100 zł miesięcznie.

Ulga przysługuje osobom niepełnosprawnym (o jednej z trzech grup inwalidzkich) lub podatnikom utrzymującym takie osoby, których dochód nie przekracza 9120 zł. Potwierdzenie wydatków w aptece stanowi jedynie dokument (np. faktura), na którym znajdują się informacje: kto, komu, kiedy i za jaką kwotę sprzedał dane leki. Chcesz wiedzieć więcej? Zajrzyj tutaj.

Ulga dla honorowych krwiodawców

Osoby zarejestrowane jako honorowi dawcy krwi mogą odliczyć wartość przekazanej darowizny na cele krwiodawstwa. Wysokość ulgi zależy od litrażu oddanej nieodpłatnie krwi lub jej składników. Jak obliczyć wartość darowizny? Liczbę litrów krwi należy pomnożyć przez kwotę 130 zł. Jest to ustalony ekwiwalent pieniężny za litr pobranej krwi.

bEErvQhI

Mężczyzna w ciągu roku może oddać maksymalnie 2,7 litra ( 6 razy po 450 ml), a kobieta - 1,8 litra (4 razy po 450 ml) pełnej krwi. W przypadku osocza limit wynosi więcej, bo aż 25 litrów. Więcej informacji o uldze dla honorowych krwiodawców znajdziesz tutaj.

Odliczenie z tytułu honorowego krwiodawstwa łączy się z darowiznami na cele szlachetne oraz cele kultu religijnego. W sumie nie może przekroczyć 6 proc. dochodu (w przypadku ryczałtowców - 6 proc. przychodu) wykazywanego w zeznaniu.

Ulga za darowiznę na cele pożytku publicznego

Na zmniejszenie dochodu do opodatkowania pozwalają również te dotacje, które wspierają organizacje realizujące cele pożytku publicznego. Dotyczy to instytucji, które wspomagają np. rozwój gospodarczy czy technologiczny, innowacje, naukę, szkolnictwo, sport, kulturę i sztukę, a także osoby w trudnej sytuacji życiowej, ochronę i promocję zdrowia.

Odliczeniu podlegają także pieniądze na pomoc dla konkretnie wskazanej osoby, ale tylko przekazane za pośrednictwem specjalistycznej organizacji. Darowizna oddana do rąk własnych nie jest prawną podstawą do ulgi podatkowej. Sprawdź, na jakich zasadach można skorzystać z ulgi.

Ulga za darowiznę na cele kultu religijnego

Obdarować w ramach finansowania celów kultu religijnego można zarówno kościoły, związki religijne, kościelne osoby prawne, jak i inne podmioty realizujące tożsame cele (np. Radio Maryja czy Katolickie Towarzystwo Kulturalne). Darowizna wiąże się z wszystkimi wydatkami na wyposażenie, budowę, remont kościoła czy zakup przedmiotów liturgicznych.

Inny rodzaj ulgi przysługuje darczyńcy, który wspiera instytucje kościelne w działaniach charytatywno-opiekuńczych. Finansowanie tych celów nie jest limitowane i może być odliczone w całości, nawet jeśli jego kwota jest równa 100 proc. osiągniętego dochodu. Szczegóły na ten temat są dostępne tutaj.

Odliczenie wpłat na IKZE

Od podstawy opodatkowania można też odpisać wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Oszczędności wpłacane w ciągu roku nie mogą przekroczyć kwoty odpowiadającej 1,2-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, które jest prognozowane na dany rok kalendarzowy. Osoby małoletnie muszą liczyć się z jeszcze jedną granicą. Suma wpłat nie może przekroczyć wysokości dochodu uzyskanego z tytułu umowy o pracę.

Jaka kwota obowiązuje dla aktualnych zeznań podatkowych? W 2016 roku limit wynosił 4 866 zł, więc maksymalnie takie odliczenie można uzyskać przy okazji rozliczenia PIT. Wartość uszczuplenia nie może dodatkowo przekroczyć wysokości uzyskanego dochodu. Co do zasady, posiadacze konta sami decydują o częstotliwości i wysokości wpłacanych oszczędności. Mogą to robić co miesiąc lub raz w roku. Pieniądze odkładają na emeryturę w ramach tzw. trzeciego filara.

Podstawę do rozliczenia ulgi stanowią dowody wpłat. Dokumenty muszą prezentować podstawowe dane identyfikacyjne płatnika i odbiorcy, a także informację o poniesionych wydatkach (również tytuł i kwotę poniesionych opłat). Prawo do ulgi w danym roku jest ustalane przede wszystkim na podstawie potwierdzonej daty wniesionych oszczędności, która również powinna być widoczna na potwierdzeniu. Więcej na temat odliczenia wpłat na IKZE przeczytasz tutaj.

Jak rozliczyć ulgi podatkowe?

Wszystkie opisane ulgi - poza ulgą na dziecko (odpisywaną bezpośrednio od podatku) - stanowią odliczenie od dochodu, podlegającego opodatkowaniu na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej lub od przychodu (w przypadku ryczałtowców). Zmniejszają podstawę opodatkowania, a w efekcie - prowadzą do zmniejszenia daniny przekazywanej do urzędu skarbowego.

Wydatki w ramach ulg należy rozliczyć na odpowiednim zeznaniu podatkowym: PIT-36, PIT-37 albo PIT-28. Kwoty odliczeń podatnik wykazuje także w niezbędnym załączniku PIT/O, który dołączy do deklaracji:

  • ulgi od dochodu w części B:
  • ulgę prorodzinną od podatku w części C:

Jak wypełnić formularz PIT/O? Przeczytaj instrukcję krok po kroku.

##ROZLICZ PIT EKSPRESOWO Z WP money

bEErvQia
wiadomości
porady
KOMENTARZE
(12)
marta
3 lata temu
po co te informacje skoro jest rok 2019
Juziek
4 lata temu
Dobrze mieć zaufanego doradcę podatkowego, on z pewnością super pomoże wypełnić pit tak aby z niczego nie stracić a zyskać. Ja mam doradcę podatkowego w Gliwicach - Kancelaria Kasprzyk i Niziołek. Są bardzo profesjonalni.
Karol
4 lata temu
Witam, co do ulgi przedszkolnej można prosić podstawę prawną? Nigdzie w zasadzie nie ma ma na ten temat informacji.
bEErvQib
IWONA
5 lata temu
A co z internetem w telefonie jezel zakupuje pakiet internetu za 9 zł z konta które doladowuje to też mogę odliczyć?? jak to później udokumentować?
podatki_niedl...
5 lata temu
Ulgi ulgami, ale nikt nie mówi ile dopłacimy do interesu. Swoją drogą ciężko jest tak zrobić, żeby wyjść na plus z tym wszystkim. Dla świętego spokoju zlecam swoje podatki co roku księgowym. Rozlicza mnie biuro rachunkowe Kasprzyk i Niziołek. Wolę jak ktoś pamięta o moich możliwościach. Sama nie wiedziałabym jak się rozliczyć żeby nie oddać za dużo państwu.