Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na
Anna Tylec
|
aktualizacja

Ryczałt ewidencjonowany — na czym polega?

1
Podziel się:

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to preferencyjna forma opodatkowania działalności gospodarczej. Choć wydaje się bardzo korzystna, nie każdy może się według niej rozliczać.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych dotyczy przedsiębiorców
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych dotyczy przedsiębiorców (Pixabay (CC0))
bEBYiBUB

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to jedna z form podatku dochodowego polegająca na wpłacaniu stałej stawki podatkowej w zależności od wykonywanej działalności. Dotyczy jedynie przedsiębiorców.

Co to jest ryczałt ewidencjonowany?

Ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych nazywamy uproszczoną formę opodatkowania przeznaczoną dla osób prowadzących działalność gospodarczą samodzielnie albo w formie spółki jawnej lub cywilnej.

Jak mówi nazwa, ryczałt ewidencjonowany jest podatkiem od przychodów, nie zaś tak jak w przypadku innych form opodatkowania -- od dochodów. Oznacza to, że nie ma możliwości wykazania i odliczenia kosztów uzyskania przychodu. Prowadzenie działalności gospodarczej, która została opodatkowana ryczałtem ewidencjonowanym, wymaga prowadzenia ksiąg ewidencyjnych, które dokumentują uzyskane przychody.

bEBYiBUD

Wyboru albo zmiany formy opodatkowania na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych nie można dokonać w dowolnym momencie roku podatkowego. Odpowiednim na to czasem jest rozpoczęcie działalności gospodarczej lub początek nowego roku podatkowego. Stosowny wniosek o zmianę formy opodatkowania (druk CEIDG-1) należy złożyć we właściwym urzędzie skarbowym do 20 stycznia.

Do zalet ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych należy przede wszystkim łatwa księgowość, niewysokie stawki podatku, a także możliwość rozliczania się z fiskusem w okresach kwartalnych. Niestety wybór formy opodatkowania w postaci ryczałtu nie pozwala na wspólne rozliczenie ze współmałżonkiem, zastosowanie ulgi na dziecko czy odliczenie kosztów uzyskania przychodów. Minusem rozwiązania jest także to, że nie można z tej formy zrezygnować w ciągu roku, jeśli okaże się niekorzystna dla przedsiębiorcy.

Formularzem właściwym ryczałtowi ewidencjonowanemu jest druk PIT-28. Termin składania deklaracji upływa ostatniego dnia roboczego stycznia roku następującego po roku rozliczanym w zeznaniu.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – dla kogo?

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to metoda opodatkowania przeznaczona dla przedsiębiorców, prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą samodzielnie lub w formie spółki.

bEBYiBUJ

Jednym z wymogów stawianych przedsiębiorcom rozliczającym się z fiskusem ryczałtem ewidencjonowanym jest kwota przychodu rocznego w roku poprzedzającym rozliczany według ryczałtu rok podatkowy. Przychód ten nie może przekraczać 250 000 euro. Limit ten dotyczy zarówno osób prowadzących działalność samodzielnie, jak i wspólników w spółce, choć wyznaczany jest na podstawie osobnych przepisów dla tych dwóch form działalności. Dlatego w sytuacji, gdy podatnik w roku podatkowym prowadzi jednocześnie jedno przedsiębiorstwo samodzielnie, a drugie ze wspólnikiem, odprowadzi osobny podatek od każdej działalności gospodarczej (jego przychody nie będą sumowane).

Ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych mogą rozliczać się przedsiębiorcy wykonujący różne rodzaje działalności gospodarczej. Istnieją jednak wyjątki przewidziane przez Ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Będzie to między innymi prowadzenie aptek, lombardów, działalności związanej z handlem akcesoriami i częściami do pojazdów mechanicznych, a także działalności w zakresie obrotu wartościami dewizowymi. Ryczałtu ewidencjonowanego nie mogą wybrać również przedsiębiorcy wytwarzający wyroby objęte podatkiem akcyzowym z wyłączeniem energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Chcąc wybrać formę opodatkowania w postaci ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, należy mieć na uwadze historię podatkową własną oraz ewentualnego wspólnika. Z możliwości rozliczania działalności ryczałtem nie mogą bowiem skorzystać podatnicy, którzy w ciągu roku podatkowego zmienili formę działalności z samodzielnej na wspólną z małżonkiem i odwrotnie albo działalność przeszła z jednego małżonka na drugiego, przy czym małżonek lub małżonkowie wcześniej rozliczali się z urzędem skarbowym na zasadach ogólnych. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych nie będzie miał zastosowania także w przypadku, gdy przedsiębiorca indywidualny lub przynajmniej jeden ze wspólników uzyskiwał przychody na podstawie stosunku pracy w ramach takich samych czynności, jakie zostały określone w zakresie działalności gospodarczej.

