Notowania

giełda
19.04.2019 08:57

Akcjonariusze Mennicy Polskiej zdecydują o 0,7 zł dywidendy na akcję za 2018 r.

Akcjonariusze Mennicy Polskiej zdecydują o przeznaczeniu 35,8 mln zł z zysku za 2018 r. na dywidendę, tj. o wypłacie 0,7 zł na akcję, wynika z projektów uchwał walnego zgromadzenia zwołanego na 15 maja.

Podziel się
Dodaj komentarz

"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia przeznaczyć zysk netto osiągnięty przez spółkę w roku 2018 w kwocie 66 520 076,67 zł na:

  1. wypłatę dywidendy w kwocie 0,7 zł za jedną akcję w łącznej kwocie 35 796 667,2 zł;
  1. pozostałą kwotę w wysokości 30 723 409,47 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w projekcie uchwały.

W maju ub.r. akcjonariusze Mennicy Polskiej podjęli uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy w kwocie 1 zł na jedną akcję.

Mennica Polska odnotowała 67,39 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 53,21 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018 r. wyniósł 66,52 mln zł wobec 69,48 mln zł zysku rok wcześniej.

Mennica Polska, uznawana za jedną z najbardziej zaawansowanych technologicznie mennic na świecie, jest czołowym producentem monet i numizmatów w Polsce oraz Europie. Jest także jedynym producentem sztabek złota inwestycyjnego w Polsce oraz liderem w zakresie wdrażania, obsługi i rozwoju systemów karty miejskiej. Ponadto realizuje inwestycje deweloperskie w Warszawie. Spółka jest notowana na GPW od 1998 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,04 mld zł w 2018 r.

Tagi: giełda, wiadomości, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz