Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Zmiany w kodeksie pracy

0
Podziel się:

Dnia 14 listopada br. Sejm uchwalił ostateczną wersję nowelizacji Kodeksu Pracy. Zmiany w prawie pracy wejdą w życie od 1 stycznia 2004 roku po podpisaniu noweli przez Prezydenta oraz po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

O projekcie nowelizacji Kodeksu pracy pisaliśmy już w październikowym wydaniu Money.Firmy Nr 47. W dniu dzisiejszym znana jest już ostateczna wersja zmian w prawie pracy, poniżej przedstawiamy część zmian.

  1. Powrót do płatnego pierwszego dnia chorobowego

Nowela uchyla § 1(1) w art. 92 - jest to przepis mówiący, iż w pierwszym dniu każdego okresu niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, trwającej nie dłużej niż 6 dni, pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia. Na skutek uchylenia tego przepisu pracownicy odzyskali prawo do wynagrodzenia za pierwszy dzień choroby w przypadku krótkich zwolnień.

  1. Wielokrotne zawieranie umów na czas określony

Zgodnie z brzmieniem nowego art. 25(1) zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony będzie równoznaczne w skutkach prawnych z zawarciem umowy o pracę na czas nie określony, jeżeli poprzednio strony dwukrotnie zawarły umowę o pracę na czas określony na następujące po sobie okresy, o ile przerwa między rozwiązaniem poprzedniej a nawiązaniem kolejnej umowy o pracę nie przekroczyła 1 miesiąca.

Uzgodnienie między stronami w trakcie trwania umowy o pracę na czas określony dłuższego okresu wykonywania pracy na podstawie tej umowy uważać się będzie za zawarcie, od dnia następującego po jej rozwiązaniu, kolejnej umowy o pracę na czas określony.

Powyższe przepisy nie będą dotyczyć umów o pracę na czas określony zawartych: 1. w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, 2. w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym albo zadań realizowanych cyklicznie.

Przepisy nowego art. 25 (1) stosuje się od dnia uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

  1. Podwyższenie najniższego wymiaru urlopu wypoczynkowego

Zmieniony art.154 podwyższa najniższy wymiar urlopu o 2 dni (z 18 do 20 dni). Zgodnie z nowymi przepisami wymiar urlopu wynosić będzie: 1. 20 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat, 2. 26 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

  1. Uwzględnienie niezakończonego zatrudnienia przy obliczaniu wymiaru urlopu dla osób pracujących w dwóch i więcej firmach

Nowela rozszerza art. 154 (1)dodając § 2 w brzmieniu:

„W przypadku jednoczesnego pozostawania w dwóch lub więcej stosunkach pracy wliczeniu (do okresu zatrudnienia) podlega także okres poprzedniego niezakończonego zatrudnienia w części przypadającej przed nawiązaniem drugiego lub kolejnego stosunku pracy.”

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)