Notowania

finanse
29.08.2019 08:55

BNP Paribas BP miał 217,06 mln zł zysku netto, 106,5 mld zł aktywów w II kw.

BNP Paribas Bank Polska odnotował 217,06 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 103,14 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Podziel się
Dodaj komentarz

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 794,7 mln zł wobec 495,58 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 201,2 mln zł wobec 131,98 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 106,54 mld zł na koniec II kw. 2019 r. wobec 109,02 mld zł na koniec 2018 r.

ROE raportowany grupy wyniosło 7,1% w II kw. 2019 r. wobec 5,9% rok wcześniej. ROE znormalizowane (tj. z wyłączeniem kosztów integracji oraz dodatkowo w 4 kw. 2018 bez efektów rozliczenia nabycia Podstawowej Działalności RBPL (zysku na okazyjnym nabyciu i rozpoznania odpisu z tytułu oczekiwanych strat kredytowych w horyzoncie 12-miesięcy dla należności bez utraty wartości / ECL) wyniosło odpowiednio: 9,5% wobec 5,9%, podano w prezentacji wynikowej.

W I poł. 2019 r. wskaźnik koszty/ dochody (C/I) spadł o 1,2 pkt proc. r/r i wyniósł 62,6%.

Koszty netto z tytułu utraty wartości wzrosły o 75% r/r do 206 mln zł.

Łączny współczynnik kapitałowy wyniósł 15,12%, Tier 1 wyniósł 12,84%.

Wskaźnik kredyty netto/ depozyty wyniósł 88,38%.

Kredyty brutto wzrosły o 35,8% r/r do 76 mld zł, a depozyty - o 53% r/r do 83 mld zł.

W I poł. 2019 r. bank miał 378,66 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 188,6 mln zł zysku rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2019 r. wyniósł 407,33 mln zł wobec 194,07 mln zł zysku rok wcześniej.

BNP Paribas Bank Polska jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW.

Tagi: finanse, bankowość, giełda, wiadomości, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz
29-08-2019

klientnie dziwne, jak klient zaskoczony i za przelew przechodzący-powracający liczą prowizję 5zł

Rozwiń komentarze (1)