bEBYiBUK

Stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – zmiany w PIT za rok 2018

Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Oznacza to, że w w PIT za 2018 rok znajdą zastosowanie nowe zasady. O ile dwie najwyższe stawki procentowe się nie zmieniają, o tyle część pozostałych zmianom podlega:

  • 20 proc. podatku zapłacą podatnicy wykonujący wolne zawody (tłumacze, korepetytorzy, copywriterzy, położne itp.),
  • 17 proc. to stawka dla osób prowadzących działalność gospodarczą z zakresu usług hotelarskich, fotograficznych, parkingowych, z zakresu oprogramowania, organizowania wystaw i targów, pośrednictwa w sprzedaży hurtowej oraz sprzedaży pojazdów mechanicznych i ich części czy akcesoriów, z tytułu dzierżawy lub wynajmu samochodów; stawka dotyczy również agencji pracy tymczasowej, jak również pośredników i organizatorów turystycznych,
  • 12,5 proc. to nowa stawka, która obejmuje osoby rozliczające się ryczałtem ewidencjonowanym z racji uzyskania przychodu z najmu przekraczającego w skali roku 100 000 zł,
  • 10 proc. dotyczy przychodów z tytułu zbycia praw majątkowych albo nieruchomości należących do majątku przedsiębiorstwa,
  • 8,5 proc. podatku to ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z najmu, podnajmu albo dzierżawy, świadczenia usług wychowania przedszkolnego oraz usług związanych z funkcjonowaniem ogrodów zoologicznych i botanicznych, a także obiektów i obszarów ochrony przyrody, z działalności usługowej, wliczając działalność gastronomiczną ze sprzedażą napojów o wyższej niż 1,5 proc. zawartości alkoholu; stawka dotyczy też prowizji sprzedażowych komisantów według umowy komisu, jak również kolporterów prasy według umowy o kolportażu prasy,
  • 5,5 proc. obejmuje przychody z działalności wytwórczej, z zakresu robót budowlanych albo przewozów ładunkowych taborem samochodowym powyżej 2 ton, prowizji z działalności handlowej w postaci sprzedaży żetonów, kart to automatów, znaczków pocztowych, znaczków do biletów miesięcznych oraz jednorazowych biletów transportu miejskiego,
  • 3 proc. to stawka opodatkowania przychodów z działalności gastronomicznej z wyłączeniem tej objętej stawką 8,5 proc., działalności usługowo-handlowej, działalności usługowej związanej z produkcją zwierzęcą, a także z odpłatnego zbycia ruchomych składników majątku wchodzącego w zakres pozarolniczej działalności gospodarczej,
  • 2 proc. dotyczy sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych przetworzonych w sposób nieprzemysłowy, pochodzących z własnego chowu, hodowli albo uprawy.

Ryczał ewidencjonowany a VAT

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i VAT to dwa różne podatki. Pierwszy z nich to podatek dochodowy, drugi natomiast jest podatkiem od usług i towarów. Co ważne, wcale się wzajemnie nie wykluczają. Przedsiębiorca może być bowiem zarówno ryczałtowcem, jak i aktywnym płatnikiem VAT. Ma także możliwość rozliczania się ryczałtem ewidencjonowanym, a jednocześnie bycia zwolnionym z obowiązku płacenia podatku VAT. Opłacalność tych rozwiązań zależy od charakteru prowadzonej działalności gospodarczej, a także wysokości kwartalnego czy rocznego przychodu.

bEBYiBVe
porady
podatki
KOMENTARZE
(1)
Frugoo1
3 lata temu
Czyli.... prowadząc działalność i będąc na ryczalcie 8,5% można wystawić FV za wykonane usługi?