Notowania

Przejdź na
finanse
16.04.2019 13:20

Banki planują wzrost kredytów dla firm o 7,5%, depozytów ogółem o 4,1% r/r w br.

Warszawa, 16.04.2019 (ISBnews) - Banki  planują stabilny rozwój akcji kredytowej w 2019 r., czego przejawem jest wzrost należności gospodarstw domowych o 5,2% r/r, a kredytów dla firm o 7,5% r/r, podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). 

Podziel się
Dodaj komentarz

"Istotną informacją jest zaplanowany przez banki wzrost portfela kredytów konsumpcyjnych o 11,5%, co jest związane z poszukiwaniem produktów wysokomarżowych w otoczeniu niskich stóp procentowych" - podano w raporcie.

Według prognoz, wzrost portfela kredytów hipotecznych wyniesie 2,4% r/r w 2019 r., w tym portfel złotowych kredytów mieszkaniowych wzrośnie o 7,6% r/r, a wolumen kredytów w CHF zmniejszy się o 10,7% r/r.

"Wzrost portfela nieruchomości mieszkaniowych o 2,4%. Jednocześnie można zauważyć dalsze wygaszanie portfela kredytów na nieruchomości mieszkaniowe w CHF. Banki w 2019 r. zaplanowały zmniejszenie tego portfela (wyrażonego w złotych) o 10,7%. Spadek wyrażony w CHF wyniósłby 8,2%" - czytamy dalej.

Banki przedstawiły scenariusz wzrostu kredytowania przedsiębiorstw o 7,5%, przy czym rok temu szacunki te były wyższe o ponad 5 pkt proc. od ostatecznego wykonania. Kredyty dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) mają wzrosnąć o 6,9%. Portfel kredytów dużych przedsiębiorstw według planów ma wzrosnąć w skali sektora o 8,1%, podano także.

Na 2019 rok banki planują przyrost depozytów sektora niefinansowego w wysokości 4,1% (wobec 7,8% w 2018 r.), przy czym depozyty gospodarstw domowych mają wzrosnąć o 4,7% (wobec 10,6% w ub.r.), a depozyty przedsiębiorstw o 2,7% (wobec 0,8% rok wcześniej).

Banki przygotowując swoje plany oparły je na własnych scenariuszach makroekonomicznych.

"Zgodnie z założeniami do planów finansowych banków na rok 2019, roczna dynamika realna PKB w 2019 r. prognozowana jest w przedziale 3,2-4,2% przy medianie na poziomie 3,7%. W założeniach do tegorocznej ustawy budżetowej z czerwca 2018 r. wzrost gospodarczy zapisany jest na poziomie 3,8% przy prognozie Komisji Europejskiej na poziomie 3,5%. Z kolei, według najnowszej projekcji NBP z Raportu o inflacji przedstawionego w marcu 2019 r. dynamika PKB w 2019 r. wyniesie 4%" - czytamy w raporcie.

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w ujęciu średniorocznym szacowany jest przez banki w przedziale 1,3-3,2% przy medianie na poziomie 2,4%. Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2019 r. prognozowana jest przez banki w przedziale 3,4-10% przy medianie na poziomie 5,6%.

Stopa WIBOR 3M na koniec br. prognozowana jest przez banki w przedziale 1,7-2,02% przy medianie równej 1,72%. Rentowność dziesięcioletnich obligacji Skarbu Państwa na koniec br. prognozowana jest w przedziale 2,4-4% przy medianie równej 3,35%.

Banki oczekują, że złoty na koniec 2019 r. ulegnie niewielkiej aprecjacji w stosunku do głównych walut (EUR, USD i CHF) w porównaniu do końca ubiegłego roku. Mediany prognoz banków kształtują się na poziomie: 4,26 dla EUR/PLN, 3,69 dla USD/PLN, 3,76 dla CHF/PLN.

KNF podała, że materiał analityczny uwzględnia odpowiedzi banków komercyjnych, których udział w aktywach sektora wyniósł łącznie 88,9% na koniec 2018 r.

Tagi: finanse, bankowość, giełda, wiadomości, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz