Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
finanse
13.05.2020 09:51

Akcja kredytowa BNP Paribas BP wzrosła o 3,5% r/r, wskaźnik NPL: 5,7% w I kw.

Portfel kredytów i pożyczek netto udzielonych klientom BNP Paribas Bank Polska wyniósł 80,47 mld zł na koniec I kw. 2020 r. i był wyższy o 3,5% niż rok wcześniej, podała instytucja. Udział ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości (NPL) wzrósł w tym okresie o 0,3 pkt proc. r/r do 5,7%.

Podziel się
Dodaj komentarz

"Na koniec marca 2020 r. kredyty i pożyczki brutto udzielone klientom (suma portfeli wycenianych według zamortyzowanego kosztu i według wartości godziwej) wyniosły 80 467 835 tys. zł i wzrosły o 3 286 419 tys. zł, tj. o 4,3% w porównaniu do końca 2019 r. (wzrost r/r o 2 741 076 tys. zł, tj. o 3,5%). Portfel kredytów i pożyczek brutto wycenianych według zamortyzowanego kosztu w analizowanym okresie wyniósł 78 468 008 tys. zł i zwiększył się o 3 403 156 tys. zł, tj. o 4,5% (wzrost r/r o 3 156 276 tys. zł, tj. o 4,2%)" - czytamy w raporcie kwartalnym.

"Wartość kredytów i pożyczek brutto udzielonych klientom indywidualnym wyniosła 31 286 811 tys. zł (wzrost o 1 289 286 tys. zł, tj. o 4,3% w porównaniu do końca 2019 r.). Ich udział w portfelu kredytowym wycenianym według zamortyzowanego kosztu w analizowanym okresie wyniósł 39,9% i pozostał na podobnym poziomie jak w poprzednim kwartale. Ponad połowę (63,5%) zaangażowania kredytowego klientów indywidualnych stanowią kredyty na nieruchomości, które na koniec marca 2020 r. wyniosły 19 856 341 tys. zł. W strukturze kredytów mieszkaniowych 73,6% to kredyty udzielone w PLN, natomiast 26,4% to kredyty udzielone w CHF (struktura ta nie uległa zmianie w porównaniu do końca grudnia 2019 r.)" - czytamy dalej.

Wartość portfela kredytów i pożyczek brutto udzielonych podmiotom gospodarczym (z wyłączeniem rolników) wyniosła 33 791 001 tys. zł (wzrost o 2 158 394 tys. zł, tj. o 6,8% w porównaniu do końca 2019 r.). Ich udział w analizowanym portfelu kredytowym na koniec marca 2020 r. wyniósł 43,1% i wzrósł o 1 pkt proc. wobec poprzedniego kwartału. Ponad połowę tego portfela (52,3%) stanowią kredyty o charakterze bieżącym, podano także.

Wolumen kredytów udzielonych rolnikom indywidualnym na koniec I kwartału 2020 r. wyniósł 8 663 777 tys. zł, odnotowując spadek o 0,8 pkt proc. w stosunku do grudnia 2019 r.

Wartość należności leasingowych wyniosła 4 054 472 tys. zł (wzrost o 1,5% w porównaniu do końca 2019 r). Ich udział w portfelu kredytowym wycenianym według zamortyzowanego kosztu w analizowanym okresie wyniósł 5,2%.

"Wskaźnik udziału ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości w kredytach i pożyczkach brutto udzielonych klientom i wycenianych według zamortyzowanego kosztu wyniósł 5,7% na koniec marca 2020 r. i pozostał na niezmienionym poziomie w stosunku do końca ub. roku.

W I kw. 2019 r. wskaźnik NPL wyniósł 5,4%, podano w prezentacji wynikowej.

Zobowiązania wobec klientów na koniec marca 2020 r. wynosiły 86 927 106 tys. zł i były wyższe o 792 122 tys. zł, tj. o 0,9% w porównaniu do końca 2019 r. (wzrost r/r o 1 004 160 tys. zł, tj. o 1,2%), podano w raporcie.

"W układzie podmiotowym największy wolumenowy wzrost w porównaniu do grudnia 2019 r. - o 895 146 tys. zł - dotyczył zobowiązań wobec podmiotów gospodarczych (w tym prawie 93% to przyrost depozytów terminowych). Udział tego segmentu w strukturze zobowiązań wobec klientów ogółem zwiększył się do 47,4% wobec 46,8% na koniec grudnia 2019 r." - czytamy w materiale.

"Wzrost został odnotowany również w depozytach klientów indywidualnych - stan na koniec marca 2020 r. wyniósł 42 553 700 tys. zł, co oznacza wzrost o 203 242 tys. zł, tj. o 0,5% w stosunku do 31.12.2019 r. Większe salda na rachunkach bieżących (o 663 909 tys. zł; tj. o 2,4%) zniwelowały spadek wolumenu depozytów terminowych oraz pozostałych zobowiązań, łącznie o 460 667 tys. zł. Jednocześnie udział klientów indywidualnych w strukturze zobowiązań wobec klientów ogółem wyniósł 49% i zmniejszył się o 0,2 pkt proc. w porównaniu do grudnia 2019 r." - napisano także.

BNP Paribas Bank Polska jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 109,95 mld zł na koniec 2019 r.

Tagi: finanse, bankowość, giełda, wiadomości, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz