Notowania

budownictwo
30.04.2019 17:25

Herkules miał 7,28 mln zł zysku netto, 12,17 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

Herkules odnotował 7,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 1,97 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Podziel się
Dodaj komentarz

Zysk operacyjny wyniósł 12,17 mln zł wobec 9,77 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 133,75 mln zł w 2018 r. wobec 128,81 mln zł rok wcześniej.

"Skonsolidowana sprzedaż w ubiegłym roku była wyższa o 4% w relacji do przychodów roku poprzedzającego. Ta relacja przyniosła wzrost wyniku na sprzedaży w porównywanych okresach o blisko 30%. W prezentowanym okresie brak było tak znaczących niekorzystnych jednorazowych zdarzeń jakim były w 2017 r. kwestie związane z Viatron S.A. i Grupą Vistal Gdynia, niemniej jednak spółka dominująca uznała za właściwe utworzenie odpisu aktualizującego w kwocie blisko 2 mln zł w odniesieniu do wartości ujętych w zapasach nakładów na rozbudowę obiektu w Krynicy-Zdroju. Uzyskany wynik skonsolidowany netto wyniósł ponad 7 mln zł. Warto zwrócić uwagę na wysoki poziom przepływów operacyjnych, który wraz z środkami uzyskanymi z wymiany wyeksploatowanego sprzętu, pozwolił grupie nie tylko obsłużyć działalność podstawową i dług odsetkowy lecz także sfinansować skup akcji własnych za blisko 28 mln zł i wypłacić akcjonariuszom dywidendę ze spółki dominującej o wartości ponad 3 mln zł" - napisał zarząd w liście załączonym do raportu
rocznego.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018 r. wyniósł 4,79 mln zł wobec 7,28 mln zł zysku rok wcześniej.

Herkules jest dostawcą usług sprzętowych w zakresie wynajmu urządzeń dźwigowych oraz realizacji transportu ponadgabarytowego. Świadczy również usługi budowlano-montażowe wiązane z wznoszeniem obiektów kubaturowych, farm wiatrowych oraz realizuje obiekty telekomunikacyjne i energetyczne. Jest notowany na GPW od 2006 r.

Tagi: budownictwo, nieruchomości, giełda, wiadomości, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz