Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Zawieszenie działalności gospodarczej - co z podatkami?

0
Podziel się:

Kwestia płacenia podatku od nieruchomości to jeden z ważniejszych problemów w okresie zawieszenia działalności gospodarczej.

Zawieszenie działalności gospodarczej - co z podatkami?

*Zawieszenie działalności gospodarczej jest możliwe na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Zmienione przepisy obowiązują od września 2008 roku, natomiast ich interpretacja wywołuje nadal problemy praktyczne, głównie w sferze podatków. *

Zawieszenia w wykonywaniu działalności może dokonać przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników. Okres zawieszenia działalności jest limitowany ustawą i wynosi od 1 do 24 miesięcy.

Jeżeli zawieszenie działalności dotyczy wykonywania działalności w formie spółki cywilnej, obowiązek wykonania czynności związanych z zawieszeniem dotyczy wszystkich wspólników. Inaczej działalność nie zostaje zawieszona.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami przedsiębiorca zawieszając działalność, ma prawo osiągać przychody finansowe z działalności, którą prowadził wcześniej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej. Mowa tutaj o sytuacji, w której przedsiębiorca zawiesza aktualną (np. sezonową) działalność i wraca do prowadzenia poprzedniej działalności.

Okres zawieszenia działalności jest czasem, kiedy przedsiębiorca może wyregulować swoje zobowiązania i ściągnąć należności - na to ustawa mu zezwala. Przedsiębiorca może też w okresie stagnacji dokonać rozporządzenia majątkiem poprzez sprzedaż środków trwałych. Przedsiębiorca w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej ma prawo, a nawet obowiązek, uczestniczenia w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem. W okresie zawieszenia działalności przedsiębiorca może być kontrolowany.

Praktyczny problem mogą stanowić kwestie związane z podatkiem od nieruchomości w okresie zawieszenia działalności gospodarczej. Najwyższy podatek płacimy od nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. W art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych jednoznacznie zdefiniowano budynki, budowle i grunty, które są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zgodnie z tym przepisem są to m.in. grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą.

| Komentarz dla Money.pl |
| --- |
|

Mec. Lidia Szczesna-Jędrych z LSJ Kancelaria Prawna Szczesna-Jędrych Olejnik-Roszkowska Spółka Jawna: Zawieszenie działalności to pewna stagnacja gospodarcza dla podmiotu. W tym czasie przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Nie należy jednak rozumieć tego zbyt dosłownie i szeroko. |

Zgodnie z orzecznictwem sądowym nie ma znaczenia, czy dana nieruchomość jest faktycznie wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej. O sposobie opodatkowania przesądza bowiem fakt, iż nieruchomość pozostaje w posiadaniu przedsiębiorcy. Zawieszenie działalności gospodarczej nie wpływa zazwyczaj na stan posiadania nieruchomości, chyba że przedsiębiorca ją zbędzie. A więc w takim przypadku nieruchomość należy w dalszym ciągu traktować jako związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Jednakże zawieszenie działalności gospodarczej może skutkować wyższym lub niższym opodatkowaniem. Znaczenie ma tutaj rodzaj nieruchomości. Zawieszenie działalności gospodarczej spowoduje, że będące w posiadaniu przedsiębiorcy grunty sklasyfikowane jako użytki rolne, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych oraz lasy zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej przestaną podlegać podatkowi od nieruchomości. Zawieszenie działalności gospodarczej skutkuje objęciem tych gruntów podatkiem rolnym lub leśnym. Pozostałe grunty należące do przedsiębiorcy będą nadal podlegać podatkowi od nieruchomości.

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlega sama nieruchomość, a nie działalność gospodarcza podatnika. Jak wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjnym w Gdańsku w wyroku z dnia 21 października 2008 roku ,,Zawieszenie działalności gospodarczej nie może być utożsamiane z utratą statusu przedsiębiorcy. Podatek od nieruchomości płacony przez przedsiębiorcę nie nawiązuje do efektów ekonomicznych uzyskiwanych przez wykorzystywanie nieruchomości. Decydujące znaczenie dla opodatkowania ma jej przeznaczenie. Nie jest ważne, jaka część nieruchomości i jak intensywnie jest wykorzystywana ani jakie przynosi to efekty gospodarcze".

Należy mieć na względzie, że podatek od budynków mieszkalnych przeznaczonych na cele komercyjne (prowadzenie działalności gospodarczej) płacony jest na wyższym poziomie. I tak np. od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych płacimy nie więcej niż 0,62 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 19,81 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, a więc ponad 3-krotnie więcej.

Z kolei gdy dotyczy to nieruchomości zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, kwota podatku od budynku lub jego części wynosi 4,01 zł od 1 m2.

Jeżeli zatem wraz z zawieszeniem działalności gospodarczej zwalniamy nieruchomość, która uprzednio była zajęta na potrzeby prowadzenia działalności, redukcji ulegnie też wysokość podatku od nieruchomości.

Autorka jest radcą prawnym w: LSJ Kancelaria Prawna Szczesna-Jędrych Olejnik-Roszkowska

działalność gospodarcza
wiadomości
podatki
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)