Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

ZUS rozłożył płatność na raty - czy trzeba zapłacić opłatę prolongacyjną?

0
Podziel się:

ZUS, urząd skarbowy oraz inne organa podatkowe, mogą - w niektórych przypadkach - odstąpić od jej naliczenia.

ZUS rozłożył płatność na raty - czy trzeba zapłacić opłatę prolongacyjną?
(Otnaydur/Dreamstime.com)

ZUS, urząd skarbowy oraz inne organa podatkowe, mogą w niektórych przypadkach odstąpić od jej naliczenia.

W związku z zawarciem układu ratalnego naliczona została opłata prolongacyjna. Przepis art. 57 § 6 Ordynacji podatkowej stanowi, że _ organ podatkowy, może odstąpić od ustalenia opłaty prolongacyjnej, jeżeli wydanie decyzji następuje w związku z postępowaniem układowym lub na podstawie odrębnych ustaw _. Jednocześnie art. 57 § 8 Ordynacji podatkowej mówi, że przepisy art. 57 § 1–4 i 7 (a więc bez przywołanego wcześniej § 6) stosuje się do odroczonych lub rozłożonych na raty należności płatników lub inkasentów, następców prawnych oraz osób trzecich. Czy to oznacza, że w moim przypadku muszę zapłacić opłatę prolongacyjną?

W tym przypadku organ podatkowy naliczy opłatę prolongacyjną.

Opłatę tę organ nalicza w decyzji w wydanej na podstawie art. 67a § 1 pkt 1 lub 2 Ordynacji podatkowej, dotyczącej podatków stanowiących dochód budżetu państwa (art. 57 § 1 Ordynacji podatkowej). Chodzi więc o decyzje dotyczące odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty podatku lub zaległości podatkowej z odsetkami.

Organ istotnie może odstąpić od naliczenia opłaty prolongacyjnej w razie wydania decyzji w związku z postępowaniem układowym lub na podstawie odrębnych ustaw (art. 57 § 6 Ordynacji podatkowej). Przepisu tego nie stosuje się jednak do należności płatników lub inkasentów, co wynika z przytoczonego w pytaniu art. 57 § 8 Ordynacji podatkowej.

Warto zwrócić uwagę, że organ podatkowy nie nalicza opłaty prolongacyjnej tylko w przypadku, gdy przyczyną wydania decyzji była klęska żywiołowa lub wypadek losowy. A zatem, organ podatkowy nie będzie wyliczał opłaty, jeśli wystąpi jedna z tych przesłanek. Opłata prolongacyjna wynosi 50 procent stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

W wydanej decyzji dotyczącej odroczenia terminu płatności organ podatkowy ustala opłatę prolongacyjną od kwoty podatku lub zaległości podatkowej.

Opłatę prolongacyjną nalicza się według wzoru:

K x L x S / 365 = OP = OPpz

gdzie poszczególne symbole i liczby oznaczają:

K – kwotę odroczonego lub rozłożonego na raty podatku, odroczonej lub rozłożonej na raty zaległości podatkowej,

L – liczbę dni, na które odroczono termin płatności podatku lub zapłatę zaległości podatkowej bądź rozłożono na raty zapłatę podatku lub zaległości podatkowej,

S – stawkę opłaty prolongacyjnej,

365 – liczbę dni w roku (we wzorze przewidziano liczbę 365 dni bez względu na liczbę dni w roku),

OP – kwotę opłaty prolongacyjnej,

OPpz – kwotę opłaty prolongacyjnej po zaokrągleniu

(§ 3 rozporządzenia w sprawie naliczania odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej).

Podstawa prawna

Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.).Rozporządzenie Ministra Finansów z 22 sierpnia 2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach (Dz.U. nr 165, poz. 1373 ze zm.).

Autor jest specjalistą w zakresie prawa gospodarczego

wiadomości
porady
podatki
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)