Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Rynek funduszy w ubiegłym roku – podsumowanie

0
Podziel się:

Do końca roku w działających funduszach inwestycyjnych zgromadzono 6,56 mld zł, czyli o 108 proc. więcej niż na koniec 1999 roku.

bETKRhNN

Tak duży przyrost był jednak wywołany głównie napływem nowych środków do tworzonych funduszy dywidendowych.

W 2000 roku kilka TFI uruchomiło tzw. fundusze dywidendowe skierowane do osób prawnych. Ich zaletą były preferencje podatkowe polegające na niższym opodatkowaniu dochodów. W końcu grudnia ubiegłego roku w funduszach dywidendowych zgromadzone było blisko 2,6 mld zł, co stanowiło prawie 40 proc. wszystkich środków, jakimi zarządzały fundusze inwestycyjne.

Aktywa funduszy akcyjnych w ciągu ubiegłego roku wzrosły z 737 mln zł do 1,05 mld zł (wzrost o 42,5 proc.), a zrównoważonych z 1,13 mld zł do 1,26 mld zł (wzrost o 11,5 proc.). Jednak ich udział w wartości aktywów ogółem znacznie zmalał.

bETKRhNP

Liderem wśród tych funduszy było DWS TFI oraz Skarbiec TFI.
Pomimo wzrostu ogólnej wartości aktywów funduszy inwestycyjnych znajdujących się pod zarządem TFI z 3,15 mld zł do 6,56 mld zł, to należy uznać, że na tym rynku nadal panuje niewielki ruch. W połowie 2000 roku w funduszach ulokowane było 3,9 mld zł.

Po uruchomieniu funduszu dywidendowego Kasa 2 przez Skarbiec TFI z pierwszej pozycji zdetronizowane zostało PP TFI Pioneer.

W końcu ubiegłego roku udział Skarbiec TFI w rynku funduszy wynosił około 39 proc, z sumą aktywów funduszu blisko 3 mld zł, podczas gdy 12 miesięcy wcześniej było to około 19 proc. Adekwatnie udział Pioneera zmniejszył się z 43 do 18 proc.

W minionym roku można też było zaobserwować pierwsze przejęcia na rynku funduszy. Jedną z większych transakcji było przejęcie zarządzania sześcioma funduszami Korony przez Union Investment TFI. Dzięki temu niemieckie towarzystwo w końcu grudnia ubiegłego roku zarządzało ponad 200 mln zł. Pod koniec roku natomiast, krótko działające Invesco TFI przejęło zarządzanie trzema funduszami Forum Zachodniego

bETKRhNV

Utworzono również kilka funduszy zamkniętych, funduszy inwestujących za granicą oraz próbowano rozwijać fundusze stabilnego wzrostu uruchamiane z myślą o trzecim filarze.

bETKRhOq
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)