Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
Anna Tylec
|
aktualizacja

Jak rozliczyć dochody zagraniczne w PIT?

31
Podziel się

Dochody zagraniczne powinni zadeklarować w formularzu PIT rezydenci polscy. Służy to tego między innymi druk PIT-36.

Polscy rezydenci mają obowiązek rozliczenia PIT z dochodów zagranicznych
Polscy rezydenci mają obowiązek rozliczenia PIT z dochodów zagranicznych (Jacek Waszkiewicz / Reporter)
bDHITJpN

Dochody zagraniczne powinny zostać rozliczone z polskim fiskusem zarówno przez rezydenta polskiego, jak i obcokrajowca pracującego w Polsce. W tym celu należy wypełnić odpowiedni wzór deklaracji PIT.

Kto musi rozliczyć się w PIT z dochodów zagranicznych?

Z polskim fiskusem muszą rozliczyć się osoby uzyskujące przychód od pracodawcy zagranicznego, mieszkające w kraju lub zagranicą, a także nierezydenci, którzy uzyskali w Polsce przychód.

Obowiązek rozliczenia dochodów zagranicznych w deklaracji PIT ciąży na polskich rezydentach podatkowych. Są to osoby, których centrum interesów osobistych lub gospodarczych znajduje się na terenie Polski albo ci, którzy w Polsce przebywają dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. Rezydenci mogą uzyskiwać przychody jednocześnie z instytucji krajowych, jak i zagranicznych. W rozliczeniu PIT z pracy za granicą nie ma znaczenia źródło dochodu. Może to być stosunek pracy, umowa cywilnoprawna, sprzedaż praw autorskich, wynajem nieruchomości lub prowadzenie zagranicznej pozarolniczej działalności gospodarczej.

bDHITJpP

Z urzędem skarbowym z dochodów uzyskanych w Polsce powinni rozliczyć się również nierezydenci. Jednak w ich przypadku wszelkie dochody pochodzące ze źródeł zagranicznych pozostają poza rozliczeniem z polskim fiskusem.

Deklaracja PIT dla dochodów zagranicznych – PIT-36 czy PIT-37?

Mimo że według formularza PIT-37 rozliczane są przychody z tytułu stosunku pracy, stosunku służbowego czy umów cywilnoprawnych, dochody zagraniczne uzyskane na tych samych zasadach w rocznym rozliczeniu podatkowym powinny zostać ujęte w druku PIT-36.

Formularz PIT-36 zawiera dwie pozycje przeznaczone do rozliczenia dochodów zagranicznych. Pierwsza z nich to „Dochody osiągnięte za granicą, o które zwiększona jest podstawa obliczenia podatku do ustalenia stopy procentowej (przeliczone na złote)” zlokalizowana w części H druku. Tam należy umieścić kwotę wynagrodzenia w ujęciu rocznym. Kurs przeliczenia na złotówki powinien odpowiadać kursowi NBP z dnia poprzedzającego dzień wypłacenia ostatniego dochodu. Druga pozycja to "Odliczony podatek", gdzie powinna pojawić się kwota podatku obliczona z uwzględnieniem ulg oraz metod uniknięcia podwójnego opodatkowania.

bDHITJpV

Inny druk PIT właściwy uzyskaniu dochodu zagranicznego to także PIT-36L, jeśli podatnik prowadzi poza Polską pozarolniczą działalność gospodarczą i rozlicza się według podatku liniowego. Jeśli podatnik w danym roku rozliczeniowym kupił, sprzedał lub wybudował nieruchomość za granicą, będzie musiał wypełnić formularz PIT-38. Natomiast gdy nabył lub zbył papiery wartościowe albo akcje spółek notowanych na giełdach zagranicznych, rozliczy się według druku PIT-39.

Dochód zagraniczny a PIT-ZG

Wyżej wymienianym deklaracjom przy rozliczaniu dochodów zagranicznych powinien towarzyszyć załącznik PIT-ZG. Z obowiązku złożenia załącznika zwolnieni są obcokrajowcy zatrudnieni w Polsce i uzyskujący przychód od polskiego pracodawcy, a także polscy rezydenci pracujący rzeczywiście za granicą, ale otrzymujący wynagrodzenie od polskiego pracodawcy, na przykład w ramach delegacji. W takim przypadku sytuacja zmienia się, gdy w wypłacie środków pośredniczy firma zagraniczna (PIT-ZG obowiązuje).

W PIT-ZG należy wpisać kwotę wynagrodzenia rocznego uzyskanego za granicą. Rubryka do tego przeznaczona znajduje się w części C.1 formularza, w kolumnie B.

bDHITJpW

PIT dla dochodu zagranicznego – uniknięcie podwójnego opodatkowania

Między państwami często zawierane są umowy pozwalające uniknąć podwójnego opodatkowania: w kraju, w którym uzyskiwany jest dochód oraz w kraju rezydowania. Zanim nastąpi rozliczenie dochodów zagranicznych z fiskusem, warto zapoznać się z taką umową. Może okazać się, że w jednym z krajów będących stronami umowy pewne przychody nie ulegają opodatkowaniu.

Jeśli jednak podatki od dochodu zagranicznego się dublują, można skorzystać z metody zwolnienia z progresją. Oznacza to, że podatek w rozliczeniu z polskim fiskusem będzie odliczony tylko od przychodu uzyskanego w Polsce, ale liczyć się będzie przy ustalaniu stawki podatku. Ze zwolnienia z progresją skorzystać mogą podatnicy, którzy uzyskali dochody zarówno za granicą, jak i w kraju (rozliczane w skali podatkowej) lub chcą skorzystać ze złożenia deklaracji z małżonkiem albo jako samotny rodzic.

Jeśli kraj rezydowania nie zawarł odpowiedniej umowy z krajem zarobkowania, obowiązywać będzie metoda odliczenia proporcjonalnego. W ten sposób osoba, która osiągnęła dochód zagraniczny, odliczy od podatku należnego polskiemu fiskusowi kwotę podatku zapłaconego za granicą. Metoda ma zastosowanie jedynie do wysokości podatku proporcjonalnego do dochodu osiągniętego w kraju zarobkowania. Wiąże się także z koniecznością złożenia zeznania podatkowego za dochód zagraniczny, nawet jeśli podatnik nie otrzymywał dodatkowego wynagrodzenia w Polsce.

bDHITJqq
KOMENTARZE
(31)
Zenek UK
3 lata temu
ta dobre juz nie wiedza jak wciskac ludzia te swoja glupote to tylko w pl
Szymek
3 lata temu
ja tez moge odeslac im paszport cebulaki jak nic w pl tylko nagonka w pl trwa nadal a Rydza juz zaksiekowali
piotr
3 lata temu
Pracuję w DE i nie mam najmniejszego zamiaru tracić czasu na wizyty w US i PIT-y bo podatki płacę w jednym miejscu,który nie finansuje fanaberii czarnej zarazy.
bDHITJqr
oburzony
3 lata temu
To urzędnicy niech się zajmują rozliczaniem papierów!! To ich praca. Płacimy im za to podatki. Polacy mają się znać na swojej pracy nie urzędowej. Darmowych niewolników szukają? A paszoł won!! Ja się mogę rozliczyć, tylko jeśli będą miał z tego porządny zwrot podatku.
abc
3 lata temu
wolne zarty...odprowadzam podatki tam gdzie pracuje i nie mam zamiaru robic tego drugi raz w pl. bo to sie nazywa zlodziejstwo.
...
Następna strona