Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

BGK sprzedał obligacje za 13 mld zł, pozyskując środki do walki z koronawirusem

0
Podziel się

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) sprzedał w czwartek 7-letnie obligacje o wartości nominalnej 13 mld zł, podał bank. Emisję przeprowadzono na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, którego dysponentem jest prezes Rady Ministrów. Obligacje zabezpieczone są gwarancją Skarbu Państwa.

BGK sprzedał obligacje za 13 mld zł, pozyskując środki do walki z koronawirusem
bEpBGPSJ

"Podczas czwartkowej emisji BGK sprzedał obligacje oznaczone kodem FPC0427 za 13 mld zł, przy rocznym kuponie na poziomie 1,875%. Termin zapadalności został ustalony na 27 kwietnia 2027 r. Rentowność obligacji została określona na podstawie wyceny obligacji skarbowych o podobnym terminie zapadalności powiększonych o marżę i wynosi 1,898%. Nabywcami obligacji podczas czwartkowej emisji były banki. Obligacje dopuszczone będą do obrotu na rynku wtórnym, w tym rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie" - czytamy w komunikacie.

"Źródłem finansowania Funduszu mogą być środki pochodzące z wpłat środków pieniężnych jednostek sektora finansów publicznych, środków unijnych, wpłat z budżetu państwa, wpływów ze skarbowych papierów wartościowych, środków z wyemitowanych obligacji BGK z gwarancją SP oraz środków BGK" - czytamy dalej.

Podstawą emisji obligacji jest ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, podano także.

bEpBGPSL

BGK to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK rozwija systemy poręczeń i gwarancji, mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Jednym z ważnych zadań banku jest również wspieranie ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw. BGK zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej. Angażuje się w programy służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępu Polaków do mieszkań.

bEpBGPTm
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)