Notowania

Przejdź na
ulga rehabilitacyjna
16.02.2016 12:37

Kto ma prawo do ulgi rehabilitacyjnej?

Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub opłacasz rehabilitację kogoś bliskiego, możesz skorzystać z ulgi podatkowej.

Podziel się
Dodaj komentarz
(AVAVA/iStockphoto)

Posiadasz potwierdzenie zapłaty za pobyt na leczeniu w uzdrowisku lub opiekę pielęgniarską w domu? Uwzględnij te wydatki w tegorocznym zeznaniu.

Z _ ulgi rehabilitacyjnej _ mogą skorzystać zarówno osoby niepełnosprawne, jak i ich opiekunowie. W drugim przypadku, roczny dochód utrzymywanych osób nie może jednak przekroczyć 9120 zł.

Odliczeniu podlegają wyłącznie koszty poniesione na_ cele rehabilitacyjne _ lub w związku z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. Wydatki dzielą się na limitowane, których kwotę oblicza się z uwzględnieniem górnego i dolnego ograniczenia i nielimitowane, przy których istnieje możliwość odpisania całej sumy.

W przypadku wydatków, które zostały w całości sfinansowane z innych źródeł - np. z Narodowego Funduszu Zdrowia lub Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - nie możesz skorzystać z ulgi. Chyba, że środki z funduszu pokryły jedynie część poniesionych kosztów. Wtedy, pozostałą kwotę wydaną z własnych pieniędzy możesz odliczyć od podatku.

Na jakie wydatki możesz wykorzystać ulgę rehabilitacyjną?

Bez ograniczenia kwotowego można rozliczyć wydatki poniesione na:

 • stosowną adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych;
  • przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności;
  • zakup i naprawę sprzętu do rehabilitacji;
  • materiały szkoleniowe i wydawnictwa specjalistyczne;
  • odpłatny pobyt na turnusie rehabilitacyjnym;
  • odpłatny pobyt na leczeniu w uzdrowisku, w zakładzie rehabilitacji leczniczej, w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych;
  • opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby, uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych (I grupa inwalidzka);
  • opłacenie tłumacza języka migowego;
  • kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25 roku życia;
  • odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne;
  • odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego, związane z pobytem na turnusie rehabilitacyjnym, w zakładach lecznictwa lub na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej;

Wydatki limitowane nie mogą przekroczyć kwoty 2280 zł i są związane z:

 • opłaceniem przewodników osób niewidomych (I lub II grupa inwalidztwa) oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu (I grupa inwalidztwa);
  • utrzymaniem psa asystującego, odpowiednio wyszkolonego i specjalnie oznaczonego (np. pies przewodnik), który ułatwia aktywne uczestnictwo w życiu społecznym;
  • używaniem samochodu osobowego, który jest własnością osoby niepełnosprawnej lub jej opiekuna na potrzeby związane z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne;

Jakie dokumenty uprawniają do odliczenia od podatku?

Kwotę poniesionych wydatków ustala się na podstawie konkretnych dokumentów, z których jasno wynikają informacje: kto, kiedy, komu, ile i za co zapłacił. Może to być więc faktura, dowód wpłaty na poczcie lub potwierdzenie przelewu bankowego.

W przypadku wydatków limitowanych, nie ma potrzeby dołączania dowodów, stwierdzających wysokość poniesionych kosztów. Warto jednak zachować potwierdzenia wpłat. Urząd skarbowy może sprawdzić ich poprawność w dowolnym momencie.

Jeśli więc skorzystasz z odliczenia, a po złożeniu zeznania rocznego zorientujesz się, że nie posiadasz dowodów potwierdzających prawo do ulgi, należy złożyć korektę zeznania podatkowego.

Jak skorzystać z ulgi?

Odliczenia możesz dokonać od dochodu, podlegającego opodatkowaniu na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej lub od przychodu (ryczałt ewidencjonowany).

Do rozliczenia w zeznaniu podatkowym _ PIT-36 , PIT-37 lub PIT-28 _, dołączasz formularz _ PIT-0 _, w którym zawiera się informacja o odliczeniach.

Tagi: ulga rehabilitacyjna, porady, podatki, najważniejsze
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz