Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Zwolnienia grupowe - teraz inaczej

0
Podziel się:

Rozwiązując stosunki pracy z przyczyn określonych w tzw. ustawie o zwolnieniach grupowych, stosuje się w zakresie nieuregulowanym w ustawie, przepisy Kodeksu Pracy. Dotyczy to zarówno zwolnień grupowych, jak i indywidualnych. od 1 stycznia 2004 r. przy rozwiązywaniu z pracownikami stosunków pracy w drodze wypowiedzenia z przyczyn nie leżących po stronie pracownika nie ma obowiązku zawiadomienia zakładowej organizacji związkowej i konsultowania z nią zamiaru wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę

Zwolnienia grupowe - teraz inaczej

Przy rozwiązywaniu stosunków pracy z przyczyn określonych w tzw. ustawie o zwolnieniach grupowych stosuje się, w zakresie nieuregulowanym w ustawie, przepisy Kodeksu pracy. Dotyczy to zarówno zwolnień grupowych, jak i indywidualnych. Oznacza to, że jeżeli Twoja firma zwalnia pracowników w trybie ww. ustawy, musisz pamiętać o tym, że:
1) wypowiedzenie umowy o pracę musi być w formie pisemnej,
2) przy wypowiadaniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony musisz wskazać pracownikowi przyczynę tego wypowiedzenia,
3) w piśmie wypowiadającym umowę o pracę musisz pouczyć pracownika o możliwości odwołania się do sądu pracy,
4) jeżeli pracownik jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas określony, okres wypowiedzenia wynosi 2 miesiące,
5) okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny wynosi:
a) 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni,
b) 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie,
c) 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące,
6) okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:
a) 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
b) 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
c) 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.
7) jeżeli wypowiesz pracownikowi umowę o pracę, to w okresie wypowiedzenia przysługuje mu zwolnienie na poszukiwanie pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Wymiar tego zwolnienia wynosi:
a) 2 dni robocze - w okresie wypowiedzenia nieprzekraczającego 1 miesiąca,
b) 3 dni robocze - w okresie trzymiesięcznego wypowiedzenia, także w przypadku jego skrócenia.

Umowa zawarta na czas określony może być rozwiązana zarówno przez pracodawcę, jak i pracownika za 2-tygodniowym wypowiedzeniem tylko w trzech przypadkach:
1) jeżeli została zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy i strony stosunku pracy przewidziały możliwość jej rozwiązania za wypowiedzeniem,
2) ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy,
3) zwolnienia pracownika w razie zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących pracodawcy.
Możliwość wypowiedzenia umowy w tych przypadkach jest prawem każdej ze stron stosunku pracy (zatem pracownika i pracodawcy), dlatego też nie jest wymagane, aby strona, do której wypowiedzenie jest kierowane wyraziła zgodę na przyjęcie wypowiedzenia.

prawo pracy
msp
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)