Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Ciech miał 4,98 mln zł straty netto z działalności kontyn. w II kw. 2020 r.

1
Podziel się:

Ciech odnotowało 4,98 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w II kw. 2020 r. wobec 20,45 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Ciech miał 4,98 mln zł straty netto z działalności kontyn. w II kw. 2020 r.
bEEHzPMB

Ciech miał 4,98 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 18,22 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk operacyjny wyniósł 55,19 mln zł wobec 60,98 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 689,02 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 860,51 mln zł rok wcześniej.

bEEHzPMD

"W drugim kwartale 2020 roku Grupa Ciech wypracowała nieznacznie wyższy znormalizowany wynik EBITDA (z) niż przed rokiem (153 mln zł vs 151 mln zł), jednocześnie notując spadek przychodów o 7% w wyniku załamania aktywności gospodarczej. Szybka reakcja na gospodarcze skutki pandemii koronawirusa oraz skuteczna realizacja inicjatyw podjętych jeszcze przed lockdownem sprawiły, że grupa wypracowała wyższą marżę EBITDA (z), niż przed rokiem, z działalności powtarzalnej (22,1% vs 20,3%)" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Na poziomie netto grupa zanotowała w II kw. br. księgową stratę w wysokości blisko 5 mln zł, spowodowaną jednorazowymi zdarzeniami o charakterze niegotówkowym (różnice kursowe, rezerwy związane z podatkiem dochodowym)
, podano także.

"Na koniec II kwartału grupa dysponowała środkami pieniężnymi w wysokości 681 mln zł, a w drugim kwartale zanotowała dodatnie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w wysokości 303 mln zł, uwolniła blisko 100 mln zł kapitału obrotowego, wskutek m.in. uruchomienia faktoringu i obniżyła zadłużenie netto o 113 mln zł" - czytamy dalej.

Wskaźnik długu netto do EBITDA pozostawał na bezpiecznym poziomie 2,47 (liczony na potrzeby kowenantów kredytowych sprzed wejścia MSSF 16), podała też spółka.

bEEHzPMJ

"Drugi kwartał był okresem bezprecedensowego zatrzymania aktywności gospodarczej spowodowanego pandemią. Zareagowaliśmy szybko, a dodatkowo efekty przyniosły działania podjęte jeszcze przed pojawieniem się koronawirusa, szczególnie w obszarze usprawniania procesów produkcji, sprzedaży oraz zwiększania płynności finansowej. W rezultacie ograniczyliśmy skutki spowolnienia, a reakcja po stronie kosztowej i elastyczność naszych sił sprzedażowych pozwoliła na obronę wysokiej marży grupy. Dobre wyniki biznesu Agro potwierdzają celowość strategii dywersyfikacji działalności Ciech, a udana transakcja sprzedaży Żywic przeprowadzana w wymagającym okresie potwierdza wysokie kompetencje naszego zespołu" - skomentował prezes Dawid Jakubowicz, cytowany w komunikacie.

W głównym biznesie - produkcji i sprzedaży sody - spadek sprzedaży wskutek osłabienia popytu wywołanego lockdownem był mniejszy niż w przypadku innych producentów sody o globalnym zasięgu. Dostępne dane o eksporcie sody kalcynowanej z państw, gdzie działają najwięksi producenci tego surowca, wskazują na spadek o 37% w przypadku USA czy ponad 20% w Turcji.

"Tymczasem w przypadku Grupy Ciech wolumen sprzedanej sody kalcynowanej spadł w drugim kwartale o niecałe 14%. Dzięki korzystnym cenom wynegocjowanym w kontraktacji cen sody na rok 2020 oraz szybko podjętym działaniom ograniczającym koszty, efektywność segmentu sodowego (uwzględniającego także produkcję i sprzedaż soli) została utrzymana na wysokim poziomie (29,6%) i to mimo wyraźnie słabszego popytu na sól wynikającego z osłabienia aktywności gospodarczej, szczególnie w segmencie HoReCa (hotele i gastronomia)" - wskazano w komunikacie.

