Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Elektrobudowa miała szacunkowo 304,66 mln zł straty netto w 2019 r.

0
Podziel się

Elektrobudowa odnotowała 304,66 mln zł skonsolidowanej straty netto w 2019 r. według szacunkowych danych, podała spółka.

Elektrobudowa miała szacunkowo 304,66 mln zł straty netto w 2019 r.
bEpYDcaJ

"W związku z prowadzonym procesem agregacji danych finansowych za rok 2019 spółka podjęła w dniu 8 czerwca 2020 r. decyzję o utworzeniu odpisów aktualizujących na aktywa z tytułu podatku odroczonego w wysokości 100 mln zł oraz utworzeniu pozostałych odpisów aktualizujących na posiadane aktywa w wysokości 87 mln zł (głównie zapasy, środki trwałe i aktywa niematerialne, należności handlowe i pozostałe należności, posiadane udziały w spółkach powiązanych), z czego głównie w wyniku postawienia spółki w stan upadłości w wysokości 62 mln zł, przy uwzględnieniu generalnej zasady wyceny po niższej z wartości księgowej lub wartości odzyskiwalnej" - czytamy w komunikacie.

Na wynik finansowy za 2019 rok istotny wpływ miało m.in.:

- wygenerowanie w wysokości 106 mln zł przez jednostkę dominującą straty brutto ze sprzedaży w zakresie kontraktów budowlanych, z czego zasadnicza cześć tej straty (w wysokości 102 mln zł) wynika z przeszacowania wartości kontraktów budowlanych w związku z postawieniem spółki w stan upadłości i obniżeniem planowanych przychodów z powodu z braku kontynuowania części projektów,

bEpYDcaL

- utworzenie ww. odpisów, podano także.

Strata operacyjna wyniosła 236,99 mln zł, a wynik EBITDA sięgnął -217,56 mln zł.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 427,54 mln zł.

W ujęciu jednostkowym strata netto sięgnęła 311,9 mln zł.

bEpYDcaR

Spółka planuje opublikować jednostkowy i skonsolidowany raport roczny 30 czerwca 2020 r.

Elektrobudowa świadczy kompleksowe usługi budowlano-montażowe realizując inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej w systemie pod klucz. Spółka jest notowana na GPW od 1996 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 763,5 mln zł w 2018 r.

bEpYDcbm
budownictwo
nieruchomości
giełda
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)