Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Cyfrowy Polsat miał 288,4 mln zł zysku netto w II kw. 2020 r.

1
Podziel się:

Cyfrowy Polsat odnotował 288,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 263,6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Cyfrowy Polsat miał 288,4 mln zł zysku netto w II kw. 2020 r.
bECuLLAR

Zysk operacyjny wyniósł 394,1 mln zł wobec 522,5 mln zł zysku rok wcześniej.

Wynik EBITDA w II kw. 2020 r. wyniósł 960 mln zł wobec 1 076,1 mln zł rok wcześniej, natomiast skorygowana EBITDA - odpowiednio: 1 001,5 mln zł wobec 1 076,1 mln zł.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży usług, produktów, towarów i materiałów sięgnęły 2 862,7 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 2 923 mln zł rok wcześniej.

bECuLLAT

"Przychody Grupy Polsat w II kw. 2020 odnotowały spadek 2,1% r/r, osiągając poziom 2 863 mln zł. Na spadek przychodów wpływ miały w głównej mierze:

  • Niższe przychody hurtowe w wyniku znaczącego spadku przychodów z tytuły reklamy telewizyjnej w czasie epidemii COVID-19, który nie został w pełni skompensowany przez wzrost przychodów z rozliczeń międzyoperatorskich oraz przez wyższe przychody ze sprzedaży kanałów do operatorów kablowych i satelitarnych.
  • W przypadku kanałów z Grupy TV Polsat spadek przychodów z reklamy i sponsoringu osiągnął 34,5% (czyli 112 mln zł) na tle rynku, który odnotował spadek na poziomie 35,4% r/r.
  • Niższy poziom przychodów detalicznych od klientów indywidualnych i biznesowych głównie w wyniku spadku przychodów z tytułu roamingu międzynarodowego od klientów indywidualnych i biznesowych, co wynikało z ograniczeń w przemieszczaniu się wprowadzonych w związku z pandemią koronawirusa i mniejszej skłonności do podróży zagranicznych.
bECuLLAZ
  • Wzrost przychodów ze sprzedaży sprzętu. Okresowe zamknięcie w marcu i kwietniu 2020 r. części sieci sprzedaży stacjonarnej w związku z epidemią COVID-19 miało jedynie przejściowy wpływ na poziom sprzedaży sprzętu, m.in. dzięki podjętym wysiłkom, aby zastąpić tę formę sprzedaży przez kanały zdalne oraz znaczącej intensyfikacji sprzedaży w maju i czerwcu 2020 r.
  • Wzrost pozostałych przychodów ze sprzedaży spowodowany przede wszystkim rosnącymi przychodami z odsetek z tytułu sprzedaży ratalnej sprzętu dla klientów detalicznych oraz konsolidacją spółki Alledo" - czytamy w podsumowaniu wyników dla analityków i inwestorów.

Przychody z reklamy telewizyjnej i sponsoringu Grupy TV Polsat w II kw. 2020 wyniosły 213 mln zł, utrzymując dynamikę r/r zgodną z rynkiem reklamy telewizyjnej i sponsoringu (34,5%). W efekcie udział grupy w rynku reklamy telewizyjnej i sponsoringu wyniósł 27,4%, podano także.

"Grupa Polsat i kanał główny w czołówce oglądalności w grupie komercyjnej, pomimo bezprecedensowej sytuacji zmuszającej do zatrzymania emisji wiosennej ramówki i opóźnienia szeregu wydarzeń sportowych" - czytamy w prezentacji wynikowej.

bECuLLBa

Udział w oglądalności Polsatu w II kw. br. wyniósł 9,2% (TVN: 9,9%, TVP2: 5,6%, TVP1: 5,4%), zaś w całym I półr. - 9,5% (TVN: 9,8%, TVP2: 6,7%, TVP1: 5,9%), podano w prezentacji.

"Skorygowany FCF po odsetkach za II kw. 2020 wyniósł 271 mln zł (w okresie 12-miesięcznym 1 311 mln zł, wykazując spadek o 1,7% w stosunku do wyniku uzyskanego w IV kw. 2019). Do spadku uzyskanego wyniku FCF przyczyniło się zapowiadane z wyprzedzeniem przez zarząd spółki rozliczenie zaliczkowego CIT za 2019 r. oraz zwiększenie zapasów sprzętu dla klientów. Jednocześnie w II kw. 2020 Cyfrowy Polsat uzyskał wpływ należnej dywidendy od Asseco Poland w kwocie 56,8 mln zł" - czytamy dalej w podsumowaniu.

Główny kowenant - całkowity dług netto/EBITDA LTM w II kw. 2020 obniżył się do poziomu 2,86x.

Łączna liczba RGU (bez uwzględnienia konsolidacji wyników Grupy Netia) wyniosła 17 504 tys. na koniec II kw. 2020 r. i wzrosła o 2,6% r/r, w tym liczba usług kontraktowych sięgnęła 14 979 tys. (wzrost o 3,6% r/r), a przedpłaconych - 2 525 tys. (spadek o 3,1% r/r), podano w sprawozdaniu zarządu.

bECuLLBb

"Baza klientów kontraktowych wyniosła 5 587 tys. [spadek o 1,2% r/r]:

  • ARPU kontraktowe wyniosło 86,5 zł w II kw. 2020, rosnąc r/r o 3,7% w porównaniu do poziomu 83,4 zł w II kw. 2019,
  • Wskaźnik nasycenia RGU na klienta - 2,68x i pozostaje w trendzie wzrostowym,
  • Wskaźnik churn obniżył się do poziomu 6,4% w skali roku" - czytamy w podsumowaniu wyników.
bECuLLBc

Wzrost całkowitej bazy usług kontraktowych wyniósł w II kw. br. 528 tys. (tj. 3,6%) r/r.

Liczba RGU w płatnej TV spadła o 1,1% r/r do 5 001 tys. na koniec II kw. br., w telefonii komórkowej - zwiększyła się o 7,8% r/r do 8 189 mln, zaś w usługach internetowych - zmniejszyła się o 0,3% r/r do 5 587 tys., podano w sprawozdaniu zarządu.

"Wzrost r/r o 591 tys. (7,8%) RGU telefonii komórkowej to efekt korzystnego wpływu strategii multiplay oraz wprowadzenia atrakcyjnych taryf adresowanych do klientów kontraktowych, jak również wysokiego popytu wśród klientów biznesowych na usługi m2m. Spadek r/r o 58 tys. (1,1%) RGU płatnej telewizji (bez uwzględnienia rosnącej liczby RGU Netii), co było głównie związane z mniejszą liczbą świadczonych usług telewizji satelitarnej" - czytamy dalej.

Realizacja strategii multiplay skutkowała stabilnym wzrostem liczby klientów tych usług o 130 tys. r/r, zaś łączna liczba klientów korzystających z ofert pakietowych osiągnęła poziom 2,03 mln na koniec II kw. 2020. Odsetek klientów korzystających z pakietów multiplay osiągnął poziom 36,3%, podano także.

W I poł. 2020 r. spółka miała 470,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 555,5 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży ze sprzedaży usług, produktów, towarów i materiałów w wysokości 5 711,2 mln zł w porównaniu z 5 714,6 mln zł rok wcześniej.

Wynik EBITDA grupy w I poł. 2020 r. wyniósł 1 986,7 mln zł wobec 2 114,4 mln zł rok wcześniej, natomiast skorygowana EBITDA - odpowiednio: 2 028,2 mln zł wobec 2 114,4 mln zł.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2020 r. wyniósł 389,9 mln zł wobec 476,4 mln zł zysku rok wcześniej.

Cyfrowy Polsat i Polkomtel tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza-Żaka. Akcje Cyfrowego Polsatu są notowane na GPW od 2008 r.

bECuLLBu
media
telekomunikacja
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(1)
Kiks
rok temu
Teraz prokurator od 0 wpada i zamyka firmę za błędy ludzi..fajnie będzie