Ciech podkreśla, że jednocześnie coraz większą sprzedaż generuje produkcja sody oczyszczonej z nowej instalacji w Niemczech, uruchomionej rok wcześniej. Aktualnie trwają procesy certyfikacji wyższych gatunków sody oczyszczonej, a docelowy poziom produkcji z nowej instalacji (50 tys. ton rocznie) ma być osiągnięty do końca roku.

bEEHzPMK

"W przypadku warzelni soli pandemia wpłynęła na proces realizacji flagowej inwestycji Ciech, głównie poprzez zamknięcie granic, a także urzędów, co wpłynęło na terminy uzyskania potrzebnych pozwoleń i postęp prac od strony formalnej" - czytamy dalej.

Ukończenie budowy nowej warzelni w Niemczech jest przewidziane na drugi kwartał 2021 roku, podał Ciech.

"W segmencie organicznym (Agro, Pianki, Żywice) dobry kwartał dla biznesu środków ochrony roślin potwierdzony wzrostem przychodów w pierwszej połowie 2020 roku (+43% r/r) i udziałów rynkowych (najwyższy udział w rynku od 2014 roku), pozwolił na zniwelowanie efektów czasowego zatrzymania produkcji w Piankach w okresie całkowitego lockdownu. Po odblokowaniu gospodarki popyt na pianki szybko powrócił na poziomy sprzed pandemii" - napisano także w materiale.

W przypadku biznesu Żywic przeprowadzony został proces sprzedaży 100% udziałów w spółce Ciech Żywice polskiej spółce LERG za 160 mln zł. Wstępna umowa sprzedaży została podpisana w lipcu, a finalizacja spodziewana jest w horyzoncie kilku miesięcy, podano dalej.

bEEHzPML

Wolniejszy wzrost popytu notuje biznes produkcji krzemianów, którego końcowymi odbiorcami są producenci z branży automotive.

"Ostrożnie oceniamy, że w przypadku biznesu sodowego, solnego i krzemianowego ożywienie przyjmie kształt wydłużonej litery U, a w przypadku pianek widzimy mocne odbicie V-kształtne. Pozostałe biznesy nie odczuwają na chwilę obecną znaczących skutków pandemii. Jednocześnie, w wyniku turbulencji wywołanych lockdownem i spowolnieniem gospodarczym, mamy do czynienia z opóźnieniem realizacji programu inwestycyjnego, ale jego wydłużenie w okresie niepewności rynkowej nie wpływa na cele zapisane w strategii Grupy, a jedynie na termin ich realizacji" - podsumował Jakubowicz.

W I poł. 2020 r. spółka miała 33,32 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w porównaniu z 83,68 mln zł zysku rok wcześniej.

W I poł. 2020 r. spółka miała 34,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 79,99 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1477,92 mln zł w porównaniu z 1733,81 mln zł rok wcześniej.

bEEHzPMM

"Wyniki działalności zaniechanej obejmują:

Za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku oraz za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku:

o wyniki Ciech Żywice Sp. z o.o. za okres bytności w grupie - w związku z planowaną sprzedażą spółki i zawarciem umowy przedwstępnej na sprzedaż 74 677 udziałów Ciech Żywice Sp. z o.o. do spółki Lerg S.A. -działalność prezentowana w segmencie organicznym,

o eliminacje wyników na transakcjach pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją w Grupie Ciech, a jednostką wykazaną w działalności zaniechanej,

o wyniki spółek Grupy Ciech (w tym Ciech S.A.)
uzyskane z tytułu transakcji z jednostką wykazaną w działalności zaniechanej" - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2020 r. wyniósł 32,77 mln zł wobec 13,43 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 3,55 mld zł w 2019 r.

bEEHzPNe
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(1)
Anna
rok temu
Super, miało być gorzej :)