Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

FPP: Objęcie wszystkim umów zleceń ozusowaniem powinno wejść w życie od 2022 r.

2
Podziel się:

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) apeluje do rządu o jak najszybsze zainicjowanie procesu legislacyjnego ustawy obejmującej wszystkie umowy zlecenia pełnym ubezpieczeniem społecznym. Przepisy powinny uwzględniać odpowiedni okres vacatio legis, pozwalający zarówno poszczególnym firmom, jak i całemu rynkowi na przystosowanie się do nowych warunków prawnych. W związku z tym prace legislacyjne powinny rozpocząć się najpóźniej w lutym bieżącego roku, a zmiany powinny wejść w życie wraz z początkiem 2022 r., podała FPP.

FPP: Objęcie wszystkim umów zleceń ozusowaniem powinno wejść w życie od 2022 r.

Obowiązkowa składka emerytalna wynosi łącznie 19,52% podstawy wymiaru, którą jest wynagrodzenie brutto osoby ubezpieczonej.

"Poświęcenie ok. 1/5 bieżącego dochodu na poczet przyszłej emerytury wydaje się odpowiednią relacją. Wartość kapitału emerytalnego Polaków czasami nie jest jednak adekwatna do poziomu dochodów z okresu aktywności zawodowej. Dlaczego tak się dzieje? Przyczyną jest niejednorodne traktowanie podobnych form zarobkowania na gruncie polskiego prawa ubezpieczeń społecznych. Osoba, która zarabia 4 000 zł na podstawie umowy o pracę płaci wyższe składki niż ta, która taki sam dochód uzyskuje z tytułu dwóch umów zlecenia - pod warunkiem, że jedna z nich opiewa przynajmniej na kwotę minimalnego wynagrodzenia. Osoba, która zarabia 3 000 zł z tytułu umowy o pracę oraz 1 000 zł z tytułu umowy zlecenie zawartej ze swoim pracodawcą płaci wyższe składki od tej, która otrzymuje wynagrodzenie w identycznych kwotach, lecz umowę zlecenia zawarła z innym podmiotem niż jej pracodawca. Przyczyną tych różnic jest obowiązywanie tzw. zasady zbiegów tytułów do ubezpieczenia społecznego" - czytamy w komunikacie.

FPP przypomina, że wspólnie z NSZZ Solidarność już 4 lata temu postulowała ozusowanie umów zleceń - co pozwoliłoby na zabezpieczenie okresów składkowych dla osób wykonujących pracę na podstawie umowy zlecenia, a przede wszystkim na poprawę przyszłej sytuacji emerytalnej wszystkich zleceniobiorców, a nie jedynie losowo wybranych ubezpieczonych, dla których zleceniodawcy zapłacą składkę.

"W rozmowie z portalem Money.pl Prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska słusznie zwróciła uwagę na czynniki wpływające na wysokość emerytury w polskim systemie ubezpieczeń społecznych. Wbrew obiegowej opinii, poziom świadczeń emerytalnych nie jest kształtowany w głównej mierze przez ich waloryzację - która służy przede wszystkim ochronie siły nabywczej emerytur w obliczu inflacji. Tym, co faktycznie determinuje poziom świadczenia otrzymywanego z ZUS po przejściu na emeryturę jest -po pierwsze - wartość odprowadzonych składek w okresie kariery zawodowej oraz - po drugie - wiek przejścia na emeryturę. Trudno znaleźć racjonalne uzasadnienie dla sytuacji, w której osoba uzyskująca taki sam dochód z dwóch umów płaci niższe składki, niż gdyby pochodził on z jednej umowy" - powiedział przewodniczący FPP, prezes Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE) Marek Kowalski, cytowany w komunikacie.

Jak wskazała Fundacja Instrat w swym niedawnym raporcie przygotowanym dla ZUS, z podobnymi rozwiązaniami w zakresie zbiegów tytułów do tych obowiązujących w Polsce można spotkać się jedynie na Malcie, podkreślił.

"W pozostałych krajach Unii Europejskiej składki płaci się w równej wysokości od każdej umowy lub też istniejące wyjątki nie są tak daleko idące, jak w polskim systemie. W związku z tym potrzebne są zmiany przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, które powodowałyby, że umowy zlecenia podlegałyby takim samym zasadom oskładkowania, jak umowy o pracę. Takich zmian oczekują również przedsiębiorcy, dla których oznaczałoby to wyrównanie warunków konkurencyjnych na rynku oraz większą pewność prawa - co do tej pory była ograniczone ze względu na ryzyko zakwestionowania zbiegów tytułów, których stosowanie niejednokrotnie było warunkiem uzyskania zamówienia lub wygrania przetargu" - dodał Kowalski.

Konsekwencją obowiązywania zasady zbiegu tytułów jest bardzo niski poziom świadczeń emerytalnych osób, które przez znaczną część swojej kariery zawodowej wykonywały umowy zbiegowe. Do 2016 r. możliwe było nawet ograniczenie podstawy wymiaru składek do symbolicznej kwoty kilku lub kilkudziesięciu złotych miesięcznie, znacznie poniżej płacy minimalnej - co skutkowało pozbawieniem osób zatrudnionych w tej formie prawa do choćby najniższej emerytury. Także z tego powodu wciąż obserwujemy skokowy wzrost liczby emerytów bez uprawnień do minimalnego świadczenia. W 2020 r. wynosiła ona ponad 333 tys., podczas gdy jeszcze w 2011 r. było ich mniej niż 24 tys., wskazała Federacja.

giełda
wiadomości
giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(2)
jogi
rok temu
Praca na umowę zlecenie przede wszystkim powinna być zaliczona do stażu pracy. Albo conajmiej dawać prawo do minimalnej emerytury a nie tylko prawo do emerytury. na umowie zleceniu pracownik powinien tracić tylko przywileje pracownicze dotyczące urlopu, okresu i sposobu wypowiedzenia. składki chorobowe i zdrowotne nadal dobrowolne. Stąd teraz tylu emerytów na granicy ubóstwa. Pomoc społeczna dla nich też kosztuje i jest niemoralna.
Jerzy
rok temu
Ozusować wszystkie umowy, wszystkich mundurowych, sędziów, prokuratorów, parlamentarzystów i duchownych. Zlikwidować krus i ustanowić jednakowe stawki i zasady dla wszystkich. Obniżyć pracodawcom koszty zatrudnienia pracownika. Ustalić wysokość minimalnej emerytury po przepracowaniu 30 lat na poziomie 2000 zł zwiększając po 500 zł za każde przepracowane 5 lat. Kto nie na przepracowanych 30 lat świadczenie wyliczone z lat pracy wypłaci mops podobnie jak renty z tytułu niezdolności do pracy oraz rodzinne. Wszystkie świadczenia emerytalne i rentowe zwolnione z podatku od osób fizycznych. Zlikwidować 13,14 i dalsze emerytury. Powyższe rozwiązanie da warunki do godziwego życia ludziom pracującym dla kraju, zachęci stosunkowo młodych potencjalnych emerytów do dalszej pracy i wdroży zasadę chcesz więcej mieć pieniędzy to pracuj.